Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/15/2006: "Stichting Natuur en Milieu presenteert Tienpuntenplan voor Energiebesparing"

Nederland kan de komende tien jaar 25 procent besparen op zijn energiegebruik, zonder comfortverlies en zonder economische schade.
Energiebesparing (18k image)
Dat blijkt uit het tienpuntenplan energiebesparing dat vanochtend door Stichting Natuur en Milieu aan minister Brinkhorst van Economische Zaken is aangeboden.
Klik op meer.

Het tienpuntenplan is een overzicht van de meest effectieve maatregelen zoals wettelijke normen voor de zuinigheid van auto's, een verbod op gloeilampen en verplichte tijdschakelaar in kantoren.

Energiebesparing is de goedkoopste en meest efficiŽnte manier om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het is ook de beste manier om onze afhankelijkheid van andere landen te verminderen bij de energievoorziening. 'Energiebesparing is een kwestie van willen en niet van kunnen, want dat het kan staat vast', stelt Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Natuur en Milieu.

Om de minister aan te sporen tot een meer ambitieuze aanpak van energiebesparing bood De Rijk Brinkhorst vanochtend de naar hem vernoemde Klimaatkalender aan ťn het Tienpuntenplan Energiebesparing. De Klimaatkalender is een bundeling van ideeŽn van mensen uit het land over energiebesparing. Het gemak waarmee die ideeŽn konden worden verzameld geeft aan hoeveel ideeŽn er in de samenleving zijn.

Dat er veel mogelijk is met energiebesparing werd ook al eerder aangetoond door de Algemene Energieraad en is recent bevestigd door het Energie Centrum Nederland en het Milieu en Natuurplanbureau. Ook heeft de voltallige Tweede Kamer er al een jaar geleden bij de minister op aangedrongen om jaarlijks 2 procent energie te besparen. Tot op heden heeft dat nog tot niets geleid.

De actie van Natuur en Milieu is een nieuw appel aan de minister om meer werk te maken van besparing.

Tienpuntenplan energiebesparing van Stichting Natuur en Milieu

1. Actieplan energiebesparing huizen en kantoren
Energiebedrijven worden verplicht besparing te realiseren bij hun klanten.

2. Verplicht restwarmte gebruiken
Bij nieuwe elektriciteitscentrales wordt het verplicht de restwarmte nuttig te gebruiken in
plaats van deze te lozen in kanaal of op zee. Bovendien wordt warmtekrachtkoppeling
verplicht bij de bouw van nieuwe stoomketels (>20 MW) en warmwaterketels (> 500 kW).

3. Energieneutrale en energieleverende kassen
In tien jaar tijd wordt de helft van de glastuinbouw omgebouwd naar innovatieve
energieneutrale en energieleverende kassen.

4. Kilometerheffing
Invoering van kilometerheffing gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieubelasting.

5. Wettelijke normen voor de zuinigheid van autoís
Nederland vormt met Duitsland, Engeland en ScandinaviŽ kopgroep voor de invoering van
wettelijke normen voor de zuinigheid van autoís. Autoís moeten elk jaar zuiniger worden.
In 2015 moeten nieuwe autoís gemiddeld 1 op 30 rijden. Vergelijkbare normen worden
ingevoerd voor bestel- en vrachtautoís.

6. Alleen nog apparaten met energielabel A
Bij alle elektrische apparaten zijn alleen apparaten met een energielabel A nog toegestaan.
Alle andere worden niet meer op de markt toegelaten. Bovendien wordt het energielabel
elke drie jaar aangescherpt om innovatie te blijven stimuleren.

7. Gloeilampen worden verboden
Spaarlampen zijn veel zuiniger en over de levensduur veel goedkoper. LED-lampen zijn een
alternatief voor halogeenspotjes.

8. Industrie bespaart jaarlijks 2% energie
Door aanscherpen van de plafonds in de Europese CO2-handel en een meerjarenafspraak
over elektriciteitsgebruik.

9. Verbod op apparaten die meer dan 1W gebruiken in standby
Op korte termijn in te voeren

10. Invoering van tijdsschakelaars en bewegingsmelders in kantoren
Daarmee kan het zinloze stroomgebruik in kantoren ís nachts met 90% wordt gereduceerd.


Powered by Greymatter