Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

08/29/2006: "New Orleans een jaar na Katrina"

Vandaag is het precies een jaar gelden dat de orkaan Katrina vernietigend toesloeg in New Orleans. katrinasatteliet (21k image)
De stad bevindt zich nog steeds in grote problemen. Huisvesting, leverantie van water en elektriciteit, gezondheidszorg, werkgelegenheid, het onderwijssysteem en de rechterlijke macht, het functioneert allemaal zeer gebrekkig. En waar is al het beloofde geld gebleven?
Klik op meer.

In de hele regio zijn honderdduizenden nog niet teruggekeerd. In New Orleans zelf gaat het om 200.000 mensen die er niet in zijn geslaagd om naar de stad terug te keren. Veelal kleine huiseigenaren in Louisiana hebben nog geen cent gekregen om hun beschadigde huizen weer bewoonbaar te maken. Meer dan 100.000 huiseigenaren in Louisiana staan op een wachtlijst van het Community Development Block Grant (CDBG) programma dat miljarden te verdelen heeft. Tot dusver is er geen cent uitgekeerd.

De meeste mensen in het New Orleans van voor de orkaan waren echter huurders. Zij zijn veel slechter af dan de eigenaren. De stad verloor meer dan 43.000 huurwoningen in de storm. De huren zijn in de niet beschadigde delen van de stad torenhoog geworden waardoor de doorsnee werkende bevolking de markt is uitgeprijsd. Officieel zijn de huren met 39% gestegen. In de buurten waar mensen met lage inkomens wonen, geven bewoners aan dat de huren er veel sterker zijn. Zelfs mensen die in de stad werken aan de heropbouw hebben problemen met het vinden van geschikte huisvesting. Huurders kunnen tot dusver geen aanspraak maken op fondsen uit het CDBG-programma. Sommige projectontwikkelaars zullen op een gegeven moment ondersteuning krijgen, maar dat zal nog jaren duren.

De federale regering weigerde aan duizenden gezinnen toestemming te verlenen om terug te keren naar hun huurwoningen die in bezit van de overheid zijn. Het voornemen was om 5000 appartementen in deze sector te slopen. Voor de orkaan toesloeg leefden er meer dan 5000 gezinnen in dergelijke woningen, veelal eenoudergezinnen met vrouwen aan het hoofd, vrijwel allemaal van Afrikaans-Amerikaanse origine.

Dit beleid heeft tot gevolg dat honderdduizenden niet naar hun huizen kunnen terugkeren. Hoewel alle leeftijdsgroepen, inkomensgroepen en ethnische groepen hierdoor zijn getroffen, worden sommige groepen onevenredig hard geraakt zoals werkende armen, huurders, moeders met kinderen, Afrikaanse Amerikanen, ouderen en gehandicapten. Ras, armoede, leeftijd en fysieke mogelijkheden zijn belangrijke indicatoren die bepalen wie er wel in is geslaagd thuis te komen en wie niet.
De statistieken vertellen hetzelfde verhaal. Het stadsbestuur van New Orleans verklaart dat het thans 225.000 inwoners heeft, de helft van het oorspronkelijke aantal mensen. De Amerikaanse posterijen stellen echter dat ongeveer 170.000 mensen zijn teruggekeerd naar de stad terwijl 400.000 mensen zijn weggebleven. Het lokale elektriciteitsbedrijf rapporteert dat van hun 190.000 klanten er zo´┐Żn 80.000 opnieuw zijn aangesloten.

In Houston, waar veel stormvluchtelingen naar toetrokken zouden nog steeds zo´┐Żn 150.000 evacu´┐Żs verblijven. Zo´┐Żn 90.000 van hen verblijven in onderkomens die zijn voorzien door de offici´┐Żle hulpverleningsorganisatie FEMA. In de hele staat Texas (waar Houston in gelegen is) leven meer dan 250.000 ontheemden. Van hen leeft 41% van minder dan 500 dollar per maand, is 81% zwart, 59% werkloos. De meeste hebben tenminste ´┐Ż´┐Żn kind en velen hebben serieuze gezondheidsklachten.

