Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

08/17/2006: "A younger girl keeps rollin' 'cross my mind"

"Neen, als ik aan nieuw fascisme denk, dan denk ik aan de ijverig doorwerkende technocraten, [...] die onze vuilniszakken openmaken om vast te stellen of wij milieu-aanwijzingen overtreden, die filosoferen over de mogelijkheden die de informatica biedt bij controle op het gedrag van de burger, aan PTT's die de telefoon gebruiken - ook als die op de haak ligt - als afluisterapparatuur, aan techneuten die allerlei informatiebestanden aan elkaar willen koppelen voor goede doelen zoals het tegengaan van belasting- en steunfraude en van het illegaal in het land verkeren, aan commissarissen van politie die elke gelegenheid aangrijpen om te roepen om meer bevoegdheden en cellen [...]. Het nieuwe fascisme zal binnensluipen op kousevoeten, op golven van technologische mogelijkheden en zal de gedaante hebben van een anonieme bureaucratie geleid door even anonieme bureaucraten en verambtelijkte politici."
Wat een mooi citaat, uit 1993... De schrijver verloochent op geen enkele manier zijn politieke afkomst: het linkse milieu van Nijmeegse kringen vroege jaren zeventig.
base_image (2k image)

Klik op meer

Naastenliefde, vrijheid en diversiteit - dat klinkt ook heel mooi. Het zijn de drie zelfstandige naamwoorden die volgen na het woord Partij, van de partij die zich beklaagt dat zij voor pedopartij wordt uitgemaakt in De Media. Het gezelschap noemt zich libertarisch, en heeft veel mooie gedachten over hoe de samenleving in elkaar zou kunnen steken. En ik denk dat we het op veel punten best eens zouden kunnen zijn. Blijft staan dat - afgezien van hoe we als anarchisten tegenover partijen in het algemeen staan - deze PNVD toch als een one-issuepartij gezien wordt en zal worden. En terecht, denk ik. We citeren nog even van hun site:

"Onze twee meest vergaande standpunten voor veel mensen betreffen het legaliseren van (pedo)seksuele contacten vanaf 12 jaar en het legaliseren van kinderpornobezit. Eigenlijk is de verontwaardiging hierover vreemd, omdat niet zo lang geleden bijna alle politieke partijen vonden dat privé-bezit van kinderporno moest kunnen, en de leeftijdsgrens van 12 jaar voor seksuele contacten was ook wijdverbreid. D66 en de PPR hadden zelfs een leeftijdsgrens van 0 in hun partijprogramma. En nee, dit is geen typfout. Men vond dat je moest kijken of er sprake is van dwang en misbruik in een relatie en niet naar een arbitraire leeftijdsgrens."

Op je twaalfde of eerder kun je al van alles op seksueel gebied, maar in de praktijk komt het er niet van of valt het tegen. En dan: stel dat je als dertienjarige Iets hebt met een veertienjarige, het is dik aan en dat blijft zo. Bij het passeren van de magische wettelijke leeftijdsgrens is de ander plotseling strafbaar. Stel dan een leeftijdsgrens van nul in, inderdaad. Maar aan dit soort situaties denkt de PNVD naar ik vrees niet in de eerste plaats. De partij wil dat wij allen accepteren dat een volwassene seksuele avonturen beleeft met iemand van twaalf of jonger.

Er is een regel die door de meeste mensen heftig knikkend bevestigd zal worden en die voortdurend doorbroken wordt. Je doet niets met een collega van je werk en niet met de wederhelft van je beste vriend(in). Er is geen wet tegen, het geldt alleen als een stelregel van wat niet hoort. Zeker over het eerste deel valt te discussiëren (ik ben ook niet in de positie om stenen te werpen). En wat als het om de baas gaat die het met een ondergeschikte aanlegt of omgekeerd? Buiten de poort gaat het om gelijkwaardige mensen... (Zolang we nog in een klassenmaatschappij leven kunnen we niet net doen of het niet voorkomt en wat er van te denken).
Andere voorbeelden. Leraar-leerling. Medicus m/v - patiënt. Laakbaar. En aanvechtbaar en zelfs vervolgbaar, zij het moeilijk. En waar trekken we de grenzen? Ik wil niet eens weten of de PNVD het volgende (laatste? - zucht -) taboe wil doorbreken: incest. En toch zijn we daar zo'n beetje waar we met de beoordeling ten aanzien het hoofdpunt van de PNVD horen uit te komen. Kinderen dienen beschermd te worden - door de maatschappij, door allen die macht over hen hebben (en die macht is onvermijdelijk) en in de eerste plaats hun ouder(s). Geen discussie mogelijk: afblijven. Punt.
De kwestie van kinderporno is iets gecompliceerder. Maar in laatste instantie is de afnemer (m/v?) van dit goedje de reden dat het geproduceerd wordt. Het hiernaar kijken is niet gelijk te stellen als het zich zelf vergrijpen aan kinderen maar daarmee is het niet goedgepraat. Omdat met porno ongetwijfeld iets meer wordt bedoeld dan iets met een erotische lading (al wordt het woord erotiek door pornoverkopers vaak geannexeerd) - daarvoor zou ik een oogje willen toeknijpen - geldt hier hetzelfde: neen, neen en nog eens neen. Neen dus.

Het titelcitaat komt uit een nummer van de Lovin' Spoonful - tekstschrijver John Sebastian had iets met de fatale leeftijdsgrens (Hey Pa, my girlfriend's only three... - uit Younger generation, maar dat gaat juist over opvoedingsproblemen) - we noemen Nabokovs Lolita ook maar even om tot slot nogmaals bars neen te zeggen. Erotiek is iets anders dan porno of praktijk. Het is goed om even vast te stellen dat "wij" anarchisten als het er op aankomt wel degelijk voor regels of wetten zijn. (Dank u wel voor dit inzicht, PNVD).

