Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

08/03/2006: "Zomaar een soldaat"

Toen ik deze foto op de site van onze vriend(in)
Anarchistian zag meende ik dat dit een schertsende collage was. Niet dus. Het Israelische leger gebruikt Kamelen Van Elders bij de invasie in Libanon. En ze hebben Hassan Nasrallah te pakken. Nou ja, iemand die zo heette en die in dat ziekenhuis was dat ze overhoop hebben gehaald in de nacht - we moeten dat geen gijzeling noemen, maar het oppakken van een sympathisant.

joodsekameel (93k image)
Maar klik op meer voor die enkele tekenen van hoop.

Dit is het adres van een soldaat die vorige week dienst weigerde en tot 28 dagen is veroordeeld:

Amir Paster (Military ID 5103057)
Prison 6
Military Post 01860
IDF
Israel

En verder:
Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog is een gemobiliseerde reservist van het slagveld weggelopen. Sergeant eerste klas, Omri Zeid, die dienst deed op een artilleriebatterij in de noordelijke Golanhoogten, verklaarde een dag voordat hij uit de dienst ontslagen werd (van de jaarlijkse herhalingsdienst van een maand) dat hij weigerde een Libanees dorp onder vuur te nemen.

Zeid, student woonachtig te Tzfat, was ingedeeld op een artilleriebatterijstelling die de oostelijke sector van Zuid-Libanon bestookt. Onder zijn taken viel het zitten op de commando-pantserwagen, vlak bij de batterij, en aanwijzen waarop geschoten moest worden. Elf dagen geleden kreeg de batterij de opdracht 150 salvo's af te schieten op het dorp Mjdara in de oostelijke sector nadat gebleken was dat daarvandaan Katjoesjaraketten waren afgeschoten op Israel. Andere soldaten op de batterij merkten op dat het een uitzonderlijk zware beschieting was, gericht op een enkel doel. Voordat het schieten begon zagen zijn maten dat sergeant eersteklas Zeid zijn rugzak oppakte en zei: "Ik wil niet bij een leger horen dat vrouwen en kinderen onder vuur neemt," waarna hij vertrok. Het voorval maakte veel discussie los onder de andere soldaten op de batterij. Verscheidene godsdienstige soldaten meenden dat volgens Halacha zij het recht hadden de weigeraar zonder meer neer te schieten, anderen zeiden dat hij alleen maar zijn geweten volgde. Commandanten maanden tot kalmte en lieten Zeid van de batterij vertrekken. De plaatsvervangend bevelhebber van de batterij had overwogen hem te berechten - maar voorzover de andere soldaten weten - sommigen van hen zijn al uit herhalingsdienst ontslagen inmiddels - is hun maat niet berecht of gestraft.

Na het voorval gingen de soldaten van de batterij door met het uitvoeren van hun taak, waarbij het afschieten van 150 granaten op het dorp Mjdara waarvandaan beslist was vastgesteld dat er Katjoesjaraketten waren afgeschoten op Israel. Tegen de krant Ma'ariv die contact opnam met sergeant eersteklas Zeid weigerde hij commentaar, maar hij sprak het bericht niet tegen. Een legerwoordvoerder: "De desbetreffende soldaat was actief betrokken bij de gevechten. Een dag voordat hij met groot verlof zou gaan was de batterij waar hij zich bevond een lanceerplaats van raketten aan het beschieten, en de soldaat vroeg hier niet aan mee te hoeven doen. Zijn commandant voldeed aan zijn verzoek en liet hem niet aan deze actie meedoen. Een dag hierna werd de soldaat ontslagen volgens plan en zonder enig verband met de gebeurtenis."

(Bron: Goesj Sjalom).

1 Reactie


schat, het is anders wel een lama hoor

zei: lama op 03/08/2006 om: 14:15u


Powered by Greymatter