Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/27/2006: "Nieuwe titel bij Uitgeverij de Dolle Hond"

Bij uitgeverij de Dolle Hond is heden een nieuwe titel verschenen. Het betreft de uitgave 'Van Rijksdagbrand tot heden, Hoe geschiedenis gemanipuleerd wordt, geschreven door Nico Jassies.
MarinusvanderLubbe (14k image)
Marinus van der Lubbe, de gedoodverfde brandstichter van de Rijksdag
Klik op meer voor de flaptekst.

De vraag wie de Rijksdag, het Duitse parlement, op 27 februari 1933 in brand heeft gestoken, nadat Hitler een maand eerder tot rijkskanselier was benoemd, is aanleiding geweest voor verbitterde debatten.

Meteen na de brand schoven nazi’s en communisten elkaar de schuld in de schoenen en raakte de eenmansactie van Marinus van der Lubbe ondergesneeuwd door de propagandaslag van beide totalitaire grootmachten, fascisme en bolsjewisme, waartussen de versie van Marinus zelf: een sein tot opstand van het Duitse proletariaat, gemangeld werd.

Alleen een handvol kameraden probeerde tegen de stroom in te roeien maar werd nauwelijks gehoord. Na de Tweede Wereldoorlog was het algemene gevoelen dat de nationaal-socialisten de ware aanstichters van de brand waren geweest. De uitdrukking ‘Rijksdagbrand’ werd zelfs een algemeen
aanvaarde term om naar een door de staat geregisseerde provocatie te verwijzen met het doel de oppositie uit te schakelen.

Toen de Duitse vrijetijdshistoricus Fritz Tobias rond 1960 met overvloedige bewijzen aantoonde dat Van der Lubbe wel degelijk op zijn eentje had gehandeld, kreeg hij een storm van kritiek te verduren op grond van de drogreden: als je de nazi’s ‘vrijpleit’ van betrokkenheid bij de Rijksdagbrand, dan trek je in
principe hun schuld in twijfel wat al hun andere misdaden betreft.

Ondertussen is de these van de eenmansversie in recente standaardwerken over de NS-periode
volmondig overgenomen, zoals onlangs door de Britse historicus Ian Kershaw in zijn Hitler-biografie.
Slechts een klein groepje historici, die zich profileren als aanhangers van de Zwitserse historicus Walther Hofer, blijven onverminderd vasthouden aan de these van de naziprovocatie.

Zij putten uit precies dezelfde processtukken als de Duitse justitie in 1933, die vergeefs zocht naar bewijzen van een communistische samenzwering, om er omgekeerd het bestaan van een nazicomplot
uit te concluderen. Op die manier zijn zij, uit naam van een heilig soort antifascisme, slachtoffer van het achterhaalde complotdenken rondom de Rijksdagbrand.

Er zijn ook auteurs die op grond van al deze complottheorieën van de weeromstuit een soort algemeen ‘anticomplotdenken’ ontwikkelen, waardoor elke analyse van de provocaties van de kant van de staat, in welke vorm dan ook, teniet wordt gedaan. Deze dogmatische manier van anticomplotdenken wordt met name verdedigd door Charles Reeve en Yves Pagès, die onlangs Van der Lubbe’s reisdagboek, artikelen en brieven in het Frans uitgaven.

Toen de Éditions Antisociales eind 2004 de Franse vertaling uitbracht van de brochure van Nico
Jassies over Marinus van der Lubbe en de Rijksdagbrand (in 2002 gepubliceerd door de Dolle Hond), maakte de auteur van de gelegenheid gebruik om, in een uitvoerig gedocumenteerd nawoord, de polemieken rond de Rijksdagbrand samen te vatten en de drogredenen daaromtrent te ontzenuwen. Het is dit nawoord dat nu in bewerkte vorm voor u ligt.

Deze brochure van 36 pagina’s zal voor € 1,50 te verkrijgen zijn bij de betere boekhandel, zoals het Fort van Sjakoo te Amsterdam - www.sjakoo.nl.

Ook is het mogelijk om deze brochure te bestellen bij de Dolle Hond. De prijs bedraagt dan (inclusief portokosten) € 2,50, over te maken op gironummer 4937573, ten name van M. v.d. Linde te Amsterdam, onder vermelding van DH28 en uw naam en adres.

Bij uitgeverij de Dolle Hond verschenen inmiddels de volgende titels:

DH1- De eer en het slijk, een discussie over rituele solidariteit met gevangen stalinisten
DH2 - Werken is misdaad, door Herman J. Schuurman
DH3 - Protest tegen de kapitulaties van 1937, door een ‘incontrolado’ van de IJzeren Kolonne
DH4 - Manifest der Communistische Partij, door Karl Marx en Friedrich Engels
DH5 - Het recht op luiheid, door Paul Lafargue
DH6 - Fransen, de revolutie is moeilijker dan u denkt, door D.A.F. de Sade
DH7 - Dialoog tussen een priester en een stervende, door D.A.F. de Sade
DH8 - De practische anarchist
DH9 - Wat elke revolutionair moet weten over repressie, door Victor Serge
DH10 - George Orwell and the IRD, door John Newsinger
DH11 - George Orwell en de geheime diensten, door John Newsinger
DH12 - Fantastische gebeden, door Richard Huelsenbeck
DH13 - Zelfmoordbureau, door Jacques Rigaut
DH14 - De Russische revolutie, door Rosa Luxemburg
DH15 - Kwatrijnen van Omar-I-Chayyam
DH16 - Over de Wijn en de Hasjiesj vergeleken als middelen om de individualiteit te vermenigvuldigen, door Charles Baudelaire
DH17 - De spektakelmaatschappij, door Guy Debord (uitverkocht)
DH18 - Marinus van der Lubbe en de Rijksdagbrand, door Nico Jassies
DH19 - Het grote spel, door Benjamin Péret
DH21 - Direkte Aktie, door Arnold Roller
DH22 – De lijdensweg van Erich Mühsam, door Kreszentia Mühsam
DH23 – Bulgaria, a new Spain, The Communist terror in Bulgaria
DH24 – Handleiding voor het beteugelen van woelingen
DH25 – De strijd tegen het fascisme begint met de strijd tegen het bolsjewisme, door Otto Rühle
DH26 – Over moord beschouwd als een der schone kunsten, door Thomas de Quincey
DH27 – De bolsjewiki en het arbeiderszelfbestuur, door Maurice Brinton

Website: www.dollehon.dds.nl


Powered by Greymatter