Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/20/2006: "Nationale stakings- en actiedag in Frankrijk op 28 maart"

Vakbonden en studentenbonden hebben vandaag tot een nieuwe nationale actiedag besloten op 28 maart. Dit om de regering die tot dusver geen krimp geeft alsnog tot intrekking van de nieuwe arbeidswet te bewegen.
KarlStoeckelbrunoJulliardh_9_ill_752928_00790374reu (13k image)
Studentenvoormannen Karl Stoeckel en Bruno Julliard
Daarbij zal ook sprake zijn van stakingen en werkonderbrekingen.
Klik op meer.

Hoewel bepaalde bonden aandrongen op een algemene staking bleek hiervoor in de brede coalitie van vakcentrales die de acties tegen de nieuwe arbeidswet steunen geen meerderheid te vinden. Studenten- en vakbondsleiders durfden het vervolgens niet aan om het brede eenheidsfront hierop stuk te laten lopen en stuurden aan op een compromis. Het resultaat is dat alle bonden nu oproepen tot een dag van ‘actie met werkonderbrekingen, stakingen en manifestatie’. Tevens zullen de vakcentrales de studentenorganisaties steunen die vanaf 23 maart gaan mobiliseren voor de acties op 28 maart.

De grootste bond bij de Franse spoorwegen heeft inmiddels wel een ‘nationale stakingskennisgeving’ afgegeven voor 28 maart. Scholieren en studenten zetten hun bezettings- en blokkadeacties voort en hebben kenbaar gemaakt op dinsdag in heel Frankrijk en donderdag in Parijs opnieuw actie te gaan voeren.

Volgens de studentenbond UNEF liggen 67 van de 84 universiteiten plat door geheel of gedeeltelijke blokkades en bezettingen. Inmiddels geldt dit ook voor 313 middelbare scholen, ruim 7%, aldus het ministerie van Onderwijs.

Zo’n 450 studentenafgevaardigden afkomstig van 66 universiteiten besloten in de nacht van zondag op maandag na 17 uur van discussie tot het indienen van een verzoek tot staking aan de vakbonden, studenten en middelbare scholieren. Vijftig middelbare scholieren hebben zich bij dit ‘Verzoek van Dijon’ waar de studentenvergadering plaats vond, aangesloten.

Er werd lang over de eisen gesproken waarbij ook zeer radicale aan de orde werden gesteld, zoals ‘blokkade van de symbolen van de staat’ en ‘de vordering van de rijkdommen in de supermarkten om de de beweging’ te ondersteunen. Uiteraard stond ook de wenselijkheid van een algemene staking centraal en het ondernemen van gerichte acties om stations of tolgeldwegen te blokkeren.

Premier Villepin verzekerde zich vandaag van de steun van werkgevers. Vanochtend ontving hij een twintigtal ondernemers van grote bedrijven en het midden- en kleinbedrijf. Desondanks pleitte een meerderheid van de ondernemers voor een versoepeling van de wet door de ontslagtermijn waarin jongeren onder de 26 jaar zondermeer kunnen worden ontslagen, van twee naar één jaar terug te brengen. Slechts één ondernemer zou zich op de bijeenkomst hebben uitgesproken ten gunste van de thans geldende termijn van twee jaar. Een ondernemer die anoniem wenste te blijven verklaarde tevens dat er eenstemmigheid heerste over het wel degelijk vermelden van de reden van ontslag aan de betrokken werknemers.

De grootste studentenbond, UNEF, wees een uitnodiging voor een gesprek met minister van onderwijs Gilles de Robien af en eiste intrekking van de wet. Studentenleider Bruno Julliard zei dat de wet was ingevoerd zonder overleg en dat de regering pas na druk van een miljoen betogers bereid is tot onderhandelingen. "Dus weigeren wij met ze te spreken tenzij zij de wet intrekken."

President Jacques Chirac, die de wet moet bekrachtigen voordat die volgende maand van kracht kan worden, erkende dat de maatregel vragen en bezorgdheid oproept, maar zei dat de grote werkloosheid onder jongeren nu eenmaal bepaalde stappen rechtvaardigt. Hij wees op het belang van de zaak en drong aan op 'een constructieve en gewetensvolle dialoog'.

De crisis kan niet los worden gezien van de presidents- en parlementsverkiezingen die voor volgend jaar moeten plaatsvinden in Frankrijk. De peilingen laten zien dat Villepins populariteit danig aan het afnemen is. De socialistische oppositie heeft beloofd de wet in te trekken zodra zij aan de macht is.

Vanmiddag werd bekend gemaakt dat een vakbondsactivist aan het einde van de demonstratie van afgelopen zaterdag in Parijs in coma is geraakt na een confrontatie met de oproerpolitie. De 39-jarige man heeft een ernstige schedelbasisfractuur.
20060320.WWW000000430_1 (14k image)
Zijn vakbond PTT noemt het optreden van de oproerpolitie schandalig vanwege de weigering om medische hulp in te schakelen. Een getuige verklaarde dat de man vreselijk in elkaar was geslagen (zwaar opgezwollen ogen, gezicht helemaal open, bloedneus) en zich niet kon bewegen noch kon praten. Door twee middelbare scholieren gealarmeerde brandweerlieden zouden zich uiteindelijk over de man hebben ontfermd. De politie in Parijs heeft een onderzoek naar de zaak ingesteld.


Powered by Greymatter