Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/24/2006: "In het wereldnieuws"

Uw verslaggever was even in een bevriend buurland waar RTP Internacional in het kabelassortiment zit - hm.. de fileberichten van Lissabon in de geliefde betoverende taal voorgelezen door een mooie omroepster.
Pardon hoor, ik laat mij even meeslepen. Ik ben alweer in Nederland. Wat ik wilde zeggen: Amsterdam opende het nieuws op Euronews (een zender die in Prulstaete niet meer gezien mag worden op last van de Terugtredende Overheid): demonstratie voor "de Palestijnen en voor Libanon".
060722-demonstratie_israel (47k image)
Klik op meer


De genoemde demonstratie vulde - als de camera het overzichtsshot nam van het Museumplein op het hoogtepunt van de manifestatie - bij lange na niet de ruimte. Drieduizend mensen, met visuele dominantie van de SP en de Internationale Socialisten. Zou ik de hitte getrotseerd hebben om hieraan mee te doen? Is De Zaak niet belangrijker dan de aanwezigheid van foute partijen die ook nog spreekvolk leveren: SP, GroenLinks, PvdA?
Overigens is het misschien juist goed dat deze parlementaire partijen zich in dit verband in ieder geval hebben laten zien en horen.

Euronews zei dat er donderdagavond al een "grote demonstratie ter ondersteuning van Israel" in Amsterdam was gehouden. Wacht eens, toen was ik hier nog - waarom wist ik dit niet? Natuurlijk, het leger van Israel wordt met gesloten beurs bewapend door het VS-militair-industrieel complex, op kosten van de VS-belastingbetaler. Dat moet wel betekenen dat het Nederlandse regime evenals dat in Washington het bombarderen van het vorig jaar nog zo bejubelde democratische Libanon van harte toejuichen.
Gezien de sprekerslijkst hoeven we ons in deze verwachting niet teleurgesteld te voelen. Frans de Nerée tot Babberich van het CDA juichte het Israelische herstelbeleid toe, mede namens Christenen voor Israel. Hm, prachtige naam, hoor Frans. En dat de Collectieve Israel Actie (prachtige afkorting levert die naam op, gabbers) niet kieskeurig is bleek wel uit de keuze van centrumdemocraat Van Baalen die namens de partij van mevrouw Verdonk zijn zegje ter ondersteuning van de voorpost van de Westerse Beschaving mocht doen.
Al met al waren er zo'n duizend manfestanten (volgens de organisatoren zelf, reken dus maar uit) op het Jonas Daniël Meijerplein, dat nu eenmaal wel vaker voor foute doeleinden wordt gebruikt.

Intrigerend berichtje van De Telegraaf:

"De politie arresteerde tijdens de manifestatie een vrouw die een tegenactie hield. Ze droeg volgens een woordvoerder een bord met een tekst die niet in overeenstemming was met het gedachtengoed op de bijeenkomst. Ze zat rond 22.00 uur nog vast voor verhoor."
Wat zou er op dat bord gestaan hebben? En waarom mocht het niet? Is de politie een verlengstuk van de demonstranten in dit geval?

Op beide manifestaties sprak iemand van de PvdA. Bij de laatstgenoemde werd zij uitgejouwd. Heeft zionistisch Nederland er vrede mee dat het met ultrarechts vereenzelvigd wordt - zo goed als eigen keuze, gezien de sprekerslijst...?

Nog iets: op hetzelfde Euronews zag ik een Israelische tank met een zwart/rode vlag. Hoe kon dat nou?
Deze bruine diefstal wordt gedaan door de artillerieafdeling van het Israelische leger - weten we dat ook weer.

