Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/08/2006: "’Ultimate Fighter’ Jef Monson is een anarchist!"

Op het eerste gezicht voldoet Jef Monson aan het clichébeeld van een professionele gevechtssporter. De 35-jarige Amerikaan ziet er beresterk uit, heeft een kaalgeschoren kop, is over zijn hele lijf getatoeëerd en heeft meestal een grimmige gezichtsuitdrukking.
snowman (12k image)
Jef Monson, bijgenaamd 'Snowman'
Het Duitse gevechtssportblad Ground and Pround sprak met hem over de politieke en sociale problemen in de VS en ontdekte dat Monson een intelligente man is die verder kijkt dan de gevechtsring groot is.
Klik op meer voor het interview.

Ground & Pound: Om aan het begin maar meteen een paar vooroordelen uit de weg te ruimen: Wat bent u werkelijk heer Monson? Anarchist, communist, terrorist?J
Jeff Monson: Ik ben anarchist, iemand die alle vormen van hiërarchische klassendeling en de organisaties die deze ongelijkheid voorstaan, wil afschaffen.

Ground & Pound: Hoe lang kan de VS George Bush nog verdragen?
Jeff Monson: De treurige waarheid is dat zo lang de media beheerst worden door de huidige machthebbers de publieke opinie gevoed zal blijven worden met propaganda en desinformatie. Als gevolg daarvan is het natuurlijk erg moeilijk dat er iets verandert. Als de wet het zou toestaan, zou Bush waarschijnlijk voor de derde maal gekozen worden.

Ground & Pound: Is het voor jou denkbaar dat de verkiezingen van 2000 en 2004 mogelijkerwijs vervalst zijn?
Jeff Monson: Mij zou niets verbazen, maar ik ben geen aanhanger van complottheorieën. Ik wil wel feiten zien voordat ik van iets overtuigd ben. Bush heeft weliswaar de verkiezingen in 2000 gestolen maar niet door verkiezingsbedrog. Maanden voor de verkiezingen heeft zijn broer Jeb in Florida een wet er door heen gejaagd die bepaalde dat voormalige wetsovertreders het kiesrecht werd ontnomen. Ambtenaren die met de verkiezingen waren belast, hebben vervolgens dusdanig lopen te knoeien dat duizenden inwoners die nog nooit in hun leven een strafbaar feit hadden gepleegd van het kiesrecht waren uitgesloten. Deze fouten werden later hersteld en de betrokkenen kregen hun kiesrecht terug…na de verkiezingen!Meer dan 80% van de 47.000 burgers die door deze ‘fout’ werden getroffen, waren zwart; kiezers die vooral in de zuidelijke staten traditioneel op de Democraten stemmen.

Ground & Pound: Misbruiken de Republikeinen de godsdienstige overtuiging van de Amerikaanse burgers om een beter verkiezingsresultaat te verkrijgen?
Jeff Monson: Het is duidelijk dat de Republikeinen proberen hun ‘christelijke’ waarden aan de Amerikanen en de rest van de wereld op te dringen. Ik hou het echter meer op een tactiek om bepaalde daden te kunnen rechtvaardigen dan om stemmen te winnen.
Monson1 (17k image)

Ground & Pound: Denk je dat de oorlog in Irak niet alleen om olie gaat maar ook als een godsdienstige kruistocht beschouwd kan worden?
Jeff Monson: Dat kan ik me met geen mogelijkheid voorstellen! Bush en zijn trawanten begaan al die gruweldaden dat het eenvoudigweg niet te geloven is dat men uit de naam van God zou handelen. Als men zijn eigen staatsonderdanen voor economisch gewin de dood injaagt, dubieuze zaken doet met dictaturen die men openlijk veroordeelt, milieuverordeningen aan zijn laars lapt, de steun aan armen en psychische patiënten afschaft, is het moeilijk dat alles in naam van het christendom te rechtvaardigen.

Ground & Pound: Zijn delen van de media in de VS schuldig aan het veroorzaken van massahysterie door het verspreiden van fictieve berichten over terrorisme?
Jeff Monson: De media zijn slechts een gewelddadige propagandamachine die woorden uitspuugt die hen door de regering in de mond worden gelegd om onder de aandacht te worden gebracht bij de duffe massa: ‘massavernietigingswapens’, ‘terroristen’, ‘opstandelingen’, ’demokratie’. Als ik in Japan ben, hebben ze in de hotels internationale kranten en het is telkens opnieuw schokkend om te ervaren hoe groot het verschil is tussen niet vooringenomen berichtgeving en datgene wat we hier in de VS krijgen voorgeschoteld.

