Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/15/2006: "Spaanse anarchist Roberto Catrino Lopez opgesloten in Nederland"

In juli 2005 werd de Spaanse anarchist Roberto Catrino Lˇpez gearresteerd in Amsterdam nadat hij enkele maanden daarvoor ontsnapt was uit een gevangenis in het Spaanse Zaragoza, waar het beruchte FIES-regime heerst.
maton (17k image)
Uit vrees voor uitlevering aan de Spaanse staat heeft Roberto ervoor gekozen om zijn gevangenschap tot op heden stil te houden. Spaanse Justitie is deze kameraad echter toch op het spoor gekomen en heeft deze week om zijn uitlevering verzocht.
Klik op meer.

Roberto die besmet is met HIV wil echter onder geen beding tergkeren naar de harde realiteit van eenzame opsluiting en mishandeling onder het FIES regime. Deze gevangene is terminaal ziek en moet daar ook goed voor behandeld worden om nog een
menswaardige invulling te geven aan de rest van zijn leven.

Roberto is een sociale gevangene die in Spanje sinds 1990 een gevangenisstraf van 18 jaar uitzat, waarvan het grootste deel in isolatie. Zijn oorspronkelijke veroordeling betrof slechts acht jaar maar door zijn aandeel in allerlei muiterijen, wandel- en hongerstakingen en vluchtpogingen is zijn straf inmiddels opgelopen tot 18 jaar. Alleen maar omdat hij de realiteit van folter niet wilde accepteren en verzet de enige optie was.

Het FIES (Fiche van Ge´nterneerden onder Speciaal Toezicht) regime is een antwoord op de vele geco÷rdineerde opstanden en muiterijen die in de jaren ĺ70 en ĺ80 in de Spaanse gevangenissen hebben plaatsgevonden. Om het verzet te breken werden er speciale gevangenissen in de bestaande gevangenissen gecreŰerd waar de gedetineerden van elkaar ge´soleerd worden.

Dit gaat gepaard met aanhoudende eenzame opsluiting, censuur, en mishandeling in onderkomens die we
doorgaans als kerkers beschouwen. De gevangenen zijn volkomen overgeleverd aan de willekeur en haat van de bewakers. Mensen worden continu overgeplaatst, contact met de buitenwereld wordt zo veel mogelijk gehinderd en zieken worden niet verzorgd. Elk jaar sterven mensen in hun cellen door fysieke problemen of het gebrek aan hoop om verder te kunnen leven.

Roberto heeft jaren onder deze terreur moeten leven (in 2003 was hij al 37 keer overgeplaatst) en kan de kracht niet opbrengen om opnieuw daar naar terug te moeten keren. Momenteel verblijft hij in het Penitentiair Ziekenhuis in Den Haag waar hij herstelt van een zware longontsteking nadat de P.I. Lelystad waar hij gevangen zat zijn ziekteverschijnselen weigerde te behandelen. Pas toen hij op het randje van de dood lag, is hij overgebracht naar een ziekenhuis.

Met Roberto mag niet hetzelfde gebeuren als met andere zieke gevangenen die overleden zijn in of aan de gevangenis. Bij ons staat de dood van de anarchist Xose Tarrio in januari 2005 nog vers in het geheugen gegrift. Deze jongeman, die een zelfde voorgeschiedenis heeft als Roberto Catrino
Lopez, leed aan AIDS en overleed net na zijn vrijlating. In het zwaarste traject van zijn slopende ziekte werd hij ver weg gehouden van zijn familie en kreeg niet de vrijheid die hij nodig had om ziek te zijn.
Helaas is dit slechts een enkel voorbeeld uit een lange reeks sterfgevallen.

Wij eisen daarom dat Roberto Catrino Lopez niet wordt uitgeleverd maar in vrijheid wordt gesteld en de zorg krijgt die hij nodig heeft. Wij laten hem niet in de steek en zullen strijden voor zijn vrijheid! Meer info volgt deze week.

Zieken in het hospitaal, gevangenen op straat!

Anarchist Black Cross Amsterdam
15 april 2005

Schrijf brieven ter ondersteuning (in Engels of Spaans):
Roberto Catrino Lopez
P.I. Haaglanden
Lokatie Scheveningen-Oost
Penitentiair Ziekenhuis
Postbus 87810
2508 DE Den Haag


Powered by Greymatter