Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

08/10/2006: "Wake op het Buitenhof, 5 augustus"

Afgelopen weekeinde werd op verscheidene plaatsen gemanifesteerd tegen de oorlog tegen Libanon. Zo ook in Den Haag. Jan Bervoets stuurt onderstaand verslag. Het Vredesplatform organiseert 11 augustus vanaf 19.30 uur een discussiebijeenkomst over Libanon. Locatie: Dienstencentrum De Kronkel, Westeinde 425 te Den Haag. Inleiders: Wim Lankamp (NPK) over Palestina met focus op Gaza; Robert Soeterik (MERA) over Libanon; Kassem Fouani (Stichting Khalil Gibran) over humanitaire actie voor Libanon.


wakehaag1 (71k image)

Klik op meer

Vanaf donderdag 27 juli heeft het Haags Vredesplatform op het Buitenhof een wake georganiseerd tegen de oorlog in Libanon. Alle avonden hebben tien mensen of meer op het buitenhof hun afkeer tegen de gewelddaden kenbaar gemaakt met spandoeken, flyers en foto's en hun eigen aanwezigheid. Het HVP ondertekende een in Trouw van 3 augustus geplaatste oproep aan de Nederlandse regering om zich uit te spreken voor een staakt het vuren. Deze oproep werd sedertdien door de deelnemers aan de wake verspreid.
Zaterdag werd op hetzelfde Buitenhof een bijeenkomst georganiseerd door het HVP en het Palestina-comité en vele anderen onder de leuze "luid de noodklok". Er kwamen een vijftigtal mensen luisteren naar de toespraken, die bij die gelegenheid werden gehouden. Sprekers waren Hanneke Knoops (een ander Joods geluid), Wim Lankamp (Palestina-comit&eacutewink, Felix de Haas (reiziger uit Libanon) een afgevaardigde van de Vrouwen voor Vrede en Martijn Dadema (Groen Links). Allen stelden dat de schending van de soevereiniteit van Libanon door vernietiging van zijn infrastructuur en economische hulpbronnen niet kon worden gerechtvaardigd als een daad van gerechtvaardigde zelfverdediging van Israël. Felix de Haas beschreef hoe de perspectieven van een stabiel voortbestaan van een zelfstandig en vreedzaam Libanon door het Israëlische optreden de bodem werden ingeschoten. Hij geloofde dat de aanval van Israël niet anders kon worden uitgelegd dan als een welbewuste inbreuk op de ontwapeningsonderhandelingen tussen Libanon en Hizballah, die in vredestijd kans van slagen zouden hebben gehad.
Zijn bevindingen werden bevestigd door de andere sprekers, die wezen op de honderden burgerslachtoffers aan Libanese zijde tegenover de tientallen aan Israëlische, de opzettelijke brandschatting van het land Libanon dat zich tot op heden noodgedwongen afzijdig heeft gehouden en nu van zijn welvaart is beroofd , de welbewust veroorzaakte milieuramp op de Middellandse Zee door het opzettelijk bombarderen van een olieraffinaderij De bijeenkomst werd afgesloten met een protest aan de Nederlandse regering, die zich immers had opgeworpen als de kampioen van normen en waarden, door het blokkeren van een Europese oproep tot een staakt-het-vuren dit internationale gedrag als moreel rechtvaardig gedoogt.
Het was te betreuren dat op deze vijfde augustus, de datum waarop Hitler 67 jaar geleden zijn inval in Polen verderdigde met het argument dat zijn uitverkoren Germanenvolk het recht van rechtvaardige zelfverdediging uitoefende, zich niemand van deze historische parallel bewust was. En dat om drie uur de bijeenkomst bij gebrek aan aanwezigen ontbonden moest worden.


Powered by Greymatter