Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

05/28/2006: "Uitlevering Roberto (voorlopig) afgewezen"

Het uitleveringsverzoek van de Spaanse staat aan Nederland om Roberto Catrino Lopez uit te leveren is (voorlopig) afgewezen.
ABCtitle (5k image)
dat is de uitkomst van de rechtszaak die vrijdagmiddag 26 mei plaatsvond bij de rechtbank in Amsterdam.
Klik op meer.

Roberto werd door een kleine groep vriend(inn)en, die achter veiligheidsglas op de publieke tribune zat, luid en hartelijk begroet, hetgeen de rechter niet zinde, en vroeg om stilte voor de verdere duur van de rechtzaak, anders zou het drietal bewakers dat zich tussen de sympathysanten bevond moeten ingrijpen.

Onmiddellijk na aanvang van de zaak vroeg het Openbaar Ministerie om aanhouding van de zaak, gezien het feit dat zij tot op heden niet voldoende informatie van de Spaanse justitiële autoriteiten ontvangen had. Een mogelijkheid zou zijn om, over enkele maanden, wanneer er meer documentatie binnengekomen was, opnieuw ter zitting te verschijnen.

Advocaat Victor Koppe, die Roberto juridisch bijstaat, opende zijn betoog met een vergelijkbaar verhaal; immers ook hij had niet voldoende tijd en informatie gekregen om deze zaak voldoende te kunnen voorbereiden. Daarnaast haalde hij enkele andere argumenten aan om in twijfel te trekken dat Spaanse justitie correct zou handelen.

Zo is Roberto in 1991 na een veroordeling voor 18 jaar de gevangenis ingegaan, maar zou in 2003 op 2/3 van zijn effectieve straf vrijgelaten mogen worden, zoals gebruikelijk is; niet alleen in Nederland maar ook in Spanje. Echter kwam Roberto pas in april 2005 buiten op verlof, waarna hij, zoals inmiddels bekend, niet meer terugkeerde. Koppe vroeg zich dan ook af waarom Roberto niet in aanmerking was gekomen voor die vrijlating maar 2 jaar langer moest blijven zitten.

Hij speculeerde erop dat dit het gevolg zou kunnen zijn van Roberto's deelname aan diverse hongerstakingen en protestacties in diverse gevangenissen waar hij gezeten heeft. Het opstandige karakter van Roberto ten opzichte van het zeer beperkte en onmenselijke bajes regime F.I.E.S. zou reden kunnen zijn om hem uit te sluiten van het reeds genoemde gebruik om vrij te laten na het uitzitten van 2/3 van de straf.

Onduidelijk is bovendien of Roberto hiervoor tussentijds voor de rechter is verschenen, of dat het bajespersoneel hier zelfstandig toe heeft besloten, aangezien er geen documenten van deze besluiten te vinden zijn, tot op heden. Volgens een recent arrest van het Europees Hof is het niet meer toegestaan mensen langer op te sluiten via een bestuurlijke of politieke manoeuvre.

Bovendien werd aangemerkt dat de gezondheidstoestand van Roberto instabiel is, en hij recentelijk accuut in het ziekenhuis moest worden opgenomen, aanvankelijk voor de behandeling van een verwaarloosde maagontsteking, maar uiteindelijk ook voor een dubbele longontsteking waarbij tevens werd vastgesteld dat hij HIV positief is, en hij kundige medische verzorging nodig heeft. De nalatige behandeling in de penitentiaire inrichting waar hij toen (en nu weer) verbleef (in Lelystad), laat duidelijk zeer te wensen over.

De rechtbank besloot zich terug te trekken voor beraad, en keerde na enige tijd terug met de mededeling dat het maar meteen tot een uitspraak moest komen. Omdat, in geval van aanhouding, deze zaak over ongeveer 2 maanden opnieuw plaats zou moeten hebben, en het hen zeer onwaarschijnlijk leek dat de Spaanse justitiële autoriteiten hun zaken dan wel op orde zouden hebben, voelde de rechtbank daar weinig voor. "Dit soort afspraken bevuilen uw en mijn agenda, dames en heren zo kan het gewoon niet!" Hiermee werd het Europees Arrestatie Bevel afgewezen, en mochten de Spaanse autoriteiten opnieuw iets willen, dan moeten ze het maar nog een keer opnieuw proberen.