In de staat Georgia bevinden zich 100.000 mensen die op drift zijn geraakt door Katrina, in de stad Atlanta meer dan 80.000. De meeste van hen hebben duurzame huisvesting nodig en geestelijke gezondheidszorg. In de staat Louisiana leven 73.000 gezinnen in trailers van de FEMA. In St. Bernard Parish wachtten zo´┐Żn 1600 families nog steeds op de toewijzing van zo´┐Żn onderkomen. In de wijk de Lower Ninth Ward in New Orleans duurde het tot afgelopen juni voordat er trailers kwamen. De FEMA laat pas journalisten in de trailerparken toe na het verlenen van toestemming. Het is voorgekomen dat een journalist een park werd uitgezet en bewoners gedwongen werden in hun trailer te gaan om interviews tegen te gaan.

Tienduizenden verdreven families wonen verspreid door de VS in appartementen die door de FEMA worden gehuurd. Ze leven voortdurend onder de dreiging dat de FEMA de huur zal opzeggen en ze dakloos zullen worden.

Water en Elektriciteit
De lokale krant The Times-Picayune ontdekte dat er in New Orleans sprake is van een enorme waterverspilling. Door alle gaten in gebroken waterleidingen lekt er bijna twee maal zo veel water weg dan er daadwerkelijk wordt gebruikt. De kosten hiervan bedragen zo´┐Żn 2 miljoen dollar per dag. De waterdruk bedraagt slechts de helft van wat te doen gebruikelijk is in de VS. Dat veroorzaakt problemen voor de consumptie, toiletten, air-conditioning en brandpreventie. In de wijk de Lower 9 Ward is het water officieel nog steeds niet drinkbaar verklaard.

Slechts de helft van de huizen in de stad heeft elektriciteit. Het uitvallen van stroom is te doen gebruikelijk. Reparaties ter waarde van honderden miljoenen dollars zijn niet uitgevoerd omdat de firma in kwestie Entergy New Orleans failliet zou zijn. Het bedrijf vraagt om een tariefsverhoging van 25% teneinde de onderneming weer rendabel te krijgen. Desondanks boekte het moederbedrijf Entergy Corporation een winst van 282 miljoen dollar op een omzet van 2,6 miljard dollar.

Gezondheidszorg
Nog op 1 augustus werd een slachtoffer van Katrina onder het puin gevonden. De vrouw was nummer 28 die sinds maart van dit jaar werd ontdekt. In totaal overleden in Louisiana 1577 mensen als gevolg van de orkaan.

De wachtkamers van de dokters zitten bomvol. Uren wachten voordat je aan de beurt bent, is normaal. Allerlei apparatuur ontbreekt. De helft van het aantal ziekenhuizen is gesloten, waaronder het grootste publieke ziekenhuis Charity Hospital. Plannen om het te heropenen zijn er niet. Dr. Mark Peters van de Metropolitan Hospital Council van New Orleans verwacht dat binnen twee of drie maanden alle ziekenhuizen zullen moeten bezuinigen. Doktoren en ander personeel is vertrokken terwijl het aantal onverzekerden die zorg nodig hebben groeiende is.

Er is voorts een tekort aan verpleegsters. Er bestaat geen voorziening meer voor psychiatrische pati´┐Żnten. Van de 450 bedden in de regio zijn er nog 80 over. De ouderen zijn het meest kwetsbaar. Van de slachtoffers van de orkaan was 70% ouder dan 60 jaar. Seniorencentra moeten nog worden gebouwd terwijl de bestaande verzorgingstehuizen in de kustregio nog altijd niet zijn voorbereid op evacuatie bij een eventueel volgende orkaan.

Banen
Voor het toeslaan van Katrina waren er 630.000 werknemers in de regio van New Orleans, nu 400.000. Meer dan 18.000 bedrijven in de staat Louisiana leden catastrofale schade. Het onderwijs en de gezondheidszorg hebben de meeste werknemers verloren. Velen van hen kunnen niet terugkeren vanwege de situatie op de huizenmarkt, gebrek aan kinderopvang, transport en gezondheidszorg. Vooral het aandeel van alleenstaande moeders en hun gezinnen is sterk gedaald. Van de 51.000 moeders zijn er thans 17.000 in New Orleans.

