Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/16/2006: "Actie voor EuroMayday006 in Brussel"

Afgelopen vrijdag vond in Brussel de persconferentie voor EuroMayday006 in Brussel plaats. Hiermee werd als het ware het startschot gegeven voor opnieuw een alternatieve 1 meiviering in Europa.
EMD144245 (38k image)
Bezettingsactie van de Mayday-activisten
Tegelijkertijd trok een pre-parade door de stad met deelnemers uit Helsinki, Turijn, Parijs, Berlijn, Amsterdam, Luik, Brussel en Gent.
Klik op meer.

Na een tussentijdse bezetting van de Europese Ronde Tafel (denktank van industriëlen) trok de stoet ondermeer naar UNICE, het verbond van Europese werkgevers. Met het gelukte optreden van het transnationale roze-zilver is het aftellen voor de Euromayday006 begonnen.

Het idee voor een gezamenlijke interventie door het EuroMayday Netwerk ontstond op een internationaal voorbereidingstreffen in Milaan. Het kwam voort uit de discussie hoe de Europese dimensie van de EuroMayday-Parades te onderstrepen en Europa als terrein van politieke discussie aan de orde te stellen.

Nadat het zeer lang onduidelijk bleef of er in de lokale netwerken voldoende capaciteit aanwezig zou zijn om zo’n actie ook uit te voeren, nam de MayDaygroep in Luik het initiatief om zich om de organisatie te bekommeren.

Dat niet de verwachte 500 activisten uit alle 20 deelnemende steden aanwezig waren, was het gevolg van financiële moeilijkheden. Het nam niet weg dat de bonte parade die door Brussel trok een ronduit Europees karakter had met 100 deelnemers uit 10 steden.

De persconferentie begon om 11.00 uur die helaas geen Europa-brede uitstraling had. Er waren circa 10 journalisten aanwezig met name afkomstig van de Franstalige pers. Er werd een korte inleiding gegeven over het Mayday-proces, waaraan een analyse werd gekoppeld van de Europese proces van ‘precarisering’ (kort door de bocht; de toenemende bestaansonzekerheid als gevolg van tijdelijke arbeidscontracten e.d.) die als rode draad fungeert in de strijd die in verschillende steden wordt gevoerd.

Daarna vertelden de aanwezigen vertegenwoordigers van de lokale netwerken kort over hun plaatselijke Mayday-projecten. Om vervolgens verder op het proces van precarisering in te gaan, waarbij de situatie van migranten werd benadrukt.

Tegelijkertijd was de bezetting van de Europese Ronde Tafel in volle gang, een lobby van multinationals die grote invloed uitoefenen op de uitwerking van het huidige neo-liberale beleid. Aangevoerd door de sambaband uit Amsterdam die werd ondersteund door muzikanten uit Gent en Turijn bezette een bont geheel van precairen de binnenplaats van de Europese Ronde Tafel om vervolgens door te dringen tot de werkruimtes op de tweede etage. De verbouwereerde werknemers werden met samba, paaseieren en politieke propaganda bestookt.

Het verdedigen van bestaande rechten en nieuwe sociale rechten bevechten voor iedereen waren de motto’s van de bezetting die in een parade overliep nadat de politie binnenkwam.

De tocht voerde vervolgens naar UNICE, het verbond van Europese werkgevers dat met verfbommetjes werd gedecoreerd. Bij het gebouw van de Europese Commissie ging de stoet de metro in waar de geamuseerde reizigers konden deelnemen aan het spontane sambafeest.

Na een tussenstop bij een door migranten bezette kerk waar ze bescherming hebben gezocht om uitzetting te voorkomen, voerde de tocht naar het stadhuis waar de parade eindigde.

Gezien het innovatieve karakter van de actie, het was immers de eerste poging van de Europese Mayday-beweging, een gezamenlijke interventie te plegen, kan men ondanks het geringe aantal deelnemers tevreden zijn over het behaalde succes. Het was een inspirerende dag die motiveert om op Mayday er opnieuw een geslaagde dag van de maken.

Bron: EuroMayday Berlijn


Powered by Greymatter