Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

05/18/2006: "Berichten uit de VS-Goelag: "Speak white, muchacho!""

Boscobel Wisconsin - een straat met huizen eraan, ruim drieduizend inwoners. De naam is in ieder geval Romaans, maar dan Italiaans: mooi bos. De plaats adverteert trots dat hier de Gideonbijbel geboren is - dat ding dat nog wel eens in een laatje in je hotel ligt. Kern van de VS-Goelag-Archipel, dat bekt wat minder lekker...

zondagbosco (22k image)
Zondagmiddag, Boscobel
Klik op meer

Hier is de Wisconsin Security Program Facility (WSPF), een van de zwaarstbewaakte gevangenissen van de VS en dus ter wereld. Omdat er niet genoeg zware jongens voorhanden zijn in het landelijke Wisconsin worden er ook maar "gewone" boeven opgesloten om het gebouw vol te krijgen. Enkele uren luchten per week, en verder in de isoleercel zitten. (Houd er trouwens rekening mee dat ook hier - naar conservatieve schatting - tien procent van de gevangenen zit voor iets wat zij niet gedaan hebben: de brede foutenmarge van de VS-justitie).

De VS-Goelag is het grootste woningproject voor zwarte Amerikanen uit de korte geschiedenis van het land. De Goelag is tevens het grootste Indianenreservaat. Het is inmiddels ook de grootste sociale-woningbouwvoorziening voor Spaanstaligen in de VS. Anders gezegd: de samenstelling van de Goelagbevolking is wel een afspiegeling van wie arm is in de VS, maar niet van de bevolking als geheel. Een procent van de VS-burgers zit achter de tralies.

Van de vrij rondlopende bevolking van Boscobel is een procent Spaanstalig, voor de gevangenen is dit vijftien procent. Veel Spaanstaligen in de VS spreken ook echt Spaans als eerste taal en zijn van oudsher (in de geannexeerde Mexicaanse streken) of door de recente immigratie deel van een zo grote groep dat Engels voor hen geen vanzelfsprekende taal is. Dit geldt ook in de nor.

Ramon Trinidad is geboren in Milwaukee, Wisconsin, maar spoedig teruggeëmigreerd naar Puerto Rico. De afgelopen zeseneenhalf jaar heeft hij doorgebracht in de gevangenis in Wisconsin. Hij belt wel eens naar zijn moeder in Puerto Rico. Dat doet hij in het Spaans - al was het maar omdat zijn moeder het Engels in het geheel niet machtig is.
Een van de merkwaardige trekjes van het juridische systeem in de VS is dat de directie van de gevangenis regelmatig op de rechtersstoel gaat zitten. Ramon spreekt Spaans over de telefoon - en niemand in de WSPF aan de andere kant van de tralies is deze taal machtig. Meeluisteren met het gesprek met zijn moeder (dit hoort uiteraard bij het waken over de Veiligheid) levert onbegrijpelijke abracadabra op voor de bewakers. "Wij kunnen niet controleren wat hier gezegd wordt, dit staat gelijk aan codetaal." En codes, die gebruik je voor ontsnappingspogingen - iets wat in de VS ook al op voorhand strafbaar is, in tegenstelling tot in Nederland bijvoorbeeld.
Het wangedrag van zijn moedertaal spreken heeft Ramon Trinidad een automatische verlenging van zijn gevangenisstraf opgeleverd: een jaar. Misschien komt hij nu in 2008 vrij. Hij kan wellicht kiezen: niet meer met zijn familie bellen; zijn familie razendsnel Engels laten leren; of doorgaan met zijn moeder te bellen en weer een verlenging wegens het spreken van gobbledigook riskeren.

Ramon zegt niet dat hij onschuldig vast zit. Hij zit wel onschuldig vast als zijn gevangenisstraf op administratieve wijze wordt verlengd omdat hij zijn eigen taal spreekt in contact met zijn moeder.

Een kaartje in het Engels vanuit Vreemde Streken kan de directie van de WSPF er op wijzen dat er meer op de wereld is dan een Engelstalige bijbel in de la van het hotel. En dat deze toestanden niet onopgemerkt voorbijgaan.

Ramon Trinidad
#439535 WSPF
PO Box 9900
Boscobel, WI 53805
Verenigde Staten van Amerika

1 Reactie


Ramon Trinidad is still suffering retaliation because of the attention brought to his plight. His lawyer, Carlos Pabellon, has not yet decided whether to take this case.

zei: Frank Van den Bosch op 18/05/2006 om: 14:48u


Powered by Greymatter