Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

08/30/2006: "Een hamerstukje dat het niet was"

Vluchtelingen terugsturen naar volgens de ambtsberichten veilige landen - in Nederland weten ze wat veilig is. Als de regering in Teheran zegt dat homo's en christenen niets te vrezen hebben hebben ze niets te vrezen, zo is het toch mijnheer? Vol is vol. Soms ben ik opgehouden mij er kwaad over te maken. Gisteravond bij Paul Rosenmöller was de consequentie van Cohens asielwetgeving zoals uitgevoerd door Verdonk in volle glorie te bewonderen...

rosenpasic (35k image)
Klik op meer

In 1999 ging de NAVO op eigen houtje Servië bombarderen. De reden was dat de regering van dit land niet haar soevereiniteit wilde opgeven terwille van een bezettingsmacht die zou controleren of er genocide aan de gang was. Die bezettingsmacht kwam er toch, alleen in Kosovo, en installeerde daar een narcosmokkelaarsbewind onder Albanese leiding. Een interventie terwile van een islamitische bevolking, leek het. Rond die genocide is het doodstil geworden. Evenals over de Ausbürgerung die de NAVO-vriendjes in Kosovo hebben uitgevoerd ten aanzien van Joden (ai - kan gebeuren, niet NAVO?), Roma (oude traditie, ook in Nederland), etnische Turken (toch ook moslims), orthodoxe Serviërs, islamitische Slavischtaligen (Serviërs). Een grootschalige etnische zuivering onder NAVO-vlag - moet kunnen, we kijken de andere kant op. Het belangrijkste lijkt achteraf: de desindustrialisering van Servië, zoals ook Libanon en Gaza hebben mogen ondergaan de afgelopen tijd (dat de bevolking er bij meegenomen wordt is bijkomstige schade voor de NAVO). Servië is naar Derde-Wereldstatus teruggebracht, waar Kosovo zich ook al bevond.

Slavische moslims - hier komt de familie Pasic in beeld. Als moslims hadden zij volgens de ambtsberichten niets te vrezen in het nieuwe NAVO-paradijsje Kosovo. Dat zij door de Albanese machthebbers vooral als Serviërs gezien werden deed er niet toe. Maar ook in Servië waren ze niet welkom. Daar waren ze te moslim voor. Ze eindigden na hun uitzetting statenloos in Sarajevo, waar ze als Slavischtalige moslims blijkbaar ook weer niet welkom zijn. Iedere drie maanden moeten ze een verlengingsstempeltje halen. Ze zullen weten dat Joegoslavië niet meer bestaat.

In de uitzending lieten ze weten dat zij beslist niet vrijwillig zijn teruggegaan, zoals Verdonk gesuggereerd heeft. Zij wilden afwachten hoe de toestand in Kosovo zich zou ontwikkelen voordat zij terug zouden gaan. En dat hun dochter haar middelbare school in Nederland mocht afmaken stond vast.
Maar ja, dan ken je de Nederlandse overheid in het algemeen en de IND in het bijzonder nog niet. De pech van dit gezin was dat ze de waarheid hadden gezegd en hun geldige papieren hadden afgegeven bij nakomst. Die waren ze kwijt, en die zijn in feite nooit teruggekomen. Geen ontkomen aan de wrekende hand van het ambtsbericht. Inderdaad, er zijn nog wel eens mensen die liegen en bedriegen en een verblijfsvergunning krijgen, en het lijkt wel of de IND een premie stelt op het zoekmaken van papieren.

Maar dochter Taïda bleef althans kwam terug, werd gearresteerd, kwam weer vrij, werd uitgezet en haalde haar examen in de ambassade in Sarajevo. En nu mag ze gaan studeren in Nederland - samen met die Somalische mevrouw die gelogen had en dit had laten weten een levend getuigenis tegen die minister die de val van het kabinet omwille van haar beleid overleefd heeft en de blijvende trekpleister van ultrarechts in Nederland dreigt te worden.
Welkom terug, Taïda.

Met het voorkomen van een Britse sixtieszangers, een Nederlands sprekend waar menige "autochtoon" een voorbeeld aan mag nemen, hier kun je haar op de Sarajevose puinhopen zien.


Powered by Greymatter