Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/05/2006: "Onderzoeksraad: "Meer doden Schiphol dankzij falen overheid""


Hoewel het nog maar een tussenrapport betreft, heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid al een belangrijke conclusie kunnen trekken uit het onderzoek naar oorzaak en gevolg van de Schipholbrand, namelijk dat het feit dat er zoveel doden zijn gevallen, louter het gevolg is van een falend overheidsapparaat.

Klik op meer

Het gebouw was niet brandveilig, het personeel was ongetraind en op de avond zelf zijn grove fouten gemaakt. De gemeente had nooit een bouwvergunning mogen afgeven (wat overigens onder druk van Justitie is gedaan toen de bouw reeds was begonnen) en de brandweer had vaker moeten controleren en de gebruikersvergunning moeten intrekken.
Dat zijn de conclusies die tot nu toe al zijn getrokken door de Onderzoeksraad voor Veiligheid in hun onderzoek naar oorzaak en gevolg van de brand die op 27 oktober vorig jaar woedde in het Uitzetcentrum op Schiphol. Als verantwoordelijken worden resoluut de ministeries van Justitie en VROM aangewezen, en de drie ministers Donner, Dekker en Verdonk. "Als aan het bouwbesluit was voldaan, zouden er minder slachtoffers zijn gevallen", wordt er zelfs met zoveel woorden door de Raad geconcludeerd. Ook de directeur van het cellencomplex heeft gefaald. Volgens het rapport heeft hij "onvoldoende invulling gegeven aan zijn taak". Twee bewakers worden momenteel vervolgd wegens dood door schuld.

Was het de dag erna al, dat Verdonk met opgeheven hoofd en verheven stem riep: "Het personeel heeft adequaat gehandeld"? Zoals verwacht wordt stukje bij beetje het tegendeel bewezen. Wanneer zal ze zelf adequaat handelen en toch maar eens opstappen?

1 Reactie


Het heeft even op Indymedia gestaan en is toen schielijk weggehaald - ach ja, Indymedia -, maar toch weten we sindsdien dat Ursem te Wognum de bouwhelden van dit complex zijn. (Ook voor andere opsluitcentra).

zei: Prul op 05/09/2006 om: 11:58u


Powered by Greymatter