Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/17/2006: "Een tekst van De Internationale Gemeenschap als intermezzo"

De ambassadeur van Israel staat te briesen voor het VN-gebouw op de televisie. De Internationale Gemeenschap eist dat Libanon de resoluties uitvoert die Hezbollah zouden moeten intomen. Israel heeft geen keuze dan de infrastructuur van Libanon verwoesten. Netanjahoe vindt dat Syrië en Iran meteen even moeten worden meegenomen.

Komaan, laten we het even over resoluties hebben. De onderstaande werd aangenomen, dus met andere woorden, de Verenigde Staten hebben niet tegengestemd, in 1967.
dimona1_s (11k image)
Dimona, waar de lading voor de Israelische kernbommen wordt gefabriceerd
Klik op meer

VN Resolutie 242 (Veiligheidsraad), 22 november 1967:

De Veiligheidsraad,
Uitdrukking gevend aan zijn voortdurende bezorgdheid over de ernstige situatie in het Midden-Oosten;
Benadrukkend de ontoelaatbaarheid van het door middel van oorlog verwerven van grondgebied, en de noodzaak om te werken aan een rechtvaardige en duurzame vrede waarin iedere staat in het [onderhavige] gebied in veiligheid kan leven;
Voorts benadrukkend dat alle Lidstaten zich met hun aanvaarding van het Handvest van de Verenigde Naties hebben verplicht om in overeenstemming met Artikel 2 van het Handvest te handelen;

1. Bevestigt dat de uitvoering van het Handvest vereist dat in het Midden-Oosten een rechtvaardige en duurzame vrede wordt gevestigd waarvan de toepassing van de volgende principes deel moet uitmaken:
(i) Terugtrekking van gewapende Israelische eenheden uit gebieden welke in het jongste conflict werden bezet;
(ii) Stopzetting van alle oorlogsbetuigingen of oorlogstoestanden, alsmede respect voor en erkenning van de soevereiniteit, territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid van iedere Staat in het gebied, en hun recht op leven in vrede binnen veilige en erkende grenzen, gevrijwaard van dreigementen of gewelddaden.
2. Bevestigt voorts de noodzaak
(a) Voor het garanderen van de vrije vaart door internationale waterwegen in het gebied;
(b) Voor het bereiken van een rechtvaardige regeling van het vluchtelingenvraagstuk;
(c) Voor het garanderen van de territoriale onschendbaarheid en politieke onafhankelijkheid van iedere Staat in het gebied, door middel van maatregelen waaronder de instelling van gedemilitariseerde zones.
3. Verzoekt de Secretaris-Generaal een Speciale Vertegenwoordiger aan te wijzen die naar het Midden-Oosten moet gaan om er betrekkingen met de belanghebbende staten aan te gaan en te onderhouden, teneinde overeenstemming te bevorderen en te assisteren bij pogingen om tot een vreedzame en acceptabele regeling te komen, overeenkomstig de bepalingen en uitgangspunten in deze resolutie.
4. Verzoekt de Secretaris-Generaal om de Veiligheidsraad zo snel mogelijk over de vorderingen van de activiteiten van de Speciale Vertegenwoordiger te rapporteren.


Powered by Greymatter