Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/10/2006: "Honderdduizenden keren zich in Frankrijk tegen aantasting arbeidspositie jongeren"

Frankrijk wordt momenteel getroffen door een reeks van stakingen, marsen en universiteitsbezettingen.
france-university-occupations-10032006_1 (15k image)
Demonstratie in Le Havre georganiseerd door de CNT
Aanleiding van de massale protesten is de aantasting van de arbeidspositie van jongeren onder de 26 jaar.
Klik op meer.

De Franse regering heeft in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid gemeend een nieuw soort arbeidscontract in te voeren voor jongeren. De wet omtrent het ‘Eerste Arbeidscontract’ (CPE) dat op 28 februari door de Eerste Kamer van Frankrijk werd aangenomen tast de baanzekerheid aan van jongeren onder de 26 jaar. Werkgevers kunnen deze jongeren gedurende de eerste twee jaar van hun arbeidscontract ontslaan zonder opgaaf van redenen, zonder opzegtermijn en zonder enige compensatie.

Het thans aangenomen wetsvoorstel werd zwaar bekritiseerd door studentenvakbonden, vakbeweging en de publieke opinie. De jeugdwerkloosheid onder jongeren tot 25 jaar bedraagt momenteel 22% in Frankrijk. Zelfs een goed diploma biedt nauwelijks uitzicht op werk.

De stemming in de Franse senaat werd een week vervroegd in verband met een nationale protestdag die op 7 maart plaatsvond en was uitgeroepen door de studentenbonden. Volgens opgave van de politie namen zo’n 400.000 mensen deel aan zo’n 160 demonstraties in geheel Frankrijk. De acties werden ook gesteund door de vakbeweging, onderwijsbonden en werklozenorganisaties. Ook de middelbare scholieren waren sterk vertegenwoordigd.

Ongeveer de helft van de Franse universiteiten is thans bezet. De Rennes II universiteit wordt sinds begin februari geblokkeerd. Zelfs de uit mei ’68 bekende Sorbonne universiteit in Parijs is sinds 7 maart voor het eerst bezet sinds die roemruchte tijd.

Op zaterdag 18 maart staat de volgende massale actiedag gepland die wordt gesteund door alle grote vak- en studentenbonden. Velen gaan ondertussen door met acties en bezettingen om het protest kracht bij te zetten en verandering van de wet daadwerkelijk af te dwingen.

Ook de anarchistische vakcentrale CNT steunt in Frankrijk het protest en roept op tot staking en actie. In Le Havre voerde de lokale afdeling van de CNT een protestmars aan naar de universiteit die vervolgens werd bezet. Daaraan namen zo’n 7000 mensen deel.

De CNT dringt ook aan op het intrekken van de CNE-wet die net als de CPE de arbeidspositie aantast van werkers maar dan in het kleinbedrijf. De anarchistische vakcentrale meent dat beide wetten de rechten van werkers in Frankrijk aantasten. De CNT meent dat de aantasting van baanzekerheid ook een aanval inhoudt op de sterke vakbondscultuur in Europa.

Beelden van de CNT-actie in Le Havre vind je hier (demonstratie) en hier (blokkade en sit-in).

2 Reacties


Wat is dit een onzin. Die jongeren horen helemaal niet te werken voor iemand.

Ik vind dat we terug moeten naar de tijd dat burgers nog macht hadden, dat we met één demonstratie de regering haar handen achter de rug konden binden. Ik vind dat we terug moeten naar de tijd dat ook de gewone arbeider nog macht had door met zn allen te demonstreren. Helaas is dit niet meer mogelijk door deze huidige kapitalistische regering. Maar ik ben tevreden: het is goed dat er een linkse regering komt, nog beter is echter geen regering! Kameraden! Sta op en neem het heft in eigen hand. Weg met de regels in dit verdorven land!

zei: Johann op 10/03/2006 om: 18:06u

Ik ben het met de vorige spreker niet eens dat we "terug moeten". Wat hier gebeurt in frankrijk IS juist een teruggang, waarbij arbeiders rechteloos werden. Wat ik bovendien vind is dat de strategie "Flexmens" van het AGA samenvalt met dat van de kameraden van de CNT en dat het tijd wordt om gegevens uit te wisselen.
Wabt als de ideologie van de Bolkesteinrichtlijn hier ook wordt doorgevoerd, kunnen we dit ook in Nederland verwachten!

Jan Bervoets

zei: Jan Bervoets op 10/03/2006 om: 20:18u


Powered by Greymatter