Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/03/2006: "Finse anarchisten keren zich tegen Azie-Europa Top (ASEM)"

Op 11 en 12 september vindt in Helsinki de zesde ASEM-bijeenkomst plaats, waar delegaties uit landen van de EU en 13 Oost-Aziatische landen elkaar zullen treffen. Het is de grootste topbijeenkomst die tot dusver in Finland plaatsvond waaraan zo�n 2000 gedelegeerden zullen deelnemen.
China0067 (13k image)
Boeren in opstand op 6 en 7 december 2005 in Dongzhou aan de zuidkust van China waarbij 10 tot 20 dorpsbewoners de dood vonden

Finse anarchisten hebben acties tegen de top aangekondigd.
Klik op meer.

Speerpunten op de bijeenkomst in Helsinki zijn �Steun voor het multilaterale internationale systeem�, �Bedreigingen voor de veiligheid�, �Vraagstukken rond energieveiligheid en klimaatverandering�, �Steun voor een conclusie in de onderhandelingen in de WTO/DDA�, �Vraagstukken gerelateerd aan globalisering, concurrentie en structurele veranderingen in de wereldwijde economie�en �Interculturele dialoog�.

Finse anarchisten menen dat de 13 miljoen euro kostende topbijeenkomst slechts de heersende verhoudingen zal bestendigen. Het hedendaagse kapitalisme laat de massaproductie verrichten in landen met autoritaire regimes die lage loonkosten garanderen. Mensenrechten staan niet op de agenda van ASEM. De EU pretendeert zelfs niet de mensenrechtensituatie in landen als Birma, China of Vietnam te be�nvloeden, tenzij daar betere investeringsvoorwaarden aan verbonden kunnen worden.

Des te goedkoper het �multilaterale internationale systeem� consumptiegoederen weet te produceren voor de westerse bevolking, des te exclusiever worden �democratie�, �mensenrechten� en een schoon milieu aan hen toegestaan. Toch staat het �multilateraal internationaal systeem� onder druk. Boeren en fabrieksarbeiders in China komen dagelijks in opstand. Het minste wat we kunnen doen om hen te steunen, menen de Finse anarchisten, is er voor zorgdragen dat de topbijeenkomst niet onopgemerkt voorbij gaat

De Finse anarchisten koppelen van 8 tot en met 10 september een internationale anarchistische bijeenkomst aan de bijeenkomst van ASEM. Op het programma staan:
Vrijdag 8 september: straat EHBO en feministische zelfverdediging om 18.00 uur gevolgd om 21.00 uur door de opening van de bijeenkomst en informatie over de actie op zaterdag.
Zaterdag 9 september: van 11.00 tot 13.00 uur discussie over de relatie tussen anarchisme en priv� eigendom, verslagen over activiteiten in diverse steden en landen en vertoning van de film "A year of sisterhood" die gaat over feministische activiteiten in Stockholm
Van 13.30 tot 15.30 uur een anarchistische uiteenzetting over ASEM en het internationale economische systeem, vertoning van de film "Refusing to be silent" over de vervolging van dierenrechtenactivisten in de VS, gevolgd door een lunch.
Om 17.45 vindt een demonstratie tegen ASEM plaats vanaf het KIASMA-plein waaraan een zwart blok deelneemt. Op zondag 10 september zal gepraat worden over toekomstige acties.

De Finse anarchisten kunnen via dit mailadres worden bereikt. Aanmelding wordt op prijs gesteld indien je aan de activiteiten wenst deel te nemen.

Onderdak kan geregeld worden indien je je aanmeldt.

Meer info zal snel te vinden zijn op deze website.


Powered by Greymatter