Tienduizenden migranten waarvan de helft zonder papieren zijn naar New Orleans getrokken om te werken in de wederopbouw van de stad. Velen van hen zijn geronseld met de belofte van goede lonen en arbeidsomstandigheden. Sommigen moesten zelfs betalen om aan de slag te kunnen. Veel van deze gastarbeiders zijn Latino´┐Żs. Ze leven in huizen zonder elektriciteit, veelal zonder auto´┐Żs. Op verschillende plaatsen in de stad leven ze in tenten.

Immigranten doen het smerigste en meest gevaarlijke werk onder de meest beroerde omstandigheden. Er wordt dagelijks gewerkt aan het opruimen van giftige rommel en tal van onbekende chemicali´┐Żn. Veiligheidsuitrustingen worden niet altijd verstrekt. Daloners, een nieuw verschijnsel in de stad, worden lastig gevallen door de politie en regelmatige razzia´┐Żs. Werkgevers betalen vaak niet de gangbare lonen en soms betalen ze in het geheel niet. Sommige krachten trachten de lokale werkkrachten op te zetten tegen de nieuwkomers.

Het aantal kinderdagverblijven is drastisch gedaald met zo´┐Żn 80%. Van de honderd openbare scholen zijn er nu 25 overgebleven. Hoeveel van de 57.000 scholieren zich in het nieuwe schooljaar zullen aanmelden, is onduidelijk. Schattingen lopen uiteen van 22.000 tot 34.000. Hoewel het de bedoeling is het aantal scholen weer te verdubbelen was op 1 juli voor de 18 staatsscholen nog geen enkele leraar aangenomen. De lokale krant the Times-Picayune meldde begin augustus dat er voor het speciaal onderwijs in het geheel geen stafmederwerkers waren.

Het rechtsysteem
Chaka Davis zat 8 maanden vast wegens wangedrag en raakte verloren in het juridische systeem. Al die tijd volgde er geen aanklacht, werd hij niet voor een rechtbank gebrtacht en zag nimmer een advocaat. Het was dat zijn moeder hem ergens in een gevangenis vond en zijn zaak in de media bracht. De volgende dag volgde zijn vrijlating.

Misdaad is een groeiend probleem in New Orleans. Het aantal moorden in juli 2006 was net zo hoog als een jaar eerder terwijl de bevolking met 60% is teruggelopen. Veel jongeren zijn zonder hun ouders teruggekeerd. Districtsrechter Arthur Hunter noemde het huidige rechtssysteem ´┐Żbeschamend´┐Ż en beloofde ter gelegenheid van de herdenking van ´┐Ż´┐Żn jaar Katrina de vrijlating van de nodige gevangenen op borgtocht. Zo´┐Żn 6000 rechtszaken verlammen de gehele rechtsgang vanwege het ontslag dat talloze politiemensen hebben genomen, vertrokken getuigen en verloren gegaan bewijsmateriaal.

Internationale mensenrechten
In de golfkust is sprake van hernieuwd respect voor internationale mensenrechten omdat dit een zienswijze oplevert die geschikt is om te bepalen wat er zou moeten gebeuren. Er is een internationaal mensenrecht dat stelt dat op drift geraakte mensen het recht hebben om terug te keren. De VN heeft het antwoord van de regering op Katrina gehekeld alsmede de benadeling die de zwarte bevolking hierdoor heeft ondervonden.

Aziatische hulpverleners die bij de tsunami waren betrokken en New Orleans afgelopen zomer bezochten, raakten geshockeerd door de deplorabele staat waarin de stad een jaar na de ramp in verkeerde.

Waar bleef het geld?
Het Amerikaanse Congres stemde toe in 100 miljard dollar voor de wederopbouw van de Golfkust. Meer dan 50 miljard werd bestemd voor huisvesting. Bijna 30 miljard moest naar noodhulp. Meer dan 18 miljard was er voor lokale overheidshulp en infrastructuur, 3,6 miljard voor de gezondheidszorg, sociale voorzieningen en arbeidstraining, 3,2 miljard voor ondersteuning voor niet-huisvestingskosten, 1,9 miljard voor onderwijs en 1,2 miljard voor landbouw.

Voor federale huisvesting is geen cent uitgegeven in Louisiana, ondanks dat het Congres heeft ingestemd met 10 miljard dollar voor buurtontwikkeling. De staat Louisiana is het programma echter nog aan het uitproberen.

