Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

08/31/2006: "Klimaat Actiedag tegen kolencentrale Drax in Engeland"

Ruim 600 deelnemers van het Klimaat Actiekamp in het Engelse North Yorkshire hebben vandaag een blokkadeactie uitgevoerd bij de grootste kolencentrale in Europa, Drax, vanwege de uitstoot van kooldioxide.
Klimaatactiekamp349610 (23k image)
Klaar voor vertrek
De actie die de hele dag duurde en de sluiting van de centrale als inzet had, ondervond veel last van de politie. Deze trachtte te verhinderen dat de actievoerders de elektriciteitscentrale zouden bereiken.
Klik op meer.

Hoewel een effectieve blokkade daarmee voorkomen werd, slaagden verschillende groepjes er wel in het terrein van de centrale te betreden. Objecten van ‘Dax the Destroyer’ werden beklommen en verschillende mensen wisten zich vast te ketenen waarmee de centrale wel de nodige hinder ondervond van de actiedag. Bovendien berichtte de Engelse media overwegend positief over de acties en de achtergrond waartegen deze zich afspelen, namelijk klimaatverandering.

Drax is de grootste kolengestookte elektriciteitscentrale in Europa die 7% van de energie van Engeland levert. Afgelopen jaar verbruikte de centrale, gelegen ten zuiden van Selby, 9 miljoen ton kolen. De uitstoot van kooldioxide bedroeg maar liefst 20,8 miljoen ton, wat het tot de grootste vervuiler van Engeland maakt met een aandeel van 4% in land’s productie van CO2. Het is een hoeveelheid die gelijk is aan de uitstoot van een kwart van alle auto’s in Engeland. Vandaar dat de eerste massale directe actie tegen klimaatverandering in Engeland zich tegen deze centrale keert.
KlimaatactiekampkaartSelby_n_yorkshiredrax_203 (7k image)

De actiedag startte al vroeg in de ochtend. Rond 7.00 uur kwamen er berichten binnen dat zeven klimaatactivisten er in waren geslaagd een lichtmast op het terrein van de centrale te beklimmen. Een bericht dat aanvankelijk door de politie werd weersproken maar later op de dag toch werd bevestigd.

Rond 9.00 vertrokken vier grotere groepen van het tentenkamp voor de tocht naar de elektriciteitscentrale Drax. Velen van hen hadden een ongehoorzaamheidstraining gevolgd waarbij de praktijk en de tactiek van een blokkade zijn doorgenomen. Onder hen bevond zich een kindergroep die een spandoek meedroeg waarop "The Kids are Revolting" stond vermeld. Verder een Bicycology fietskaravaan en een groep in witte overalls gestoken en van mondkapjes voorziene activisten alsmede een sambaband die een spandoek met de tekst "You Must Be Choking" meevoerde. Eenmaal buiten het kamp formeerde zich hieruit een demonstratie van zo’n 400 mensen. Verschillende kleinere groepen zwermden in allerlei richtingen uit wat het totale aantal actievoerders op zo’n 600 bracht.

Door wegversperringen van de in grote getale aanwezige politie op de laan die naar de doorgaande weg voerde, duurde het uren voordat de demonstranten bij de centrale aankwamen. Dit terwijl de politie ook vandaag stelde dat zij iedere vreedzame demonstratie zou faciliteren maar streng zou optreden als de wet zou worden overtreden. Uiteraard waren de autoriteiten bevreesd voor een invasie van de centrale die de stroomtoevoer in het land in gevaar zou kunnen brengen. Op alle wegen en strategische plekken in de omgeving werd politie gesignaleerd. Toch moest politiechef Ian McPherson toegeven dat van de actievoerders "de meerderheid indruk had gemaakt als oprechte en verantwoordelijke mensen".

Een groot deel van de actievoerders trok vervolgens door weilanden om de centrale alsnog te bereiken. Vooral agenten uit Londen gedroegen zich agressief. In totaal werden 38 mensen gearresteerd.
kamp349732 (49k image)

De grootste zorg van de politie ging uit naar de groep van anarchisten die in het centrum van het verzet staan. Velen van hen zijn veteranen in de sociale en politieke strijd. Klimaatverandering is voor hen een nieuw toneel in de strijd tegen kapitalisme. Ze stoken het vuurtje op door over ‘klimaatcriminelen’ te spreken en degenen die de energiecentrales runnen als massamoordenaars te bestempelen. Aldus één van de dagbladen die vandaag uitvoerig op de actie inging.
klimaatactiekamp349609 (36k image)

Uiteindelijk mocht de demonstratie omringd door politie richting de elektriciteitscentrale voortgaan. De politie bepaalde de weg die men had te volgen. Deze groep waarin de kinderen meeliepen, bestond nog uit ruim 200 mensen. De verschillende groepen die door de velden hun tocht vervolgden, werden door politie achtervolgd en in de gaten te gehouden. Zodra ze zich weer op de weg waagden, vonden ze een politiekordon tegenover zich. Daarop vervolgden ze hun weg opnieuw door de velden en kregen te maken met een boer die met zijn tractor op hen inreed.

Aan het einde van de ochtend hadden verschillende groepen de centrale bereikt. De hoofddemonstratie met de kinderen moest voortdurend met de politie onderhandelen om voort te mogen gaan, maar zou uiteindelijk iets na 13.00 uur de centrale ook weten te halen.

Bij verschillende poorten van de centrale werd vervolgens gedemonstreerd en geblokkeerd. Daarbij duurden schermutselingen met de politie voort wat tot de nodige arrestaties leidde. Tegen het einde van de middag keerden de actievoerders terug naar het kamp. De meesten voldaan maar met klachten over het aggresieve politie-optreden.

Foto’s zie je hier, hier,hier, hier, hier en
hier.

Beelden van de kinderdemonstratie vind je hier, hier en hier

Een interview op de BBC-radio valt hier te beluisteren.


Powered by Greymatter