Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/09/2006: "Wordt kraken nu verboden of niet?"

Vandaag hebben de ministers Donner (Justitie) en Dekker (VROM) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het terugdringen van kraken.
WoonrechtRotterdam (16k image)
Actie in Rotterdam tegen de huidige kabinetsplannen (7 juni)
Hoewel de media berichten dat aangestuurd wordt op een kraakverbod, is het maar de vraag of het hier nu werkelijk op zal uitdraaien.
Klik op meer.

Wel staat vast dat de ministers kraken verder strafbaar willen stellen. De termijn van één jaar dat kraken op grond van artikel 429 sexies van het Wetboek van Strafrecht verbied, komt te vervallen. Kraken wordt dus in principe strafbaar.

Wel houden de ministers in hun brief aan de Kamer een slag om de arm. Er wordt gesproken van een “aantal wegingsfactoren” aan de hand waarvan de Officier van Justitie kan bepalen of strafrechtelijke aanpak van de krakers opportuun is.

De brief omschrijft vervolgens een aantal van deze factoren: maatregelen die de eigenaar heeft genomen om kraken te voorkomen, de periode die is verstreken tussen het begin van leegstand en het begin van het kraken en de lengte van de periode tussen het begin van het kraken en het moment waarop de eigenaar van het pand om maatregelen heeft gevraagd.

Op grond hiervan zou je kunnen stellen dat wanneer eigenaren verzuimen afdoende maatregelen nemen om leegstand te voorkomen kraken wellicht niet in alle gevallen verboden zal zijn dan wel dat de krakers in kwestie niet strafrechtelijk vervolgd zullen worden.

De ministers hebben in ieder geval twee randvoorwaarden geformuleerd. Ten eerste mag het effect niet zijn dat de leegstand van panden door de nieuwe maatregelen toeneemt. Een geheid risico uiteraard die ook door de wethouders van de vier grote steden terecht aan de orde is gesteld.

De tweede voorwaarde is een opmerkelijke; een scherpere aanpak mag niet leiden tot een ongewenste extra belasting van het justitieel apparaat.

Dat neemt natuurlijk allemaal niet weg dat enige actie tegen deze onzalige plannen hard nodig is!

De ministers zullen rond de zomer met een voorlopig wetsvoorstel komen.

Inmiddels is er ook een website die zich sterk maakt tegen het kraakverbod.

3 Reacties


Juist ja... een slag om de arm middels wegingsfactoren. Komt mij over als: de rechter mag het allemaal uitzoeken. Ik ken weinig rechters die een positieve uitspraak jegens kraken hebben gedaan.

zei: chaoss op 11/06/2006 om: 14:26u

Lees het niet verkeerd. Kraken wordt gewoon strafbaar. Er zal dus altijd onmiddellijk ontruimd gaan worden. Het is alleen de vraag of krakers na die ontruiming ook nog eens vervolgd gaan worden (boete of gevangenisstraf). Dat zal lang niet altijd gebeuren, in de praktijk waarschijnlijk maar zelden.
Maar kraken wordt gewoon onmogelijk als dit wetsvoorstel er door komt.

zei: Bas op 11/06/2006 om: 16:22u

En bij deze vervolgingsbeslissing worden we, alle aawijzingen en richtlijnen ten spijt, gewoon overgeleverd aan de welwillendheid van het Openbaar Ministreie om ons niet te vervolgen.

zei: Martijn op 14/06/2006 om: 12:47u


Powered by Greymatter