Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

05/22/2006: "Rechtszaak tegen Roberto Catrino Lopez"

Op vrijdag 26 mei zal de rechtszaak tegen Roberto Catrino Lopez plaatsvinden op de Parnassusweg 220 in Amsterdam.
rechtbankAmsterdam (25k image)
De rechtbank in Amsterdam
De aanvang is om 13:30 uur, verzamelen voor de deur om 13:00 uur.
Klik op meer.

Ondanks zijn reeds jarenlange opsluiting en mishandeling in de Spaanse bajes, zijn ernstige ziekbed en de constatering van het HIV-virus in zijn bloed, vraagt de Spaanse staat om Roberto's uitlevering, maar wij zullen hem niet laten gaan!

SOLIDARITEIT IS ONS WAPEN TEGEN DE REPRESSIE VAN HET SYSTEEM!!!!!!!

De Spaanse justitie heeft begin april om uitlevering van Roberto verzocht aan Nederland. Omdat het toen geleverde verzoek ontoereikend was, heeft zelfs het Nederlandse OM op 24 april om nadere informatie gevraagd. In het toegestuurde bericht wordt niet ingegaan op de feiten van Roberto’s
detentie en veroordelingen, evenmin op de redenen die er zouden moeten zijn om met zijn uitlevering in te stemmen.

Roberto’s advocaat, Victor Koppe, heeft in de korte periode die loopt tussen het verzoek om uitlevering en de geplande zittingsdatum, nauwelijks de gelegenheid gehad om zich voldoende te kunnen voorbereiden op de zitting, en is bovendien ook erg nieuwsgierig naar de schamele motivaties van de Spaanse justitie, die er overduidelijk geen prioriteit van weet te maken, tijdig met een goed en
kloppend verhaal op de proppen te komen.

Roberto zit al sinds 1992 in de bajes voor het plegen van overvallen, en is veroordeeld tot 17 jaar, 11 maanden en 9 dagen, waarvan hij een groot aantal jaren in FIES-isolatie doorbracht. Na een verlof in 2005 keerde hij niet terug naar de kerkers van de Spaanse “democratie” en vluchtte naar Nederland. Hier kwam hij opnieuw in aanraking met justitie, en werd veroordeeld voor 4 jaar, voor een overval. Daar heeft hij er hier iets meer dan een jaar van achter de rug.

Gedurende zijn detentie hier heeft hij een zwaar ziekbed gekend, en is 6 dagen opgenomen geweest in het AMC in Amsterdam, waar hij, geboeid aan zijn bed ternauwernood aan de dood ontsnapte, volgens de behandelend specialist. Daarna bracht hij 3 weken door in het Penitentiair Ziekenhuis, waar tevens werd vastgesteld dat hij HIV besmet is. Hij herstelde er van een dubbele longontsteking en een
(door de Nederlandse bajes) verwaarloosde maagontsteking. Inmiddels is hij terug in P.I. Lelystad.

Nadat het OM in Nederland geen antwoord kregen van de Spaanse staat, heeft zij op 18 mei herhaald een verzoek om achterliggende feiten en motivatie verstuurd. Tot op heden is er niets binnengekomen.

Beide partijen hebben daarom aangegeven dat de zaak aanstaande vrijdag zou moeten worden aangehouden, wat de rechtbank beantwoordde met dat het hen te veel moeite en geld heeft gekost ruimte te maken voor deze zitting, en zij er niet voor voelen de zaak te verplaatsen.

Op de zitting zal moeten blijken of het Openbaar Ministerie, in Spanje en daarmee dus ook in Nederland, als justitieel verlengstuk binnen Europa, de zaak staande kan houden. Immers, uit de stukken van het Spaanse OM blijkt niet dat uitlevering noodzakelijk is.

De zitting is openbaar en Roberto hecht veel waarde aan de solidariteit van mensen buiten die verschrikkelijke muren, waar hij al veel te lang tegen aan kijkt.

Kom daarom vrijdag 26 mei naar de Parnassusweg 220 om 13:00 uur!


Powered by Greymatter