Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/24/2006: "Jeffrey Luers zes jaar in gevangenschap"

Afgelopen vrijdag (23 juni) zat Jeffrey Luers zes jaar in gevangenschap omdat hij een aantal SUV’s (die grote wagens) in brand stak.
3105 (93k image)
Jeffrey Luers vorig jaar in de gevangenis
Een andere Green Scare-gevangene Zachary Jenson zag ook zijn tweede verzoek om op borgtocht te worden vrijgelaten, afgewezen.
Klik op meer.

Jeffrey Luers schreef naar aanleiding van zijn zes jaar gevangenschap de volgende brief:

“Vandaag is mijn zesde verjaardag. Om eerlijk te zijn had ik er bijna geen erg in. En dat komt niet alleen omdat de dagen onmerkbaar in elkaar overgaan. Op het moment geef ik er namelijk geen moer om dat ik gevangen zit. Ik weet dat dit vreemd klinkt maar het is wel waar. Ik werd onzorgvuldig, ik klooide wat aan. Ik maakte een misrekening. Ik werd gepakt.

Maar in de loop der jaren gebeurde er iets. Ik werd sterker. Ik werd luidruchtiger. Ik voelde me meer krachtiger worden dan de staat goed voor me acht.

Weet je, ik werd geacht een voorbeeld voor jullie allen te zijn die zich daarbuiten durven te verzetten. Maar te weinig mensen luisterden. Sommigen vochten terug. Ze bleven dieren bevrijden. Ze bleven dingen in brand steken.

Nu wil de staat een krachtiger signaal afgeven. Ze sturen agenten en infiltranten. Ze kochten activisten om en bewerkten anderen met bedreigingen om hen in verraders te veranderen. De boodschap is duidelijk: de regering ziet deze beweging als een bedreiging. En ze vertellen je dat wanneer je ze uitdaagt, ze je de rest van je leven achter de tralies zullen zetten.

Dat is een niet mis te verstane boodschap. Om eerlijk te zijn is het regelrechte intimidatie. Echter in het weekend 9 tot 11 juni stuurden 43 steden aan andere boodschap de wereld in. Deze boodschap was onmiskenbaar: we zullen niet ophouden.

Zeker, sommigen van ons zullen in de gevangenis eindigen. Dat is een feit. Sommige wat zwakkere individuen zullen gebroken worden door dit vooruitzicht. Dat is ook een feit. En dat is intimiderend. Waarom dit met de mantel der liefde bedekken?

Hoewel, als een manifestatie van internationale solidariteit waaraan 43 steden deelnemen vanuit een maximaal beveiligde gevangenis kan worden georganiseerd... Dat is niet intimiderend. Dat is een bedreiging.

Daarmee wordt niet ontkend dat de autoriteiten over veel macht beschikken. Maar dat hebben wij ook en dat moeten we onderkennen. We moeten deze energie aanwenden. Telkens als we een stoot krijgen, moeten we twee keer zo hard terug duwen.

Bedankt dat je je niet stil houdt. Bedankt dat je opkomt voor de slachtoffers van de ‘Green Scare’, de earth liberation-gevangenen en voor mij. Ik ben zo dankbaar, zo ontzettend dankbaar dat ik niet kan wachten om over alle bijeenkomsten te horen en te lezen.

We hebben laten zien dat we met elkaar verbonden zijn, dat we onze gevangenen kunnen en willen ondersteunen. Laten we dan nu onze kracht zien. Ze hebben jullie woorden gehoord. Laat ze nu jullie acties ondervinden. De aarde, de dieren, de toekomst, onze kinderen, jouw vrijheid, de bevolking van Irak, je eigen omgeving heeft het nodig dat je terug vecht. Jullie zijn alles dat rest. Jouw verzet is je enig wapen, onze enige verdediging. Jij bent de enige bescherming die over is gebleven. Asjeblieft doe alles wat je kunt om te helpen.”
Ontwikkelingen rond Jeffrey Luers kun je via deze website volgen.

Ander nieuws rond de Green Scare, de vervolging van dierenrechten- en milieuactivisten in de VS, betreft de afwijzing om Zachary Jenson op borgtocht vrij te laten. Op woensdag 21 juni vond een tweede poging plaats om hem op deze wijze uit de gevangenis te krijgen. Rechter Drodz had slechts 5 minuten bedenktijd nodig om zich aan te sluiten bij het oordeel van rechter Holland die het verzoek al eerder afwees. Dit op grond van het feit dat er te weinig geld wordt geboden om hem vrij te krijgen.

Hij stelde dat de familie van Zachary te weinig economische offers wenst te brengen om hem vrij te krijgen. Het gaat dan om het inbrengen van onroerend goed om te voorkomen dat Zachary zal vluchten zodra hij op vrije voeten is. Dit terwijl een aantal familieleden wel degelijk fors over de brug wenst te komen. Zijn moeder brengt zelfs haar huis in.

Het Openbaar Ministerie bracht in dat de steungroep van de gevangene mogelijkerwijs er toe kan bijdragen dat Zachary ondergronds zal gaan zodra vrijlating zou volgen. De advocaat van Zachary zal echter blijven pleiten voor zijn vrijlating.

Eric McDavid die tegelijkertijd met Zachary werd gearresteerd op 13 januari j.l. is overgeplaatst. Zijn nieuw adres is:

McDavid, Eric
X-2972521 4E 231A
Sacramento County Main Jail
651 "I" Street
Sacramento, CA 95814

Beide gevangenen bevinden zich sinds hun arrestatie in isolatie. Ze mogen vijf uur per week uit hun cel. Vandaar dat post erg op prijs wordt gesteld. Uiteraard wordt dit alles door de autoriteiten gelezen.

Het tweetal alsmede Lauren Weiner wordt er van beschuldigd van samenzwering om door middel van explosieven of door brandstichting privé en publieke eigendommen te beschadigen of te vernietigen. Lauren is wel op borgtocht vrijgelaten en heeft zich recentelijk schuldig verklaard. Ze heeft een regeling getroffen waardoor ze tegen de andere twee moet getuigen en moet meewerken aan het onderzoek. De steungroepen beschouwen haar op grond hiervan als een informante en hebben hun handen van haar afgetrokken.

Eric en Zachary volharden in hun onschuld en moeten tot hun rechtszaak in voorarrest verblijven. Het drietal werd op grond van het werk van een infiltrante gearresteerd.

De steungroepen van de beide gevangenen hebben websites: Zachary en Eric.


Powered by Greymatter