Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/12/2006: "Kraken blijft een noodzakelijk maatschappelijk verschijnsel"

De wethouders van de vier grote steden met de portefeuille wonen onder hun beheer, waaronder de Haagse PvdA-wethouder Marnix Norder, namen onlangs stelling tegen een mogelijk kraakverbod die door het huidige kabinet momenteel wordt voorbereid.
Medemogelijkgemaakt (21k image)
Spandoekenactie tegen mogelijk kraakverbod
Zij zien kraken als een probaat middel tegen leegstand. Kersvers gemeenteraadslid Bart de Liefde liet in het dagblad Trouw echter weten dat de Haagse gemeenteraadsfractie van coalitiepartner de VVD echter niet achter het standpunt van Norder staat.
Klik op meer.

Volgens De Liefde is kraken namelijk een overblijfsel uit een voorbije tijd, zorgen krakers voor overlast, zijn er veel buitenlandse krakers en dragen zij niet bij tot de oplossing van de woningnood. Voorts zouden krakers niet bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, verantwoordelijk zijn voor waardevermindering van omliggende panden, criminelen huisvesten en veiligheidsrisico’s voor brand veroorzaken.

We zouden de reactie van De Liefde en zijn beleidsmedewerkers kunnen afdoen als een typisch kortzichtig zoniet uitermate tendentieus VVD-verhaal, maar daarvoor is de kwestie van een mogelijk kraakverbod net even te belangrijk.

Allereerst is de constatering gerechtvaardigd dat het verhaal van De Liefde nog veel meer van toepassing is op huiseigenaren. Hoeveel huiseigenaren zorgen er wel niet voor overlast in hun omgeving? Burenruzies zijn aan de orde van de dag en vormen een zwaar onderschat maatschappelijk probleem. Hoeveel huiseigenaren vormen wel niet een probleem voor de leefbaarheid in hun buurt?

Het blootleggen van het netwerk rond de topcrimineel Holleeder (ook huiseigenaar) maakt duidelijk dat met name het criminele circuit de huizenmarkt gebruikt om grote sommen geld wit te wassen. Met dank aan de Amsterdamse kraakbeweging die de stromannen van Holleeder precies wist aan te duiden.

Over de buitenlanders zullen we maar zwijgen. Hoeveel Nederlandse huiseigenaren zijn er wel niet in België? In hoeverre vormen deze belastingvluchtelingen niet een probleem voor ons land en onze zuiderburen?

Ondanks deze niet geringe problematiek zullen slechts weinig mensen beweren dat vanwege dit soort zaken het eigendom van ontroerend goed ter discussie zou moeten worden gesteld. Omgekeerd valt dan evenmin in te zien dat het verschijnsel kraken op dezelfde gronden wel verboden zou moeten worden. De meeste huiseigenaren zorgen heel goed voor hun panden en omgeving maar dat geldt evenzeer voor de meeste krakers.

Het kraken van woonruimte is in Nederland al een oud gebruik. Door toedoen van Provo werd het in de jaren zestig een maatschappelijk verschijnsel als antwoord op de woningnood. Vanaf dat moment ontwikkelt de kraakbeweging zich als sociale beweging.

Niet alleen voorziet het kraken in woonruimte, maar het biedt tevens de mogelijkheid om in groepsverband te leven en bouwt leefgemeenschappen op. Een niet onaanzienlijk deel van de krakers knappen trouw hun panden op en maken het geschikt voor zowel bewoning als andere activiteiten. In de grotere kraakpanden ontwikkelen zich doorgaans tal van kleinschalige projecten op sociaal, cultureel en economisch terrein.

Kraakpanden fungeren veelal als broedplaatsen voor culturele en sociale vernieuwing. Ze bieden als vrijplaatsen de mogelijkheid tot experimenteren en het ontwikkelen van nuttige vaardigheden. De kraakbeweging heeft inmiddels tal van talenten voortgebracht die thans werkzaam zijn in de wereld van kunst en cultuur, de journalistiek en zelfs in de politiek. Om nog maar te zwijgen van de oud-krakers die nu een eigen bedrijf runnen en hun expertise in de kraakbeweging hebben ontwikkeld.

Krakers zijn bovendien veelal sociaal en politiek bij de samenleving betrokken, bieden allerlei groepen onderdak om samen te kunnen komen en elkaar te ontmoeten. Ze bekommeren zich om vluchtelingen, illegalen en daklozen. Ze bieden betaalbare voorzieningen en spannen zich daarbij vrijwillig en belangeloos in. Honderden kraakpanden in geheel Nederland zijn bovendien vanaf de jaren tachtig gelegaliseerd.

Deze essentie omtrent het verschijnsel kraken gaat echter geheel aan De Liefde en zijn beleidsmedewerkers voorbij. Zij presenteren slechts een schandelijke karikatuur van het kraken. Zij vergeten bovendien dat wanneer alle huiseigenaren goed voor hun panden zouden zorgen er eenvoudigweg niets valt te kraken.

Het simpele gegeven dat er in Nederland nog steeds volop wordt gekraakt bewijst het tegendeel. De huidige wetgeving verbiedt het kraken binnen één jaar van leegstand. Desondanks staan er na het verstrijken van deze termijn schrikbarend veel panden leeg waar de eigenaren kennelijk geen bestemming voor hebben. Deze situatie is maatschappelijk onaanvaardbaar.

Even sociaal onaanvaardbaar is het systeem van kraakwachten die tijdelijk in een pand kunnen wonen, weinig vergoeding hiervoor hoeven te betalen, geen huurbescherming genieten en eruit worden geknikkerd zodra er een definitieve bestemming is gevonden. Dit verschijnsel heeft in de grote steden een enorme vlucht genomen, maar vindt zijn oorsprong in de angst voor het kraken.

De VVD vindt blijkbaar dat het eigendomsrecht tevens mag inhouden dat panden in handen van huisjesmelkers, speculanten, criminelen en andere onverantwoordelijke lieden mogen verpauperen en leegstaan. Dan zijn de wethouders van de vier grote steden een stuk verstandiger. Die zien namelijk in dat de mogelijkheid van kraken druk zet op dit soort eigenaren en hen als het ware dwingt om maatschappelijk verantwoord met hun ontroerend goed om te gaan. Wie dit verdomd om te doen, moet niet zeuren als anderen dit wel doen.

1 Reactie


Het risico lopend door de heer Arend betiteld te worden tot 'zeikerd' van deze site, neem ik voor lief.

Gaarne wil ik hem erop wijzen dat bovenvermelde persoon Norder namens de vier grote steden zich weliswaar uitspreekt tegen een algeheel kraakverbod, maar in diezelfde brief ministers Dekker & Donner adviseert om de bevoegdheden voor huiseigenaren en lokale gemeenten op het terrein van het gebruik van anti-kraak nog verder uit te breiden. Indien deze adviezen ter harte worden genomen door de ministers, is het kraken van een woning die langer dan een jaar leeg heeft gestaan al helemaal schier onmogelijk. In wezen bepleiten de vier grote steden eveneens voor een kraakverbod, maar dan via de achterdeur.

Ik zou zeggen: kraak het Binnenhof (volledig af). Waak er voor om een machtspartij als de PvdA een veer in de reet te duwen die ze niet verdient. cool eh?

zei: vikkie op 13/06/2006 om: 12:26u


Powered by Greymatter