O ja, het openingscitaat is van een schrijver die in extenso geciteerd wordt door de PNVD, en die niets meer terug kan zeggen. Pim Fortuijn - zoals degenen die over zijn gedachtengoed zwatelen hem niet zullen citeren.

5 Reacties


Quote: "En dan: stel dat je als dertienjarige Iets hebt met een veertienjarige, het is dik aan en dat blijft zo. Bij het passeren van de magische wettelijke leeftijdsgrens is de ander plotseling strafbaar."

Ahum, ik heb de hele jurisprudentie op het gebied van de Nederlandse 'Age of Consent' (dat was trouwens ook de titel van een lp van Bronski Beat in het begin van de jaren tachtig) niet op een rijtje. Maar ik kan me herinneren dat die oude wetgeving inhield dat twee personen die beiden onder de zestien zijn en seks met elkaar hebben, allebei ook strafbaar waren. Daar zijn zaken over gevoerd en vonnissen over geveld, waarbij minderjarigen werden veroordeeld voor het hebben van seks met andere minderjarigen.
Vervolgens werd seks tussen de twaalf en de zestien nog steeds strafbaar, maar van een strafdelict tot een klachtdelict. Dat hield in dat justitie pas overging tot vervolging als de minderjarige(n) of de ouders of voogd erover zouden klagen. De strafmaat werd daarbij verhoogd, vooral ook voor seks met mensen onder de twaalf. Dat leek me allemaal een heel redelijke liberale wetgeving op dit gebied. Later is die leeftijdsgrens weer volledig teruggedraaid naar zestien jaar (wat overigens een grens is die in vrijwel elk land verschilt, zie de plaathoes van die lp van Bronski Beat). We kwamen terug bij de oude wetgeving, waarbij twee mensen onder de zestien allebei strafbaar zijn als ze met elkaar doktertje spelen.
Hum, er stond in die jurisprudentie ook nog een heel verhaal over een beroemde Nederlandse dichter, maar zijn naam schiet me ook niet meer te binnen.
Overigens heeft de Fabel van de Illegaal het ook aangedurfd om nog een stukje te publiceren over pedoseksualiteit:
http://www.gebladerte.nl/11240f77.htm
Zij schrijven daar: "Voor de huidige progressieve beweging staat voorop dat seksuele relaties niet gebaseerd mogen zijn op een machtsongelijkheid, en bij relaties tussen volwassenen en kinderen is de macht per definitie niet gelijk verdeeld. Maar de progressieve visie laat wel ruimte voor seksuele relaties tussen jongvolwassenen en pubers die op gelijkwaardigheid gebaseerd zijn."

Over het Fortuin-citaat: die schijnt ook nog iets geschreven te hebben over seks tussen mensen met een verschillende leeftijd, waar hij tamelijk positief over was. En dat op basis van zijn persoonlijke ervaringen (en dan heb ik het niet over zijn escapades met jonge Marokkaanse jongens).

Trouwens: dankzij de gezonde voeding en leefomstandigheden gaan jongeren in Nederland steeds vroeger puberen (en worden ze ook steeds langer, zoals elke ouwe lul op zal vallen). Zou de wetgever daar ook nog rekening mee gaan houden?

zei: x op 17/08/2006 om: 20:41u

De bekendste openlijk pedofiele dichter van Nederland was Jan Hanlo. Bedoelde je die? Anders Achterberg welllicht...
Het citaat van Fortuijn vind ik een rake omschrijving - wat zijn seksuele oriëntaie verder ook geweest mag zijn. Eerder waren er Brongersma van de PvdA, ooit gepromoveerd op een lofzang op het Portugese corporatisme, en het laatste Kamerlid van - hum inderdaad - DS70, wiens naam mij even ontschoten is.

zei: Prul op 17/08/2006 om: 21:15u

Jan Hanlo, dat was 'm. Op 10 juni 1962 zou hij zich in Zandvoort schuldig hebben gemaakt aan het volgende:
"langs het racecircuit, toen hij samen met getuige H.R. in een strandstoel zat, ter bevrediging van zijn sensuele gevoelens de knoopjes van de blouse van genoemde getuige hebben losgemaakt, hem aan diens blote lichaam over de linkerborst en tepel hebben gestreken en onder de linkeroksel hebben gestreeld, hem hebben gezoend en hem schat hebben genoemd.' Verdachte H. werd op 6 september 1962 schuldig bevonden door de Haarlemse rechtbank. In hoger beroep bleef verdachte schuldig en werd veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf waarvan één voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar."

Aldus de "Nederlandse Jurisprudentie" (1964, bladzijden 234-238, het betreft No. 108)

zei: x op 18/08/2006 om: 22:17u

Zo te horen deed hij een scène uit een van de dialogen van Plato na - vraag mij nu even niet welke big grin

zei: Prul op 20/08/2006 om: 18:22u

Over Fortuin: je schrijft over Nijmegen, maar later was hij docent marxistische sociologie aan de universiteit in Groningen, voor zover ik het begrepen heb. Daar wist hij ten tijde van de oliecrisis nog te melden dat 'de dictatuur van het proletariaat' nu echt voor de deur stond. Met de van hem bekende fonkeling in de ogen.

zei: x op 20/08/2006 om: 20:53u


Powered by Greymatter