Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

08/29/2006: "Libertair gedachtengoed"

GUY DEBORD, de onverbeterlijke
(1931-1994)
Een strateeg van de ondermijning
debordcom (9k image)

Klik op meer.

De publicatie van het bijna 2000 paginas tellende verzamelde werk, onlang uitgekomen bij de Parijse uitgever Gallimard, Guy Debord, Oeuvres, levert de mogelijkheid de situationistische legende nader te leren kennen. Bovendien kan men nu prachtig de mooie samenhang bestuderen van een gedachtengoed, dat, omdat het nooit zijn revolutionaire dimensie heeft verloochend, ons nu de beste sleutels verschaft om onze tijd te begrijpen.
Een dergelijke opening voor een bespreking van een anarchistisch werk verwacht men in een libertaire tijdschrift aan te treffen, niet in Le Monde Diplomatique (augustus 2006), waarin ik deze titel en deze inleiding aantrof (en vertaalde). Paginagroot is de zeer welwillende bespreking van het werk van Debord, gelardeerd met een portret van Debord in stijl geschilderd door Constant, de Nederlandse schilder en visionair, die ooit met Debord bevriend was en in de roemruchte jaren zestig van de vorige eeuw bekendheid verwierf door de schildering van een model voor een ideale wereld met zijn Nieuw Babylon (een hele pagina daarover in NRC Handelsblad, 16 januari 2004).


Powered by Greymatter