Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

05/10/2006: "Puerto Rico - wat is een algemene staking?"

In de Verenigde Staten was het 1 mei een Spaanstalig getinte dag van algemene staking. In de kolonie Puerto Rico ging de al even Spaanstalige regering zelf maar in staking vanwege geldtekort.

puerto-rico_cp_gty1299430 (16k image)
Klik op meer

Per 1 mei heeft de regering van de kolonie besloten dat zij niet bij machte is haar personeel te betalen. Er is na twee jaar sleutelen een overheidsbegroting totstandgekomen die een gat heeft van 740 miljoen dollar. De totale "schuld" van de kolonie bedraagt inmiddels 40 miljard dollar. Washington weigert bij te leggen - de enige uitweg die de regering heeft, zegt zij zelf, is de invoering van omzetbelasting.
Alle overheidsinstelingen zijn sinds 1 mei gesloten, op één ziekenhuis voor het hele eiland na. Studenten en scholieren zijn naar huis gestuurd. Het onderwijzend personeel post bij de onderwijsinstellingen.
De overheidsdienaren die klaarblijkelijk wel betaald worden en in actieve dienst zijn gebleven zijn de politieagenten die de demonstranten dagelijks in elkaar rossen. Er wordt dagelijks in alle steden van Puerto Rico massal geprotesteerd tegen het regime dat zichzelf op de klippen heeft gevaren.
Vandaag probeert een commissie die tot stand is gekomen na bemiddeling van de aartsbisschop de begroting alsnog sluitend te krijgen en de overheidsinstellingen heropend te krijgen. De braafste vakbonden hebben opgeroepen tot rust.
santanbankpr (56k image)
Scholen en ziekenhuizen dicht, banken open - maar vraag niet hoe...


Powered by Greymatter