Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

05/19/2006: "Manifestatie tegen opsluiting onschuldigen in bajesboten Rotterdam"

Op 28 mei wordt in Rotterdam de manifestatie STOP OPSLUITING ONSCHULDIGEN bij de bajesboten aan de Merwehaven in Rotterdam gehouden van 15 tot 17 uur.
BajesbotenRotterdam (12k image)
De bajesboten in Rotterdam
Komt allen, neem instrumenten, fluitjes, trommels, potten, pannen en deksels mee!
Klik op meer.

Waarom?

Onlangs werd weer eens pijnlijk duidelijk hoe onmenselijk de omstandigheden zijn op de bajesboten in Rotterdam. Ondanks dat worden deze zomer nog twee nieuwe bajesboten in gebruik genomen in de Isaac Baarthaven in Zaanstad. En ondanks de brand in uitzetcentrum Schiphol Oost met elf doden tot gevolg wordt deze binnenkort opnieuw in gebruik genomen en is, eveneens brandgevaarlijk, Kamp Zeist ook nog altijd in gebruik.

Het ministerie van justitie blijft maar uitbreiden. Ook o.a. in Dordrecht zullen bajesboten komen te liggen. Evenals in Zaanstad beweert justitie: “er komen geen uitgeprocedeerde asielzoekers in” en duwt zo de gemeenten de boten door de strot. Hoewel? De gemeenten ontvangen een fors bedrag aan liggeld voor deze drijvende gevangenissen waarop een regime geldt dat vele malen slechter is (“soberder” noemt Donner dat) dan in het gemiddelde huis van bewaring.

Wat maakt het ook uit? Het zijn ‘maar’ illegalen, niemand kent ze, en ze weten toch niet wat hun rechten zijn. Gedetineerdencommissies? Nooit van gehoord. Beklagrecht? We doen of het niet bestaat. En zo zitten mensen die geen strafbaar feit hebben gepleegd voor onbepaalde tijd in ‘vreemdelingenbewaring’. In de praktijk vaak vele malen langer dan het ministerie van justitie doet voorkomen. Een half jaar komt vaak voor. Langer dan een jaar ook. Uitzichtloos. Geen perspectief. Geen of slechte recreatieve mogelijkheden, medische voorzieningen, en voor je het weet zit je er in de isoleer.

Velen van hen worden tenslotte ‘geklinkerd’, op straat gezet, met een brief dat ze binnen 48 uur het land moeten verlaten, omdat ze niet uit te zetten zijn. Dan kan het allemaal zo weer overnieuw beginnen. Deze mensen zijn totaal rechteloos en zo is een nieuw soort apartheid ontstaan.

Maar deze gevangenen hebben niets misdaan. Ze hebben geen geldige verblijfspapieren, dat is alles. Maar het niet hebben van een document waarop staat dat je in dit land mag blijven, is geen reden om iemand op te sluiten. Het is mensonterend, misdadig. Nederland schendt systematisch mensenrechten. En ook kinderen worden hiervan het slachtoffer. Er zitten kinderen vast in Kamp Zeist en uitzetcentrum Zestienhoven.

Stop criminalisering!

Door voortdurend in de media te spreken van criminele illegalen, door stelselmatig ‘criminelen’ samen met geïllegaliseerden op te sluiten, wordt de indruk gewekt dat het terecht is dat mensen in cellen bij elkaar worden gepropt, in afwachting van een hun onbekend lot. Zo wordt dit beleid verkocht door Donner en Verdonk.

Geen mens is illegaal!

Mensen worden illegaal gemáákt. Door de grenzen rond Europa te sluiten. Letterlijk: met hoge hekken en prikkeldraad. Door regelgeving die het steeds moeilijker maakt om je er te vestigen (denk aan inburgeringcursussen en het moeten aanvragen van machtiging voorlopig verblijf in land van herkomst, en de steeds hogere kosten die dit met zich meebrengt), of een tijdje hier te werken.

Stop de bouw van meer uitzetgevangenissen! Sluit de huidige!

Dus geen boten erbij! Niet in Zaanstad. Niet in Dordrecht. Nergens. Geen uitzetcentra erbij! En alle huidige uitzetgevangenissen dicht, zonder er nieuwe voor in de plaats te bouwen zoals men van plan is met Kamp Zeist.

Vrijlating van onschuldige mensen! Afschaffing van ‘vreemdelingenbewaring’!

Officieel heet het een maatregel. Geen straf. Toch worden mensen die in ‘vreemdelingenbewaring’ zitten keihard gestraft voor hun zoektocht naar een beter leven, een hoopvoller toekomst. Dat is niet misdadig. Dat is menselijk. Immigratiebeperking is op zich al een schending van mensenrechten. Ieder mens heeft namelijk recht op vrijwaring van armoede, vrijwaring van angst, en het recht op vrije vestiging. Dit strookt op geen enkele manier met de praktijk, noch in Nederland, noch in de rest van Europa! Intussen wordt hier geprofiteerd van al die goedkope arbeidskrachten, of het nu hier is, of elders.

We hopen met de manifestatie bij de bajesboten in Rotterdam de mensen die daar zitten een steuntje in de rug te geven, te laten horen dat ze niet worden vergeten.

Laat het de politiek duidelijk zijn: het kan zo niet langer!

Het is al erg genoeg dat anno 2006 nog altijd wordt vastgehouden aan een systeem van genoegdoening en opsluiting dat mensen niet zoals dat heet ‘voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij’, maar juist voedt met de gedachte dat zij niets waard (kunnen) zijn. Erger is het dat dit vele malen harder onschuldigen treft.

STOP OPSLUITING GEÏLLEGALISEERDEN! STOP DE HETZE TEGEN ‘VREEMDELINGEN’!


18/05/06: Tot dusver ondertekend door:

EORG; Europese Organisatie ter bescherming van de Rechtspositie van Gedetineerden
STIL; solidariteitsorganisatie voor vluchtelingen en migranten zonder verblijfsvergunning
AAGU; Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht
WVV; Werkgroep Vluchtelingen Vrij
Van Harte Pardon
De 50 van Groningen
ASKV, Steunpunt vluchtelingen Amsterdam
PRIME, Participating refugees in multicultural Europe

Nadere informatie kun je verkrijgen via dit mailadres.


Powered by Greymatter