Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/05/2006: ""Fish Elsewhere": Geen EU-visserij voor de kust van West-Sahara!"

Nederland en de Europese Unie mogen geen misgebruik maken van de illegale bezetting van West Sahara door Marokko. Een omstreden visserijverdrag tussen de Unie en Marokko zal Europese vissers toegang geven tot de visrijke wateren van West Sahara.
home_r1_c2 (6k image)
Protesteer tegen het plunderen van West Sahara!
Klik op meer hoe je een steentje bij kan dragen aan deze campagne die in 19 Europese landen is gestart.


Deze maand komt een omstreden visserijverdrag tussen de Europese Unie en Marokko ter discussie in het Europese Parlement en in de Europese Visserijraad (de raad van de ministers van Visserij van alle lidstaten). Als dit verdrag van kracht wordt, krijgen Europese vissers toegang tot de zeer visrijke wateren van West-Sahara, op basis van een verdrag met... Marokko. Marokko heeft echter geen recht te beschikken over de rijkdommen van een gebied dat haar niet toebehoort. Het zou een plundering betekenen van de rijkdommen die toebehoren aan het volk van West-Sahara. De miljoenenvergoeding voor de visserij-licenties die Marokko gaat verlenen, gaan naar de Marokkaanse Staat; die komen niet ten goede aan de Saharaanse bevolking. Het Front Polisario, die namens de bevolking spreekt, verzet zich tegen het verdrag in zijn huidige vorm. Het wijst erop dat door zo'n verdrag met Marokko aan te gaan, de Marokkaanse weigerachtigheid om in te stemmen met een zelfbeschikkingsreferendum, alleen maar wordt aangemoedigd.

Het Europese Parlement kan het verdrag in zijn huidige vorm tegenhouden, en de inhoud ervan zodanig wijzigen dat het verdrag niet van toepassing is op de wateren van West-Sahara. Het Nederlandse Parlement kan er ook stelling tegen nemen en zodoende invloed uitoefenen op het standpunt van de Nederlandse regering (minister van Visserij). Daarom vragen wij u een brief te schrijven naar een lid van de Tweede Kamer of/en een Nederlands lid van het Europese Parlement. Een voorbeeldbrief vindt u als bijlage, evenals adressen van Kamerleden en EuroparlementariŽrs. De voorbeeldbrieven en de adressen kunt u ook vinden op www.west-sahara.nl, door te klikken op de betreffende links die te vinden zijn onder het kopje Protesteer tegen dreigende visserijovereenkomst EU-Marokko.

Doet u het nu, - het is belangrijk dat veel volksvertegenwoordigers komende week horen dat er mensen zijn die verontwaardigd zijn en die opkomen voor de rechten van de Saharaanse bevolking. Bedenk dat niet alleen in Nederland deze campagne wordt gevoerd, maar ook in diverse andere Europese landen. Stichting Zelfbeschikking West-Sahara is actief in een wereldwijd netwerk van organisaties die zich teweer stellen tegen de plundering van de rijkdommen van West-Sahara.

Als u meer informatie wilt, suggesties of vragen over de kwestie hebt, aarzelt u niet contact met ons op te nemen.

Vriendelijke groet,
Liesbeth den Haan
Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
tel. 010-2141191

VOORBEELDBRIEFTweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

---------------------
OF :
---------------------Europees Parlement
Rue Wiertz
B-1047 Brussel
BelgiŽBetreft: EU-Marokko Visserij-partnerschapsovereenkomst


Geachte mevrouw, mijnheer
Ik maak mij grote zorgen over de EU-Marokko Visserij-partnerschapsovereenkomst, die binnenkort voor advies aan het
Europees Parlement zal worden voorgelegd en die ook in de Europese Raad van ministers van Visserij zal komen. In zijn huidige vorm zal deze overeenkomst Europese schepen toelaten te vissen in de territoriale wateren van West-Sahara, een gebied dat illegaal bezet wordt door Marokko. Als de overeenkomst in zijn huidige vorm wordt geÔmplementeerd, zal de EU niet alleen internationaal recht schenden, maar ook bijdragen aan het voortduren en mogelijk escaleren van een conflict dat al 30 jaar duurt.

