Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/10/2006: "Omstreden CPE in Frankrijk van de baan!"

Het omstreden wetsartikel in Frankrijk dat het mogelijk maakte jongeren onder de 26 jaar zondermeer te ontslaan, is van de baan, zo kondigde president Chirac vandaag aan.
FrankrijkSGE.HVC03 (15k image)
Binnen enkele dagen komt de regeringspartij UMP met een nieuw wetsvoorstel in het parlement. Het nieuwe plan tegen jeugdwerkloosheid behelst onder meer subsidies aan bedrijven die jonge werknemers aannemen, meer stageplaatsen in bedrijfstakken als de horeca en zorg, en begeleiding van werkzoekende jongeren.
Klik op meer.

Het intrekken van het wetsartikel is uiteraard een overwinning voor de actievoerende scholieren, studenten en vakbonden. Weken van massale demonstraties waarbij de twee laatste keren telkens meer dan drie miljoen mensen op de been waren, hebben hun doel bereikt! De organisaties achter de protesten hebben steeds geweigerd met de regering te praten tot het omstreden wetsartikel van de baan was omdat ze hun arbeidsrechten grof zagen aangetast.

Chirac verklaarde dat hij zijn besluit nam op voorstel van premier De Villepin, die de wet had ingediend en tot dusver verdedigde. De Villepin diende de wet in nadat jongeren in verpauperde buitenwijken in november massaal aan het rellen waren geslagen. Behalve dat de jongeren en de vakbonden de CPE niet zagen zitten, gold dit ook voor de werkgevers. De laatsten vonden zowel de termijn van twee jaar dat ontslag zondermeer mogelijk was, te lang alsmede dat dit zondermeer kon. Een ontslaggrond was zelfs voor hen een noodzakelijke voorwaarde.

Chirac bekrachtigde de wet eerder deze maand, maar schortte hem meteen op om de regeringsfractie UMP in het parlement meteen in de gelegenheid te stellen een oplossing te vinden voor de toen al hevige crisis in het land.

De premier bevestigde dat hij, na de fracties te hebben gehoord, Chirac had voorgesteld het artikel van de werkgelegenheidswet dat betrekking heeft op het omstreden 'eerstebaan-contract' (CPE), te vervangen. "Noch bij de jongeren noch bij het bedrijfsleven waren de noodzakelijke voorwaarden van vertrouwen en kalmte aanwezig om het CPE te kunnen toepassen."

De studenten- en scholierenvakbonden blijven echter bij hun plannen voor nieuwe demonstraties op dinsdag en worden daarbij gesteund door de vakbonden. Het doel daarbij is het handhaven van de druk op het parlement tot er een nieuw acceptabel wetsvoorstel is aangenomen. De studentenvakbond UNEF wil dat de regering zelfs verder gaat en ook afziet van andere hervormingen, waaronder een wet die tieners de mogelijkheid geeft al vanaf 14-jarige leeftijd stage te lopen. "We willen nu kijken hoe we voordeel kunnen halen uit deze machtsstrijd die nu in ons voordeel uitvalt, om nieuwe overwinningen te behalen", zei studentenleider Bruno Julliard. Hij noemde de intrekking van de CPE dan ook "de eerste beslissende overwinning".


Powered by Greymatter