Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/23/2006: "Milieudefensie kondigt harde acties aan tegen kabinetsbesluit Schiphol"

Milieudefensie heeft vrijdag harde acties aangekondigd tegen het kabinetsbeleid rond Schiphol.
Schipholdemaatisvol (18k image)
„De tijd van handtekeningen verzamelen is voorbij”, zo liet de strijdbare campagneleider Verkeer Joris Wijnhoven van de milieuorganisatie tegenover het ANP weten.
Klik op meer.


Milieudefensie heeft geen goed woord over voor de plannen van het kabinet, dat verdere groei van Schiphol mogelijk wil maken. De organisatie spreekt van een „horrorscenario” voor milieu en omwonenden en „volksverlakkerij”.

Nog voor de zomer gaat Milieudefensie acties voeren die volgens Wijnhoven lang niet altijd een vriendelijk karakter zullen hebben. „Dat gaan we onder meer doen als de Tweede Kamer gaat praten over deze plannen. We hebben nog hoop dat de Kamer hier een stokje voor steekt.”

De regering zet in op groei van de luchthaven en beperking van de overlast. Dat maakte staatssecretaris van Verkeer Melanie Schultz (VVD) vrijdag bekend na afloop van de ministerraad. "Schiphol moet behouden blijven als belangrijk knooppunt in Noordwest-Europa."

Groei van Schiphol is volgens de regering mogelijk door flexibeler met het handhavingsbeleid om te gaan. Dat gebeurt door het 'salderen' tussen ‘handhavingspunten’. Wanneer op één punt meer lawaai wordt gemaakt dan toegestaan, maar op een ander punt juist minder, blijft de totale geluidshinder binnen de afgesproken grenzen.

Het kabinet misbruikt volgens Milieudefensie de evaluatie van de Luchtvaartwet om opnieuw groei voor Schiphol veilig te stellen. Broodnodige verbeteringen aan de gebrekkige geluids- en milieugrenzen blijven uit. Sterker nog: het kabinet wil die normen juist verder oprekken. Zo draait de evaluatie van de Wet Luchtvaart uit op een horrorscenario voor milieu en omwonenden.

Het milieuconflict rond Schiphol staat wat de milieuorganisatie betreft weer op scherp. Milieudefensie signaleert dat de luchthaven Schiphol opnieuw onder de regels dreigt uit te komen. Staatssecretarissen Schultz (Verkeer) en Van Geel (Milieu) zetten de lijn van vorige kabinetten voort, rekken de geluidsgrenzen maar weer eens op en volgen braaf de agenda van de luchtvaartsector. Megagroei van Schiphol is heilig.

In een gebied dat zich uitstrekt van Almere tot Zandvoort en van Alkmaar tot Leiden krijgen ondertussen steeds meer mensen last van Schiphollawaai. De 35 plekken vlakbij Schiphol waar nu geluidsgrenzen gelden, schieten tekort om mensen in dat grote ‘buitengebied’ bescherming te bieden. Milieudefensie wil in honderden woongebieden - veraf en dichterbij - zulke grenzen, zodat overschrijdingen daadwerkelijk kunnen worden gecorrigeerd. Binnen afgesproken normen zou Schiphol extra groei alleen kunnen realiseren door schoner en stiller te vliegen.

Milieudefensie is ook bezorgd over de extra uitstoot van broeikasgassen door Schiphol, waarvoor helemaal geen normen bestaan. Nu al neemt de luchthaven tien procent van de totale Nederlandse uitstoot van broeikasgassen voor haar rekening. Als Schiphol en dit kabinet hun zin krijgen, kan dat stijgen naar twintig procent in 2020. Joris Wijnhoven wijst op de groeiende uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide door de luchtvaart en op de toegenomen neerstortrisico’s. 'De beloften die na de Bijlmerramp zijn gedaan zijn definitief begraven'.

Stichting Natuur en Milieu kraakt het kabinetsbesluit in iets andere bewoordingen. „Het kabinet kiest voor maximale groei”, meent deze organisatie. „Het kabinet gaat uit van 100.000 extra vluchten voor 2010 en daarna kan de groei nog verder gaan. Men doet alsof dit kan zonder de geluidsgrenzen op te rekken. Een sprookje natuurlijk; hoe je het ook aanpakt, veel meer vliegen betekent altijd meer overlast”, zegt directeur Mirjam de Rijk.


Powered by Greymatter