Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/21/2006: "AIVD mag Telegraaf-journalisten niet in de gaten houden"

De Haagse rechtbank heeft vandaag bepaald dat de AIVD geen journalisten van De Telegraaf mag afluisteren en achtervolgen.
Joost_de_Haas_en_B_1535591g (15k image)
Beide journalisten in de rechtszaal
Het tweetal Joost de Haas en Bart Mos maakte afgelopen januari bekend dat geheime informatie van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de voorloper van de AIVD, terecht was gekomen bij de drugsmaffia.
Klik op meer.

De AIVD leed dus een nederlaag in dit historisch proces. Nooit eerder was het namelijk voorgekomen althans in de openbaarheid gekomen dat de inlichtingendienst journalisten zo nadrukkelijk in de gaten hield. De dienst moet van de rechter Veiligheidsdienst alle informatie, persoonsgegevens, aantekeningen, gespreksverslagen, documenten en digitale gegevens die in het onderzoek naar De Haas en Mos zijn verzameld, binnen vijf dagen verwijderen en binnen zes maanden vernietigen.

Daarmee willigde rechter Hofhuis heeft alle eisen in die De Telegraaf, de journalistenvakbond NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren in kort geding tegen de Staat der Nederlanden hadden gesteld.
De AIVD luisterde de Telegraaf-journalisten maandenlang afgeluisterd af en schaduwde hen in verband met gelekte dossiers in de zaak tegen drugs- en wapenhandelaar Mink Kok. Het ging om een onderzoek uit 1999 naar drugs waaruit de krant citeerde. Uit de documenten bleek volgends De Telegraaf onder meer dat de AIVD Mink Kok beschouwde als de gevaarlijkste crimineel van Nederland vanwege zijn corrupte contacten in het opsporingsapparaat.

Aanleiding voor het onderzoek naar Mink Kok, eind jaren negentig, was het vermoeden van omvangrijke corruptie binnen het Amsterdamse politiekorps en het Openbaar Ministerie (OM). Volgens justitie wees het onderzoek uit dat hiervan geen sprake was.

Wel werd begin mei voormalig geheim agent Paul H. (49) uit Den Haag gearresteerd. Hij wordt onder meer verdacht van schending van het staatsgeheim in het onderzoek naar de georganiseerde misdaad. Paul H. werkte van 1980 tot 2001 bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst BVD, de voorganger van Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD. Hij was als topagent nauw betrokken bij het onderzoek naar de organisatie van Mink Kok.

Uit de stukken blijkt dat Paul H. enorm gefrustreerd raakte over het feit dat de verdenkingen van corruptie in de hoogste kringen bij Justitie niet verder mochten worden onderzocht. Hij 'belandde in een arbeidsconflict' en verliet de AIVD in 2001, waarschijnlijk met medeneming van tal van gevoelige stukken over corruptie en over Mink K. Na 2001 is hij deze stukken gaan verkopen aan de onderwereld.

Mink K. zou volgens de documenten jaarlijks twee miljoen euro reserveren voor het omkopen van ambtenaren. Voor de AIVD was dat reden hem als 'staatsgevaarlijk' te bestempelen. In de documenten waaruit de krant citeerde, stelt een informant uit de groep van Kok dat de corruptie zelfs zo ver ging dat er liquidaties werden uitgevoerd met door de politie in beslag genomen wapens die voor de gelegenheid werden 'uitgeleend.' De documenten met onderzoeken naar Mink K. circuleren volgens de krant bij 'betrokkenen' in het Amsterdamse criminele circuit.

Justitie vindt dat de journalisten niet uit de vertrouwelijke stukken hadden mogen publiceren. De Telegraaf verweert zich door te stellen dat met publicatie het maatschappelijk belang was gediend. Er werd immers melding gemaakt van corruptieverdenkingen bij de top van justitie en politie, stelt de krant.

De spionageactiviteiten van de AIVD, waarbij onder meer gebruik is gemaakt van richtmicrofoons, zouden parallel lopen aan het onderzoek naar de bronnen van de journalisten. Over de identiteit van die bronnen weigerden de twee volgens de krant 'pertinent vragen te beantwoorden'. Ze beriepen zich daarbij op hun journalistieke verschoningsrecht. Beiden werden in verband met de zaak urenlang en op een intimiderende wijze verhoord. Ook moesten ze DNA-materiaal en vingerafdrukken afstaan.

De AIVD mag volgens de wet gebruik maken van bijzondere bevoegdheden in een zogeheten A-onderzoek. Zo'n onderzoek mag worden uitgevoerd als mensen worden verdacht van strafbare feiten die de Staat schaden. De rechter kwam tot de conclusie dat de bijzondere bevoegdheden niet mogen worden gebruikt voor het onderzoek van de Telegraaf-journalisten. Er is volgens de rechter onvoldoende bewijs voor een dergelijke 'verregaande inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en nieuwsgaring'.

Minister Remkes van Binnenlandse zaken en verantwoordelijk voor de AIVD, heeft bekendgemaakt in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Het Openbaar Ministerie in Breda onderzoekt nog of De Haas en Mos strafrechtelijk kunnen worden vervolgd voor het schenden van staatsgeheimen.

Voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren Arendo Joustra is verheugd over het oordeel van de Haagse rechtbank: �Onze taak is de samenleving te waarschuwen voor misstanden. Als de klokkenluider dan als staatsgevaarlijk wordt beschouwd, dan is dat een slechte zaak�, zegt Joustra, tevens hoofdredacteur van Elsevier. �De AIVD zou De Telegraaf juist dankbaar moeten zijn. De dienst wist zelf niet dat de stukken op straat lagen. In plaats van �dankjewel� te zeggen voor het aantonen van de misstanden, werd de boodschapper het werken onmogelijk gemaakt.�

De Telegraaf-hoofdredacteur Eef Bos vindt dat minister Remkes (Binnenlandse Zaken) moet uitleggen hoe het mogelijk is dat hij zijn handtekening heeft gezet onder de AIVD-opdracht om De Haas en Mos te tappen en te volgen. �De AIVD kampt met een lekkageprobleem. Remkes heeft geprobeerd dat te laten lossen over de rug van onze verslaggevers. We waren verbijsterd toen we er in mei achterkwamen dat zij al maanden werden afgeluisterd. Dit kan niet in een rechtsstaat.�

NVJ-woordvoerder Thomas Bruning vindt dat de rechtbank met deze uitspraak de rechtsstaat heeft beschermd. �Had de rechtbank anders bepaald, dan had de AIVD een vrijbrief gehad om zorgvuldig werkende journalisten af te luisteren met onbeperkte en zware middelen. Dat had betekend dat journalisten hun controlerende en signalerende functie niet meer kunnen verrichten.�

1 Reactie


Tja - wat een tijden evengoed waarin het meest rechtse kabinet sinds 1945 de krant van wakker Nederland laat afluisteren - waar gaat het naar toe met het goede oude vertrouwde Nederland?
de advocaat van De Telegraaf, Michiel Pestman, is trouwens oud-verslaggever van Volksdagblad De Waarheid - om de Umwertung aller Werte nog verder te onderstrepen... big grin

zei: Prul op 22/06/2006 om: 12:10u


Powered by Greymatter