Koppe vroeg of er nog wel een proces verbaal werd opgemaakt van deze zaak, (dat wil zeggen dat er een officiële notitie wordt gemaakt van zijn vragen en opmerkingen), maar dat zal niet gebeuren. Daarmee heeft deze zitting inhoudelijk nooit plaatsgevonden. En als dit verhaal nog een keer naar voren wordt gebracht in een nieuw uitleveringsverzoek, zullen ze als voor het eerst gehoord worden.

De rechtbank heeft vandaag opnieuw een bijdrage geleverd aan het "prestige quotum" waar zij zich aan moet houden, door op dezelfde dag een zaak te behandelen, een uitspraak te doen en af te sluiten. Werden die EAB's maar altijd zo gemakkelijk afgewezen, maar normaal gesproken werkt de rechtbank nooit zo. Ten afscheid werd een spandoek ontrold met de tekst:

ZIEKEN IN HET ZIEKENHUIS,
GEVANGENEN OP STRAAT
VRIJHEID VOOR ROBERTO!

Een kleine zege is dat Spanje vandaag ietwat in het hemd gezet is, en Roberto (voorlopig) niet uitgeleverd wordt. Maar de vrijheid is nog steeds ver weg; Neer met die bajesmuren!

ABC Amsterdam

10 Reacties


Waarvoor zit deze gast eigenlijk gevangen? Valt mij op dat deze club, Anarchist Black Cross (ABC), daar geen enkele mededeling over doet. Terwijl het een belangrijk punt is om je als persoon met deze Roberto te kunnen solidariseren. Want toevallig steunt ABC ook Volkert van de Graaf, de eco-fascist die Fortuyn heeft omgelegd. En ik wens geen moordenaars te ondersteunen, de Vrije wel soms?

zei: berend op 28/05/2006 om: 23:50u

@Berend

Wellicht kun je hier even een linkje zetten naar een pagina waar ik dat ook uit op kan maken dat ABC VvdG steunt in de moord op Fortuyn.
BvD.

zei: Bolus op 29/05/2006 om: 12:24u

http://www.indymedia.nl/nl/2003/07/12982.shtml

zei: b. op 29/05/2006 om: 01:08u

Nederland is geloof ik een van de weinige landen waar je niet extra gestraft wordt voor bijvoorbeeld een ontsnappingspoging - sterker nog, ik heb nog bij rechten geleerd dat je mag ontsnappen (degenen die je gevangenhouden mogen dit op hun beurt weer tegenhouden). In Spanje is dit blijkbaar anders. Kortom, Lopez is oorspronkelijk tot acht jaar veroordeeld, maar dit is inmiddels opgelopen tot achttien. Het is mij uit de verhalen ook niet duidelijk waarvoor hij zit of zou moeten zitten. Ik weet niet of ik het er veel toe vind doen. Koketteren met Volkert vdG vind ik een treurige zaak, als dat de bedoeling van ABC is. Afgezien van de morele kwestie zou ik het ook politiek slecht vinden - alsof deze politieke moord een soortement anarchistische actie was.
Namens mij geen gevangenissen, maar ook geen moorden s.v.p.

zei: Prul op 29/05/2006 om: 01:45u

Berend, omdat het aanleggen van linkjes naar eerdere berichten soms net even te veel tijd kost, wordt niet altijd verwezen naar eerdere berichten over eenzelfde zaak. Maar deze zijn ook op De Vrije te vinden. Daar hebben we zelfs een prima zoekprogramma voor!

zei: Arend op 29/05/2006 om: 20:55u

@Arend: je geeft geen antwoord op mijn vraag, namelijk steunt de Vrije eveneens Volkert van der Graaf als zijnde een 'politieke gevangene'? En om welke reden zit deze Roberto oorspronkelijk vast? Als redactie hebben jullie een verantwoordelijkheid tegenover je lezers, kom deze dan ook na.

zei: b. op 30/05/2006 om: 11:32u

Berend (ben je trouwens de vroegere illustrator van de papieren versie van dit blad? zou kunnen) - ik spreek namens mijzelf, maar ik denk dat ik op dit punt wel de/een Vrije-lijn vertegenwoordig.

