Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

08/08/2006: "Kunstenaarsinitiatief van Anarchisten tegen de Muur"

Vanuit de kring van Anarchisten tegen de Muur in Israel/Palestina is een intiatief genomen tot een kunstzinnige petitie voor wapenstilstand en vrede. De bron voor het onderstaande is Orthodox Anarchist, klaarblijkelijk van orthodox-joodse anrchistische snit (in het Engels met af en wat toe Jiddisj of Hebreeuws in Latijns schrift ertussendoor).
xnationalism02 (38k image)
Klik op meer

Wij zijn tegen de oorlog, tegen de verschrikkelijke bombardementen op Libanon van het Israelische leger en tegen het afvuren van raketten door Hezballah op Noord-Israel. Ons conflict met onze buren duurt al meer dan honderd jaar en de vraag wie deze keer begonnen is, is dan ook irrelevant. Wij geloven dat conflicten opgelost worden door dialoog, onderhandelingen en compromissen, niet door geweld, meer bombardementen en verwoestingen, meer veiligheidszones en bezettingen, meer gebieden waarin soldaten en burgers aan beide zijden worden gedood.

Als burgers van Israel zijn wij verantwoordelijk voor de daden van onze regering. Het is onze plicht alles te doen wat wij kunnen om de oorlogsmisdaden die ons land in onze naam pleegt te doen ophouden. De daden van het Israelische leger in Libanon - het bombarderen van hele buurten, de vernieling van bruggen en wegen, watervoorziening, de infrastructuur voor communicatie en elektriciteit, en vooral het doden van honderden en het verwonden van duizenden niet-betrokken burgers - vormen een immorele en misdadige reactie. Het is in het gemeenschappelijk belang van Israeli's en de meeste Libanezen dat Hezballah ontwapend wordt en ontbonden en dat het beschieten van Noord-Israel wordt gestaakt. Maar onze overhaaste en wrede reactie leidt tot het tegendeel.

Het is een burger- en een zedelijke plicht zich te verzetten tegen de handelingen van de regering en het leger in Libanon en Gaza. Wij zijn solidair met onze noorderburen, de Libanezen, en onze zuidelijke buren, de Palestijnen, wier levens verwoest worden. Wij zijn solidair met onze broeders en zusters in Noord-Israel, die de regering onder voorwendsel van bescherming van hun leven, tot gijzelaar van haar mislukte diplomatie heeft gemaakt.

Wij houden van Israel. Wij hebben er voor gekozen hier te wonen, in het Midden-Oosten, en we willen er aan bijdragen, deel van uitmaken, en genieten van alles wat het te bieden heeft. Maar de muren van haat, het beschieten en de gewelddadige militaire reacites hebben ons achter ghettomuren gedreven. Onder dergelijke omstandigheden zullen we jarenlang niet in vrede kunnen leven in deze omgeving.

Uit liefde voor Israel, uit liefde voor Libanon en uit liefde voor het gehele Midden-Oosten, met waarachtig patriotisme en liefde voor waar wij wonen, voor de mensheid en voor de vrede, roepen wij op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en beëindiging van alle miltaire activiteiten, de vrijlating van Libanese, Palestijnse en Israelische gevangenen en gijzelaars, onderhandelingen met iedere partij die daartoe bereid is inclusief de Libanese en Syrische regeringen, Hamas, en zo mogelijk ook Hezballah.

Velen van ons hebben petities getekend, aan demonstraties deelgenomen en belangrijke informatie verspreid in de media en op het internet. Dit zijn belangrijke acties, maar zij vergroten ook het gevoel van hulpeloosheid. Er zijn geen toverspreuken als antwoord. Iedere actie is een stap op weg naar een rechtvaardige oplossing. In plaats van uit namen bestaat deze tentoonsteling uit visuele ondertekeningen (ontwerpen, foto's, strips, schilderijen, video enz.). Wij zetten onze creativiteit en ons talent in in het gevecht tegen de oorlog.

De petitie en galerie.
De bijdrage van Orthodoxanarchist:
psalm29 (84k image)

De Hebreeuwse tekst is Psalm 29:5:
De stem van den Heer verbreekt ceders, de Heer verbreekt de cederen van de Libanon.

1 Reactie


Lang leve die symphatieke orthodoxe anarchisten! smile

zei: T. op 08/08/2006 om: 23:11u


Powered by Greymatter