10 Reacties


Pffft, ik ben bij geen van beide demonstraties geweest en eerlijk gezegd ben ik blij toe als ik de foto's zie en verslagen lees. Vooral de uiterst tolerante houding van de organisatoren van de pro-Palestijnse en -Libanese demo tegenover de hezbollah-sympatisanten gaat wat mij betreft wel heel erg ver. Die 'Partij van god' is er immers nog steeds op uit om alle Joden uit te roeien - letterlijk, geen grapje, geen overdrijving! Die figuren van 'een ander Joods geluid' zijn volgens mij dan ook behoorlijk verdwaald op zo'n demo.
De oproep voor de pro-Israel demo is bij indymedia natuurlijk in de prullenbak beland. Dat is natuurlijk weinig consequent, zoals we van de redactie aldaar gewend zijn. Mij dunkt dat je OF beide oproepen laat staan, OF allebei verwijdert. Het gaat immers in beide gevallen om demonstraties waarbij extreme etnocentristen en nationalisten de boventoon voeren.
Wat er verder aan politieke groeperingen meeloopt in zo'n Palestina-demo varieert van NAAR tot UITERST AKELIG - stalinisten en stalino-trotskisten van uiteenlopende pluimage. Op een handjevol oprechte anti-oorlogsdemonstranten na, maar die lijken mij ook verdwaald. Ik ga er in ieder geval niet tussen staan!

zei: x op 24/07/2006 om: 20:47u

Met demos meelopen blijft altijd lastig. Meestal worden ze wel gecoupt door een of ander vage IS-achtige groep. Ik liep er zelf mee en moest wel opmerken dat er veel minder freaks rond liepen dan bij de vorige demo tegen de bezetting van palestina. Hamas, hamas roepen (en wat daar op volgt), bleef dit keer vrij beperkt tot kleine groepjes jongeren.
Mijn reden om mee te lopen was om solidariteit te betuigen voor de slachtoffers van opnieuw buitensporig Iraelisch geweld en bezettings drift. Dat Lebanon en Palestina duidelijke underdogs zijn in deze vrij eenzijdig gevecht lijkt mij duidelijk en dat vraagt naar mijn inziens sympathie en steun.
Een oproep voor een pro-Israel manifestatie (pro-oorlog en pro-bezetting) is een wanstaltelijk manier om de criminele activiteiten van Israel te vergoeilijken.

zei: demo op 25/07/2006 om: 16:59u

Quote: "Hamas, hamas roepen (en wat daar op volgt), bleef dit keer vrij beperkt tot kleine groepjes jongeren."

Ergo: die waren er dus ook weer. Dan neem ik aan dat zo'n demo-organisatie ook een ordedienst heeft en die weet daar dan niet tegen op te treden. Smakelijke vertoning dus! Wat mij betreft mag je lui die dat soort dingen roepen gevoegelijk van de Amsterdamse straten afslaan. Wie dat niet begrijpt geeft vooral blijk van een volledig historisch onbenul!

Dat linkse mensen zich in de eerste plaats identificeren met de (echte of vermeende) underdog in een conflict, is een makkelijk herkenbare reflex. Dat zet echter ook geen zoden aan de dijk en doet geen recht aan de volledige geschiedenis van dit soort conflicten. Behalve dan als je slechts de versie van de geschiedenis gelooft zoals die wordt voorgekauwd door de stalinistische of palestijns-nationalistische propaganda...

Quote: "Een oproep voor een pro-Israel manifestatie (pro-oorlog en pro-bezetting) is een wanstaltelijk manier om de criminele activiteiten van Israel te vergoeilijken."

En een demonstratie met Hezbollah-aanhangers (pro-holocaust en pro-theocratie) is een wanstaltige manier om de criminele activiteiten van islamisten te vergoelijken.
Lood om oud ijzer... Geef mijn portie maar aan fikkie.

zei: x op 25/07/2006 om: 20:51u

Bovenstaande reactie roept alleen nog meer geweld op.
Het ontkennen van het leed van Palestijnen is net zo erg als het ontkennen van een holocaust

zei: rosa op 26/07/2006 om: 08:51u

@rosa, waarom ontkent die reactie het leed van de Palestijnen? Ik zie niet n zin waarin dat gebeurt.