Ik vraag mij wel af of je überhaupt tevreden bent te stellen, want mijn standpunt heb ik al weergegeven. Ik wijs alle geweld af, punt. Ik voel mij wel met lege handen staan als ik daaraan toevoeg dat het opsluiten van mensen ook geweld is. Een moordenaar die van Nederland een compleet politiek-gekkenhuis heeft gemaakt - en toch, juist ook, dient zo iemand humaan behandeld te worden. Laat ik het zo zeggen: ik laat mijn anarchisme niet kapen door VdG en mensen die vinden dat zij zijn goede maatjes zijn.

Roberto Lopez is seropositief en gevangene - het lijkt mij een indicatie van waar hij oorspronkelijk voor zit, al weet ik niet meer dan dat hij als een "sociaal gevangene" wordt omschreven. Tja, dat zijn alle verslaafden, en zij niet alleen. Het is goed mogelijk dat hij in de nor het Anarchistische Licht heeft gezien - dat komt nogal eens voor. Troost je, voor moord krijg je in Spanje echt geen acht jaar, als je daaraan dacht.

zei: Prul op 30/05/2006 om: 14:23u

Beste Berend, ik heb nu maar eens even dat linkje van jou bekeken maar daar staat slechts het adres van Volkert gemeld door de toenmalige ABC Holland. Er is niks mis mee welke gevangene dan ook een kaartje te sturen. Om dan te zeggen dat je iemand steunt waarmee gesuggereerd wordt alsof je achter de motieven van iemand staat, gaat natuurlijk veel te ver.
En om dan weer vraag op te roepen dat De Vrije Volkert steunt gaat natuurlijk veel te ver. Maar voor alle duidelijkheid: dergelijke daden keur ik af. Moord is geen wapen in het anarchistisch arsenaal.

zei: Arend op 30/05/2006 om: 18:18u

Nou Arend, dan heb je toch echte en bril nodig, want het postadres van Volkert maakt onderdeel uit van een lijst met 'politieke' gevangenen waarvoor ABC oproept tot solidariteit. Dit is het kopje en de inleiding:

"solidariteit met radicale gevangenen
Anarchist Black Cross Holland - 23.07.2003 15:37

Achter de huidige golf van repressie tegenover de sociale beweging gaan ook veel gevangenen schuil. Het is belangrijk dat we deze personen bij onze strijd blijven betrekken zodat hun verzet en hoop niet verloren gaat in jaren van eenzame opsluiting en fysiek geweld. Hier een overzicht van enkele personen die hun vrijheid op hebben moeten geven voor de acties en ideeen waar ze in geloven. Solidariteit met hun is hard nodig."

Volgens ABC maakt Volkert en diens daad dus wel degelijk onderdeel uit van de scciale strijd in Nederland. Ronduit verwerperlijk.

Verder merk je op dat er niets mis mee is om welke gevangene dan ook een kaartje te sturen. Afijn, wat let je, er zijn er tienduizenden in dit land, maar ABC maakt een selectie van hun helden.

Maar nu weet ik nog steeds niet waarvoor Roberto gevangen is gezet. Kennelijk interessert het de Vrije niet. Mij wel, want ik kan en wil me niet solidariseren met moordenaars, verkrachters en ander tuig.

zei: berend op 30/05/2006 om: 21:24u

Berend, je bent niet verplicht solidair te zijn met deze Roberto of met wie dan ook. De Vrije heeft je hier ook niet eens toe opgeroepen. En het is wel duidelijk dat je niet eens bereid bent te luisteren.
Maar stel dat Lopez inderdaad een verkrachter of moordenaar is (en we kunnen ons afvragen wie je verder als tuig beschouwt: bankrovers (een beproefde anarchistische bezigheid in Spanje)? demonstranten? krakers? junks? homoseksuelen? dienst- of totaalweigeraars?) - betekent dit dan dat hij de doodstraf moet hebben door hem onbehandeld in de cel te laten rotten?

zei: Prul op 31/05/2006 om: 16:05u


Powered by Greymatter