Ground & Pound: Hoe denk je over projecten als "Rock against Bush"? Denk je dat het gaat om legitieme pogingen om mensen de ogen te openen of gaat het alleen om een poging een politiek controversiële mening commercieel uit te buiten?
Jeff Monson:Ik ben van mening dat dergelijke projecten goede vooruitzichten bieden. Het is wel belangrijk het doel duidelijk voor ogen te blijven houden. Gaat het om de mensen iets bij te brengen of om geld te verdienen? Uiteindelijk moeten degenen die dergelijke projecten opzetten, bepalen wat voor hen werkelijk van belang is.
Monson2 (15k image)

Ground & Pound: Door je beroep als vechtsporter reis je door grote delen van de VS en landen als Brazilië, Engeland en de Verenigde Arabische Emiraten. Is het op grond van jouw ervaringen en belevenissen zo dat de multiculturele samenleving in de VS meer mislukt is dan elders?
Jeff Monson: wat ik voor mezelf tijdens mijn reizen heb ontdekt, is dat mensen werkelijk het product zijn van hun omgeving. Armoede, corruptie, en gebrek aan vrijheid geven voeding aan ontevredenheid. De ongelijkheid onder de bevolking gooit olie op het vuur van deze ontevredenheid. Er is een oud spreekwoord dat zegt: ‘geld is de wortel van alle kwaad’. In werkelijkheid is het de klassenongelijkheid die het voor mensen onmogelijk maakt om hun mogelijke kwaliteiten te ontwikkelen. Dat is naar mijn idee de basis van de menselijke ellende.

Ground & Pound: De Grondwet van de VS garandeert ieders recht op vrije meningsuiting. Aan de andere kant krijg jij nogal het nodige over je heen van de gevechtsportgemeenschap vanwege je onconventionele opvattingen. Hoe ga je daar persoonlijk mee om en denk je dat mensen dit stuk uit de Grondwet misschien zijn vergeten?
Jeff Monson: De Grondwet is slechts een stuk papier dat steeds dan verandert of miskend wordt wanneer het de dan heersende machtshebbers goed uitkomt. Dat is zo gegaan sinds de wet werd opgesteld. Een bewijs daarvoor is dat het Amerikaanse parlement het recht om oorlog te verklaren aan de president heeft overgedragen hetgeen in strijd was met de Grondwet. Wat voor mij en alle anarchisten veel belangrijker is: Hoe kan een ander mens of een document mij rechten geven? Wie heeft het recht mij te vertellen, wat mijn rechten zijn? De Grondwet garandeert het recht op vrije meningsuiting omdat een groep van blanke, rijke grootgrondbezitters 200 jaar geleden besloten heeft mij dit recht te geven? De onafhankelijkheidsverklaring heeft vast gelegd dat alle mensen gelijk zijn. Als men dat moet geloven, hoe kan het dan dat iemand het recht van een ander kan vastleggen? Dat is waarom de VS ook als hypocriet en huichelachtig wordt beschouwd.
Monson3 (26k image)

Ground & Pound: Hoe verenig je de gangbare pacifistische houding van anarchisten met jouw leven als professioneel vechtsporter?
Jeff Monson: Niet alle anarchisten zijn automatisch pacifistisch. Er zijn verschillende opvattingen over de wijze waarop het verzet tegen onderdrukking gestalte zou moeten krijgen. Met mijn carrière als gevechtssporter valt dit niet te vergelijken omdat het om een beroep gaat en het ‘geweld’ gericht is op en beperkt blijft tot de wedstrijd.

Tot zover het interview dat verder nog ingaat op de sport zelf en het te leveren gevecht met Branden Lee Hinkle dat inmiddels door ‘onze man’ is gewonnen! Indien gewenst kun je de beelden van de strijd hier zien.

Bron: Ground and Pound

2 Reacties


Go Jef!!!
liefde

zei: W. Mop op 09/03/2006 om: 10:21u

Wow, wat een interessant en onverwacht nieuws!

Ik dacht dat boxers etc vaak lamgeslagen worden, tot hersenziektes aan toe maar deze Jef laat zich niet gek maken.
* Geen complottheorie aanhanger en niet:
‘geld is de wortel van alle kwaad’, maar: In werkelijkheid is het de klassenongelijkheid die het voor mensen onmogelijk maakt om hun mogelijke kwaliteiten te ontwikkelen. Dat is naar mijn idee de basis van de menselijke ellende.

Petje af Jef!

zei: ako op 09/03/2006 om: 12:18u


Powered by Greymatter