Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/18/2006: "Terugkeerbeleid minister Verdonk geen succes"

Het Project Terugkeer van minister Verdonk is geen succes, zo concludeert VluchtelingenWerk in haar rapport‘ Geen pardon, geen terugkeer’ dat afgelopen donderdag werd gepresenteerd.
GeenpardonGeenterugkeer (15k image)
Het rapport van Vluchtelingenwerk
De sluitende aanpak van het terugkeerbeleid die de minister beloofde voor de groep asielzoekers die nog onder de oude Vreemdelingenwet asiel heeft aangevraagd, de zogenaamde ’26.000’, pakt in praktijk heel anders uit.
Klik op meer.

Uit recente cijfers blijkt dat van de tot nu toe 18.500 afgehandelde dossiers 44% van de mensen recht heeft op een vergunning. 34% is met onbekende bestemming vertrokken of geregistreerd onder ‘administratief vertrek’. Slechts 22% van de groep ‘oude wetters’ vertrok zelfstandig met behulp van het IOM of gedwongen.

In het rapport ‘Geen pardon, geen terugkeer’ evalueert VluchtelingenWerk Nederland het terugkeerbeleid dat zij de afgelopen twee jaar nauwlettend heeft gevolgd.

VluchtelingenWerk constateert dat de resultaten negatief zijn en dat de materie veel weerbarstiger is dan het kabinet blijkbaar had verwacht. “Het kan nog jaren duren voordat deze problematiek is opgelost”, aldus Edwin Huizing, directeur VluchtelingenWerk Nederland. “Een hoop onrust, maar ook verspilling van tijd en geld, had kunnen worden voorkomen, als er een eenmalig pardon was gegeven.”

VluchtelingenWerk Nederland adviseert de regering bij het opzetten van de terugkeerorganisatie rekening te houden met de slechte ervaringen met het Project Terugkeer. Deze opzet zou niet als basis van zo’n nieuwe organisatie moeten dienen. Zij pleit voor een humanere aanpak. Niet de logistiek, maar de mensen moeten centraal staan.
De groep mensen die onder het Project Terugkeer valt is inmiddels uitgebreid.

VluchtelingenWerk Nederland schat dat er nog 15.000 dossiers moeten worden afgehandeld. Al deze mensen zijn al minimaal vijf jaar – en veelal veel langer – in Nederland. Zij zijn nog steeds in onzekerheid over hun toekomst. Er is alle reden om aan te nemen dat van de nog openstaande dossiers veel mensen een verblijfsvergunning zullen krijgen.

VluchtelingenWerk vindt het inhumaan deze mensen nog langer in onzekerheid te laten en roept de regering op daadkracht en menselijkheid te tonen en te besluiten een verblijfsvergunning te verlenen aan alle mensen die voor 1 april 2001, de datum waarop de nieuwe Vreemdelingenwet in werking trad, om asiel vroegen.

Verdonk moet zich woensdag in een spoeddebat voor de Tweede Kamer verantwoorden over de situatie van de 26.000 asielzoekers. Aanleiding voor het debat was een mededeling van de bewindsvrouw woensdag dat het haar niet lukt om alle mensen die voor 1 april 2001 in Nederland waren voor 1 juli duidelijkheid te geven. Dat had zij wel beloofd. Op een congres pleitten bijna alle 458 Nederlandse gemeenten woensdag voor een generaal pardon voor deze asielzoekers.


Powered by Greymatter