Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/13/2006: "NOS bericht tendentieus over West-Sahara"

Vandaag was er in Den Haag een demonstratie van Marokkanen uit heel Europa die West Sahara opeisen voor Marokko. Dat is gebeurd in reactie op de festiviteiten in het bevrijde deel van West Sahara vanwege het proclameren van de onafhankelijkheid dertig jaar geleden.
WestSaharatent (21k image)
Aan deze tent in een vluchtelingenkamp werkten meer dan 400 vrouwen aan mee
De NOS heeft naar aanleiding van deze demonstratie het Nederlandse publiek wijs proberen te maken dat er Marokkaanse gevangenen in Algerije gevangen worden gehouden en dat er oorlog zou zijn tussen Algerije en Marokko over West-Sahara. Dat is allebei onzin.
Klik op meer.

Vandaag was er in Den Haag een demonstratie van Marokkanen uit heel Europa die West Sahara opeisen voor Marokko. Dat is gebeurd in reactie op de festiviteiten in het bevrijde deel van West Sahara vanwege het proclameren van de onafhankelijkheid dertig jaar geleden.

De Saharanen hebben daar onder andere een militaire parade gehouden en zijn ook begonnen met het opruimen van hun voorraden van landmijnen. In reactie daarop heeft de koning van Marokko een demonstratief bezoek gebracht aan het door Marokko bezette deel van West Sahara. De NOS heeft ook redacteuren van Marokkaanse afkomst in dienst.

Dat is mooi. Maar niet als deze redacteuren nu juist deze demonstratie moeten verslaan waarbij steun wordt betuigd met de Marokkaanse koning want dan kan van hen geen objectiviteit worden verwacht. En dat is vandaag gebleken.

De NOS heeft het Nederlandse publiek wijs proberen te maken dat er Marokkaanse gevangenen in Algerije gevangen worden gehouden en dat er oorlog zou zijn tussen Algerije en Marokko over West-Sahara. Dat is allebei onzin.

De Marokkaanse propaganda noemt de vluchtelingenkampen in Algerije, waar Saharanen wonen die al ruim twintig jaar geleden gevlucht zijn voor Marokkaans oorlogsgeweld, gevangenkampen waar Marokkanen worden gegijzeld. Dit is slechts botte propaganda en dat het NOS journaal die onzin overneemt is stuitend. De Marokkaanse propaganda heeft ook moeite met de identiteit van de tegenstander.

Zij noemen het Polisario, het Front voor de bevrijding van West Sahara, een Algerijnse organisatie. Dat is het niet. Algerije steunt het Polisario, net zoals Algerije het ANC heeft gesteund, maar er is geen sprake van oorlog tussen Algerije en Marokko. Dat het NOS journaal die suggestie heeft gewekt is een volstrekte blamage en een bewijs van onvermogen.

Hieronder de persverklaring van de Stichting Zelfbeschikking West-Sahara die overigens ook naar het NOS journaal is gestuurd.

PERSBERICHT Rotterdam, 12 maart 2006

Vanuit Marokkaanse hoek wordt de laatste tijd weer intensief campagne gevoerd in Europa om aan te tonen dat het zogenoemde conflict om West-Sahara opgelost zou moeten worden in overleg tussen Marokko en Algerije, en als “concessie” zou Marokko bereid zijn aan West-Sahara een (beperkte) autonomie te geven.

Deze campagne moet gezien worden in het licht van de naderende zitting van de Veiligheidsraad, in april, die zich opnieuw over de kwestie van West-Sahara buigt, en van de lopende besluitvorming in de Europese Unie omtrent een nieuw visserijverdrag tussen de Europese Unie en Marokko.

In de Veiligheidsraad zal blijken dat de pogingen van de persoonlijk afgezant van Kofi Anan voor West-Sahara, de Nederlandse diplomaat Van Walsum, gedoemd zijn op niets uit te lopen als hij alleen maar probeert Marokko naar de mond te praten en het fundamentele recht op zelfbeschikking negeert. Aan dit recht zijn geen concessies te doen, en Van Walsum hoeft niet naar nieuwe oplossingen te zoeken – die zijn voldoende voorhanden (zoals het plan Baker).