Het Amerikaanse Congres en de media proberen uit te vinden waar het geld gebleven is. Veel geld is uitgegeven aan de trailers van FEMA en ook is het de vraag hoeveel geld er in de grote contracten is omgegaan van waaruit vervolgens weer subcontracten zijn opgesteld. Firma´┐Żs die ook profiteren van de grote contracten in Afghanistan en Irak zoals The Army Corps, Bechtel en Halliburton stonden ook in New Orleans vooraan. ´┐ŻRampprofiteurs´┐Ż worden ze inmiddels genoemd. Er lopen lijntjes via FEMA en dergelijke bedrijven naar president Bush zelf.

Het bedrijf Ashbritt kreeg een contract van bijna 600 miljoen dollar voor het opruimen van troep terwijl de onderneming niet over de wagens beschikte om dit te doen. Wel doneerde dit bedrijf aan de Republikeinse Partij in 2004, een affaire die werd onthuld door The Miami Herald. En zo zijn er talloze verhalen over vriendjespolitiek en fraude. Orkanen zijn een miljarenindustrie geworden.
Ook lokaal deugt het beleid van geen kant. New Orleans beschikt nog steeds niet over een samenhangend plan van aanpak voor de heropbouw van de stad. Het stadsbestuur functioneert slechter dan ooit stelt een van de adviseurs van het eerste uur na de ramp, John McIlwain van hetUrban Land Institute. Hij vergeleek de sitautie van New orleans met die van het kapotgeschoten Dresden na de Tweede Wereldoorlog.

Tekenen van hoop
Hoopvol zijn de initiatieven van onderop die voorzieningen als scholen weer heropbouwen ondanks de tegenwerking van de autoriteiten. De Elementary School for Science and Technology in the Lower 9th Ward is hiervan een voorbeeld. Het project werd ondersteund door Common Ground waar ook anarchisten deel van uitmaken.

De stad beschikt weer over een dagblad. The Times-Picayune won de prestigieuze Pullitzer voor haar verslaggeving over Katrina en biedt kwaliteit wat betreft de berichtgeving over de wederopbouw.
Het Vietnemese bevolkingsdeel spreekt tot de verbeelding vanwege haar eendrachtige samenwerking om hun gemeenschap weer op te bouwen. Ze schromen niet om juridische strijd te voeren tegen ongewenste ontwikkelingen en op straat directe actie te voeren voor hun gezamenlijke belangen waarbij hun vastbeslotenheid tot voorbeeld strekt.

Tienduizenden vrijwilligers uit allerlei geledingen van de samenleving helpen bij reparatiewerkzaamheden en de wederopbouw. Advocaten bieden juridische ondersteuning bij de strijd voor huisvesting, medici bevolken gratis klinieken. Blanken, gelen en zwarten zijn met elkaar in gesprek geraakt. Kleine groepen hebben zich gevormd voor goede arbeidsvoorwaarden, mensenrechtengroepen bekommeren zich om de positie van de Latino´┐Żs en immigranten.
Uiteindelijk vormt de bevolking van de regio zelf het grootste teken van hoop. Men helpt elkaar. Z vechten voor hun recht om terug te keren en het recht te leven in de stad waar ze van houden.

Bill Quigley

Bill Quigley is een mensenrechtenadvocaat en professor aan de Loyola University New Orleans.
Bron: Indymedia New Orleans

Een fraai overzicht van andere artikelen over Katrina en aanverwante onderwerpen bieden onze Amerikaanse vrienden van Infoshop. Amerikaanse anarchisten uit deze kring behoorden tot de eersten die met menskracht en hulpgoederen naar New Orleans togen. Men maakt tevens melding van de ontvangst van een Europese gift van 1500 dollar. Dat is het geld dat in ons land door de Vrije Bond is ingezameld, een actie die door De Vrije is ge´┐Żnitieerd en ondersteund.

Natuurlijk heeft De Vrije zelf heel veel aandacht aan Katrina besteed, met name in de eerste maanden na de ramp. Het is te veel om hier even snel weer te geven, maar we beschikken immers niet voor niks over een uitstekend zoekprogramma om dit te achterhalen indien gewenst.


Powered by Greymatter