Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/10/2006: "Vergeet Tsjernobyl niet: Stop Kernenergie!"

Deze maand is het twintig jaar geleden dat bij het Russische Tsjernobyl één van de grootste ongelukken ooit in een kerncentrale plaats vond. Deze ramp betekende een ware ommekeer in het denken over kernenergie. Plannen voor nieuwe kerncentrales in Nederland en Duitsland en tal van andere Europese landen werden stopgezet.
T20 (15k image)
Zaterdag 22 april a.s. vindt er een manifestatie plaats ter gelegenheid van 20 jaar Tsjernobyl onder het motto: Vergeet Tsjernobyl niet: Stop Kernenergie! in het Duitse Gronau en 't Nederlandse Almelo.
Klik op meer.

Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen wordt kernenergie weer uit de kast gehaald als oplossing voor het opraken van fosiele brandstoffen èn voor het tegengaan van het broeikaseffect. In Nederland, Duitsland en onlangs ook in Engeland is de discussie over nieuwe kerncentrales weer gestart.

Behalve aan de wereldwijde 'uitstraling' die de gevolgen van ongelukken met centrales hebben, wordt in die discussie ook voorbijgegaan aan de eindigheid van de wereldwijde uraniumvoorraden en de milieuschade die samenhangt met de uraniumwinning.

Zo’n 85% van wat er aan uranium en ander radioactief materiaal wordt bovengehaald, blijft in de wingebieden als afval achter. Dat is 1 miljoen ton aan vloeibaar en 2 miljoen ton aan stofvormig radioactief materiaal per kerncentrale per jaar. Die wingebieden en afvalhopen liggen vooral in niet-westerse landen, in gebieden van inheemse volken.

Ook het afvalprobleem is, na 50 jaar loze aan beloftes, nog steeds niet opgelost. Het liefst zou onze regering het afval onder de grond willen stoppen. In zoutkoepels bijvoorbeeld. Of het verwerken in nieuwe typen kernreactoren – zoals het in het verleden mislukte kweekreactor-experiment. Vooralsnog weet men van gekkigheid niet wat men ermee aan moet en wordt flink met het afval heen-en-weer gereden, van tijdelijke opslag naar opwerking, naar herverrijking en dan weer naar een andere tijdelijk opslag.

In Nederland blijft de kerncentrale in Borssele open tot 2033 en de geluiden voor het bouwen van nieuwe kerncentrales klinkt luider en luider.

Zowel in Gronau, als in Almelo bevinden zich vestigingen van het Brits, Duits en Nederlandse bedrijf Urenco, wat met zijn uraniumverrijkingsfabrieken ongeveer een vijfde deel van de wereldproductie van nucleaire brandstof voor haar rekening neemt.

Kortom een goede locatie voor een anti-kernenergie manifestatie.

Bij voldoende belangstelling rijden er bussen uit Amsterdam en Nijmegen. Geef je daarvoor z.s.m. op bij Rob: 070-3890235

Voor meer informatie over deze manifestatie klik je hier.


Powered by Greymatter