De enig mogelijke conclusie is dat er grote druk op Marokko moet worden uitgeoefend en sancties tegen dit land ingesteld moeten worden zolang het verhindert dat het internationaal recht zijn beloop krijgt. De Stichting Zelfbeschikking West-Sahara wil in verband hiermee de volgende zaken onder de aandacht brengen.

a. De bewoners van de vluchtelingenkampen bij Tindouf zijn Saharanen, die zich weigerden en nog steeds weigeren te onderwerpen aan de Marokkaanse bezettingsmacht in hun land. Zij vluchtten de woestijn in voor de oprukkende Marokkaanse (en Mauretaanse) legers (1975-1976) die bruut geweld gebruikten tegen de Saharanen – die massaal weigerden trouw aan de Marokkaanse koning te beloven -, waarop hun provisorische tentenkampen in de woestijn werden gebombardeerd met napalm door de Marokkaanse luchtmacht.

b. Het Saharaanse volk heeft het recht op zelfbeschikking, een recht dat algemeen erkend is en is vastgelegd in talloze resoluties van de Verenigde Naties en andere internationale instanties inclusief het Internationaal Gerechtshof. De uitspraak van het Hof (oktober 1975) is slechts voor een uitleg vatbaar, en niet voor de onjuiste uitleg die het Marokaanse regime hieraan consequent geeft sinds 1975 (volgens welke het Hof de gebiedaanspraken van Marokko zou hebben erkend).

c. Het Front Polisario heeft in september 2005 de laatste Marokkaanse krijgsgevangenen vrijgelaten, op verzoek van de Amerikaanse regering. Marokko gaat voort met het ontvoeren van Saharanen, maken van politieke gevangenen die op valse beschuldigingen worden veroordeeld tot absurde gevangenisstraffen, aanvallen, mishandelen en martelen van arrestanten en gevangenen.

d. Het gebied blijft afgegrendeld voor onafhankelijke buitenlandse waarnemers. Het verzet van de bevolking tegen de Marokkaanse aanwezigheid in West-Sahara duurt onverminderd voort (zie ook verderop in dit persbericht enkele actuele berichten hierover en de berichtgeving op ondergenoemde websites).

e. Het Front Polisario heeft het volste recht in het door hem gecontroleerd gebied van West-Sahara bijeenkomsten te organiseren, zoals onlangs (27 februari) ter gelegenheid van de viering van de 30ste verjaardag van de proclamatie van de Democratische Arabische Republiek Sahara . Het is Marokko dat illegaal aanwezig is in West-Sahara. De DARS is lid van de Afrikaanse Unie, erkend door zo’n 80 landen waaronder sinds kort ook Zuid-Afrika, Kenia, Uruguay (resp. in 2004, 2005 en 2006).

f. De Marokkaanse bevolking, en ook de Marokkaanse gemeenschap in Nederland, wordt door de autoriteiten al vele jaren onwetend gehouden van wat zich werkelijk afspeelt in West-Sahara en wat er leeft onder de Saharanen. In zijn propagandacampagne schuwt het regime niet het over de boeg van de religie te spelen, door in het vrijdagsgebed over deze zaken te spreken. Zo wordt een ultra-nationalistisch gevoel aangewakkerd en mensen tegen elkaar opgezet. West-Sahara is nog altijd, ook onder Mohamed VI, een taboe waarover de media geen objectieve berichtgeving mogen geven, op straffe van celstraf, een publicatieverbod en/of een beroepsverbod, en hoge boetes. Marokko blokkeert sinds enkele maanden internetsites die wel objectieve informatie geven over West-Sahara (zoals www.arso.org) en zelfs ook een internetsite via welke een dergelijke blokkade omzeild kan worden!

g. Algerije zou lof moeten krijgen voor zijn principiële standpunt ten gunste van het recht op zelfbeschikking, voor zijn gastvrijheid die het verleent aan de Saharaanse vluchtelingen en de offers die het daarvoor brengt. Marokko is in onmin met het internationaal recht, en het gaat bij West-Sahara NIET om een conflict tussen Marokko en Algerije. Enkele actualiteiten. In de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 maart zijn minstens drie Saharaanse studenten gewond geraakt nadat zij op de universiteitscampus van Agadir door een groep Marokkaanse studenten waren aangevallen die werken voor de Marokkaanse Inlichtengendienst. De directeur van de campus liet de toegang tot enkele woonblokken van de Saharanen blokkeren terwijl mobiele eenheden op zoek gingen naar Saharanen om hen te grazen te nemen. In bezet El Aaiun werden op vrijdag 10 maart twee jonge Saharanen gearresteerd in een internetcafé, op beschuldiging dat zij behoorden tot een netwerk van personen die informatie over de gebeurtenissen in bezet gebied doorgeven aan het Front Polisario. Eerder die dag vond een demonstratie plaats van jonge Saharanen in de Avenue Skeikima (El Aaiun), waarbij vlaggen van de DARS (Democratische Arabische Republiek Sahara) werden meegevoerd en leuzen werden geroepen voor het recht op zelfbeschikking van het Saharaanse volk.

Meer achtergrondinformatie over alle genoemde onderwerpen en veel foto’s zijn te vinden op www.west-sahara.nl, en in diverse talen ook op www.arso.org. Ook kunt u zich wenden tot ondergetekende.

Liesbeth den Haan Stichting Zelfbeschikking West-Sahara


Powered by Greymatter