En of zo'n ontkenning net zo erg, erger of minder erg zou zijn dan holocaustontkenning... waarom haal je die Tweede Wereldoorlog er nou weer bij? Omdat Israelirs joden zijn misschien?

@x: Sorry hoor, maar ik ben voor vrede, 'sympathie met de underdog' is veel te simplistisch en doet het hele conflict tekort. Mensen hebben recht op leven, en recht op leven in vrijheid en welvaart. Onder 'mensen' versta ik dan voor het gemak even zowel underdogs als alle anderen.

zei: pieter r op 26/07/2006 om: 11:04u

Sorry, die laatste opmerking was niet voor 'x' maar voor 'demo' bedoeld.

zei: pieter op 26/07/2006 om: 11:09u

@pieter: Misschien moet ik dan duidelijker zijn over mijn woordkeuze. Met underdog bedoel ik een duidelijke onevenwichtige machtsverhouding. Mensen die de middelen niet hebben om zichzelf te verdedigen als hun tegenstanders gaan een ongelijke strijd aan. Israel is een van de machtigste militaire machten in het Midden Oosten en kunnen ongestoord de rol van bullebak spelen. Lebanon en Palestina zijn de zwakkeren en kunnen zich moeilijk verweren tegen de Iraelische overmacht.

Ik ben ook tegen oorlog, betreur de civiele doden aan beide kanten van het gevecht. Maar Israel blijft voor mij de agressor en dat hebben ze decennia lang ook bewezen, met hun bezettingen en oorlogen tegen Lebanon en Egypte. Ik onderstreep dat het conflict complex is, maar wat ik aan wou geven is dat vooral de libanezen en palestijnen de slachtoffers zijn van dit conflict. In het verleden en nu.

zei: demo op 26/07/2006 om: 13:39u

Onder de slactoffers versta ik de bevolking van beide landen. Ik heb weinig begrip voor extremistische islamisten.

zei: demo op 26/07/2006 om: 13:45u

@x: Was nog vergeten om te reageren op jouw punt dat het meelopen in een demonstratie tegen oorlog en bezetting met hezbollah aanhangers (dat zij zo'n demo misbruiken voor hun eigen agenda moeten zij weten. ik had al aangegeven dat meer clubjes dat doen.), die een destructieve ideologie aanhangen, hetzelfde is als naar een demo gaan die als hoofdmotief het verdedigen en vergoeilijken van een oorlog aandraagt.

Bij een dierenrechten demo komen soms ook fasco's op af. Moet daarom ook oproepen van die demos verwijdered worden in het geval dat er misschien een aantal van die mafkezen op komen dagen?

zei: demo op 26/07/2006 om: 14:58u

Quote: "Bij een dierenrechten demo komen soms ook fasco's op af. Moet daarom ook oproepen van die demos verwijdered worden in het geval dat er misschien een aantal van die mafkezen op komen dagen?"

In kringen van dierenrechtenactisten is in het recente verleden bij mijn weten uitvoerig gediscussieerd over deze kwestie. Daarbij is in ieder geval vastgesteld dat ze niet samen met extreem-rechtse types samenwerken, samen actie voeren of samen demonstreren. Er werd nagedacht over de manier waarop je reageert als zulke situaties zich concreet voordoen.

Van zo'n discussie is nu geen sprake. Overigens waren er ook in Nederland de afgelopen jaren 'autochtone' neo-nazi's die opdoken bij pro-palestina demo's.
De tendens is gewoon duidelijk: het blijft op zijn zachtst gezegd lastig om een duidelijke grens te trekken tussen anti-zionisme en antisemitisme.
Bij demonstraties erger ik me ook altijd groen en geel aan het rare soort lui waarmee je op een bepaald moment loopt: allerlei bizarre stalinistische clubs en het hele politieke circus. Ik trek in ieder geval een duidelijke grens: ik wil niet met nazi's in een demo lopen. En dus ook niet met Hezbollah-aanhangers, Hamas-Hamas-etc. roepers en al dat soort nare figuren.

zei: x op 26/07/2006 om: 21:45u


Powered by Greymatter