Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

08/29/2006: "Vreemdelingenopsluiting in Gevangenismuseum"

Zo weet je niet dat er een Gevangenismuseum is in Nederland - in het Drentse Veenhuizen - en dan is er al een tijd een tentoonstelling over het opsluiten van vreemdelingen gaande. Als je niet in de buurt woont is het een hele onderneming het te bezoeken...

luchtkooizeist (116k image)

Klik op meer

Het adres van het Museum:

Oudegracht 1
9341 AA Veenhuizen

De tentoonstelling loopt tot en met 29 oktober 2006. Aan de onderstaande eigen tekst van het museum zou nog wel wat toe te voegen zijn maar dit laat ik nu achterwege.

De aankondiging:

"GEEN KANT OP
Vreemdelingen en vreemdelingenbewaring in Nederland

De laatste jaren is er veel te doen geweest over de komst van illegalen en asielzoekers naar Nederland.

Enkele jaren geleden verzetten inwoners van steden en dorpen zich tegen de vestiging van een asielzoekerscentrum in hun plaats. Nu protesteren mensen tegen de uitzetting van vreemdelingen, die ze hebben leren kennen als hun buren of de ouders van kinderen op school.

In 2000 heeft ons parlement de eisen om Nederland binnen te komen, aangescherpt. In een strak omschreven procedure wordt de toelating van een vreemdeling in ons land beoordeeld.

Vreemdelingen komen om allerlei redenen naar ons land; om te werken, te trouwen, vanwege gezinshereniging of als vluchteling.

De expositie laat zien welke stappen iemand moet zetten om als asielzoeker toegelaten te kunnen worden. Het geeft inzicht in het werk van de vele instanties, die betrokken zijn bij de identificatie en controle van het verhaal van de vluchteling. Maar ook bij het leveren van rechtsbijstand, en zowel praktische als emotionele ondersteuning.

Extra aandacht besteedt de expositie aan de vreemdelingenbewaring. Mensen, die hier illegaal zijn en geen papieren hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden in een gevangenis worden opgesloten. De bedoeling is om ze het land uit te zetten. Zelfs kinderen kunnen met hun ouders in bewaring zitten. Dit roept vaak heftige emoties op. Deze mensen hebben geen misdrijf gepleegd, maar zitten toch opgesloten.

Hoe gingen we vroeger met vreemdelingen om? Is de huidige situatie zoveel anders dan toen?

Getoond worden enkele bijzondere perioden uit de Nederlandse geschiedenis, waarin wij grote groepen vreemdelingen in ons midden opnamen. In de 18de eeuw bijvoorbeeld kwamen vele Hugenoten uit Frankrijk, omdat ons land tolerant stond tegenover protestanten. Drie eeuwen lang, tot aan het eind van de 19de eeuw, trokken talloze seizoens-arbeiders jaarlijks vanuit Duitsland om hier te helpen met de oogst. Wij ontvingen één miljoen Belgen in 1914.
Zo'n veertig jaar geleden waren 'gastarbeiders' meer dan welkom.

Aan de hand van prenten, foto's, documenten en teksten kan de bezoeker het spanningsveld ervaren tussen enerzijds de wens om niet teveel vreemdelingen in ons land toe te laten en anderzijds de menselijke kant, die achter ieder individueel verhaal schuilt."

1 Reactie


Als je er wel in de buurt "woont" eveneens een hele onderneming om het te bezoeken, neem dat maar van mij aan!

'k Wil er eigenlijk nog altijd eens een bezoekje aan brengen... wink

zei: Peter Barton op 29/08/2006 om: 21:45u


Powered by Greymatter