Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

05/08/2006: "Herdenking van de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939)"

Morgen, 9 mei, wordt er in Amsterdam herdacht dat het bijna 70 jaar geleden is dat er in Spanje tegen de dictatuur van Franco werd gevochten. Over heel de wereld trokken antifascisten naar Spanje die verenigd in de Internationale Brigades ten strijde trokken tegen het fascisme.
CNTSpaanseburgeroorlog (27k image)
Plaats: Spaanse Burgeroorlogplein, Amsterdam Noord (tegenover het Bredero College)
Tijd. 10.30 u.

4 Reacties


Op 9 mei gedenk ik altijd Ulrike Meinhof, die ze op die dag gestorven hebben in 1976 (ook een lustrumjaar dus). De Spaanse Burgeroorlog begon later in 1936. Ulrike stond wel eens in De Vrije, voordat zij de RAF oprichtte - en wie weet daarna ook wel, maar daar wil ik niets van weten.

Maar goed:
Voor mensen die niet bekend zijn in Amsterdam-Noord: dit zogenaamde plein is een hoekje in een park langs het Noordhollands Kanaal, niet ver fietsen of lopen van pont"halte" Buiksloterweg tegenover het Centraal Station. Stel je er niets bij voor. Er woont niemand, het is naar mijn weten ook geen officiële straatnaam.


zei: Prul op 08/05/2006 om: 18:48u

En dat pleintje heet om precies te zijn "Plein Spanje '36-'39".
Overigens wordt hier niet zozeer de Spaanse Revolutie herdacht, maar de Nederlandse vrijwilligers in de Internationale Brigades. En die vrijwilligers waren voor het overgrote deel allemaal te goeder trouw naar Spanje vertrokken, maar die brigades waren uiteindelijk vooral een instrument van Stalin om zijn wapenhulp aan de Spaanse regering te kanaliseren. En die hulp van Stalin was, zoals bekend, nu niet bepaald bedoeld om daar een sociale revolutie te ondersteunen! Sommige Interbrigadistas zijn in 1937 zelfs ingezet om die revolutie hardhandig de kop in te drukken. Daarvoor moesten ze dan natuurlijk wel te boek staan als 'politiek betrouwbaar': op het IISG is nog een heel interessant en onontgonnen archief met politieke rapporten over die vrijwilligers, opgesteld door de beruchte GPOe.
Zie het CPN-archief, in het bijzonder de microfiches uit Moskou: "1727
Korte karakteristieken en biografische gegevens betreffende 'schlechten Elemente, Trotzkisten, Poumisten, krimineller und konterrevolutionärer Elemente' van Nederlandse nationaliteit in de Internationale Brigade. Duits, Frans. 1938. Microfiche no. 407."
Maar goed, dat monument in Noord leek mij altijd vooral een initiatief van oude CPN-ers. Dat zijn meestal mensen die van het hele bovenstaande verhaal niets willen weten (en soms zelfs nog op de proppen komen met de meest versleten stalinistische propagandapraatjes). Het is natuurlijk ook niet leuk om toe te moeten geven dat jouw heldhaftige bijdrage aan de antifascistische strijd achteraf bezien verloren ging in de duistere machinaties van de internationale machtspolitiek en dat je, onbewust, slechts een marionet bent geweest in dat hele spel.
De ervaringen van de Nederlandse CPN-ers zijn overigens redelijk uitvoerig te boek gesteld. Over de ervaringen van het handjevol Nederlandse anarchistische, links-socialistische en radencommunistische vrijwilligers in de Spaanse Burgeroorlog is helaas veel minder bekend. Die zijn er namelijk ook geweest en sommigen van hen zijn er zelfs gesneuveld - zowel door fascistische als door stalinistische kogels.

zei: x op 09/05/2006 om: 17:29u

X, je hebt gelijk. Een kanttekening: er zijn naar verhouding onder de Nederlandse Interbrigadistas veel mensen die in 1958 uit de CPN zijn gestapt en al dan niet bij de PSP zijn terechtgekomen.

Ik ken het verhaal van de anarchistisch gezinde Nederlands-Surinaamse schrijver Albert Helman. Die heeft een dag (!) meegevochten met de cenetistas en besloot toen heel eerlijk dat het niets voor hem was - dat vechten met geweren.
Wie zet zijn of haar tanden eens in die niet-bolsjewistische Nederlandse internationalisten?

zei: Prul op 09/05/2006 om: 19:09u

de bekendste niet-brigadista is natuurlijk Jef Last. Hij vocht als vrijwilliger in de normale republikeinse militie, wist aan de geheime politie van Negrin te ontkomen en belandde in 1939 in een Frans concentratiekamp voor vluchtelingen uit Spanje. Last was oorspronkelijk actief in de CPH, maar twijfelde in 1936 al aan Stalin. Na de oorlog was hij onafhankelijk links, met veel belangstelling voor het Taoisme. Zijn laatste politieke activiteit is lijstduwer van de Amsterdamse PROVO-lijst.

zei: jan bervoets op 15/05/2006 om: 11:46u


Powered by Greymatter