Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/17/2006: "Bijeenkomst rond IndonesiŽ-weigeraars op veteranendag"

Onze huidige regering heeft ons vorig jaar op 29 juni met een zogeheten veteranendag verblijd waarop al die oud-soldaten in Den Haag mogen komen opdraven voor een defilť.
Indiegangers (18k image)
Nederlandse soldaten op weg naar IndiŽ
Het Haags Vredes Platform houdt dit jaar op dezelfde dag een bijeenkomst rond de zogeheten IndonesiŽ-weigeraars, de duizenden jongens die in 1948 weigerden om in IndonesiŽ te vechten.
Klik op meer.

BIJEENKOMST VAN EN OVER INDONESIň-WEIGERAARS OP VETERANENDAG

Verleden jaar heeft de regering-Balkenende in Den Haag een veteranendag ingesteld, die elk jaar op 29 juni plaats vindt. Het is de geboortedag van Prins Bernhard; de bedoeling is dat alle militairen die deel hebben genomen aan een oorlog in Den Haag een defilť komen houden. Voor het merendeel gaat het om deelnemers aan naoorlogse operaties in onze voormalige koloniŽn of in andere derdewereldlanden.

Het Haags Vredesplatform wil protesteren tegen dit militair vertoon en wil het publiek ook de andere kant van de oorlog laten zien. Daarom houdt het op diezelfde dag een bijeenkomst, waarop tegenstemmen hoorbaar zijn. Het HVP houdt op 29 juni om 14.00 uur in Pander-cafť, Binnendoor 30, 2512 XX Den Haag een samenkomst over en ten behoeve van IndonesiŽ-weigeraars, die voor hun principiŽle daad zwaar gestraft zijn geweest.

Na de Tweede Wereldoorlog werden Nederlandse dienstplichtige militairen naar het toenmalige Nederlandsch-IndiŽ uitgezonden om daar te voorkomen dat er een onafhankelijk IndonesiŽ zou ontstaan. Inmiddels is deze onafhankelijkheid door Nederland erkend vanaf de dag waarop zij werd uitgeroepen, 15 augustus 1945. Deze uitzending was dus zinloos. Zij was bovendien ongrondwettig en er waren al soldaten uitgezonden voordat de grondwet werd herzien. Vele soldaten hebben zich tegen deze uitzending verzet, en enige honderden werden wegens dienstweigering door de krijgsraad veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraf.

Zij werden tot vijf jaar lang opgesloten in strafgevangenissen in Schoonhoven en zelfs in de mijnen, omdat zij tegen het kolonialisme waren of zich anderszins in geweten niet met deze oorlog konden verenigen En waar Oostfrontstrijders en andere soldaten uit het nationaal-socialistische kamp na hun veroordeling vaak strafvermindering kregen, moesten deze IndonesiŽ-weigeraars hun straf tot het einde uitzitten..

Als sprekers zullen op de genoemde bijeenkomst op treden de historicus Kees Bals en een van de IndonesiŽ-weigeraars. Zij zullen u verder op de hoogte brengen van hun geschiedenis.

Het Haags Vredesplatform roept op om met zoveel mogelijk mensen te komen. Het heeft contacten opgenomen met Kerk en Vrede, het Humanistisch Vredesberaad en de organisatoren van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid. De laatste organisatie heeft een site over de IndonesiŽ-weigeraars.

Haags Vredes Platform
Valkenboskade 461 2563JC Den Haag
Postbus 10500 2501 HM Den Haag
Tel. 070-3922102
Postgiro 496449
www.haagsvredesplatform.nl


Powered by Greymatter