Het Internationaal Gerechtshof en de Verenigde Naties hebben duidelijk gemaakt dat West-Sahara Afrikaís laatste kolonie is, en dat haar bevolking het onvervreemdbaar recht op zelfbeschikking heeft. Marokkoís aanspraken op het gebied zijn ondubbelzinnig afgewezen door het Hof. Marokko is niets anders dan een bezetter, die bezig is de natuurlijke rij kdommen van West-Sahara te exploiteren zonder toestemming van het Saharaanse volk zelf, en in strijd met het internationaal recht. Europa mag zich aan deze plundering niet medeplichtig maken.

Sedert dertig jaar leeft een deel van de Saharaanse bevolking onder
Marokkaanse bezetting, onder een repressief schrikbewind, gescheiden van familieleden die al meer dan dertig jaar als vluchteling in de Algerijnse
woestijn moeten zien te overleven. Marokko weigert medewerking aan een
zelfbeschikkingsreferendum.
Het is hoog tijd een einde te maken aan het grote onrecht dat het volk van West-Sahara wordt aangedaan, en Marokko een halt toe te roepen. Daarom heb ik me aangesloten bij een campagne die aan de Europese Unie vraagt West-Sahara expliciet uit te sluiten van het werkingsgebied van de door de Europese Commissie voorgestelde visserijovereenkomst.
Ik wil u hierbij vragen om bij uw partijgenoten in het Europese Parlement erop aan te dringen in actie te komen met hetzelfde doel en roep u tevens op te voorkomen dat de Nederlandse regering instemt met de overeenkomst zoals deze er nu ligt.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de campagne
www.fishelsewhere.org.

Ik zou het bijzonder op prijs stellen van u te vernemen welke actie u heeft
ondernomen.


Hoogachtend,


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADRESSEN tweede kamerleden en Nederlandse EuroparlementariŽrs :

Tweede-Kamerleden

Hieronder staat een lijst met Tweede-Kamerleden die u kunt aanschrijven voor de Fish Elsewhere-campagne. De namen op deze lijst zijn van de leden van de vaste kamercommissies voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en en die van Europese Zaken. Op de website van de Tweede Kamer kunt u de originele lijsten raadpleg en.

adressen Tweede-Kamerleden:

naam van Tweede-Kamerlid
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

CDA

Dhr. J.J. Atsma, beide commissies
Dhr. Th.B.F.M. Brinkel, commissie Europese Zaken
Dhr. S. Buijs, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dhr. J.J. van Dijk, commissie Europese Zaken
Dhr. H. de Haan, commissie Europese Zaken
Mw. C.W.A. Jonker, commissie Europese Zaken
Mw. M.G.E. Koomen, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dhr. G.P.J. Koopmans, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dhr. A. Mosterd, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dhr. F. de Nerťe tot Babberich, commissie Europese Zaken
Dhr. H.J. Ormel, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Mw. J.M.G. Schreijer-Pierik, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dhr. B.P.J. van Winsen, commissie Europese Zaken

PvdA
&n bsp;
Mw. N. Albayrak, commissie Europese Zaken
Dhr. A.J.W. Boelhouwer, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Mw. S.A.M. Dijksma, commissie Europese Zaken
Dhr. K. Douma, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dhr. J.N. Dubbelboer, beide commissies
Mw. G.M. van Heteren, commissie Europese Zaken
Dhr. A.G. Koenders, commissie Europese Zaken
Mw. J.H.J. Kruijsen, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dhr. J. Tichelaar, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dhr. F.C.G.M. Timmermans, commissie Europese Zaken
Mw. G.A. Verbeet, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dhr. H.E. Waalkens, beide commissies

VVD

Dhr. J.C. van Baalen, commissie Europese Zaken
Dhr. E.R.M. Balemans, commissie Europese Zaken
Dhr. W.I.I. van Beek, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Mw. A. Hirsi Ali, commissie Europese Zaken
Dhr. J.M. Lenards, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dhr. G.J. Oplaat, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Mw. J.F. Snijder-Hazelhoff, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dhr. F.Z. Szabů, commissie Europese Zaken
Dhr. F.H.H. Weekers, commissie Europese Zaken

GroenLinks

Dhr. A.J.W. Duyvendak, beide commissies
Mw. F. Karimi, commissie Europese Zaken
Mw. M.B. Vos, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

SP

Dhr. H. van Bommel, commissie Europese Zaken
Mw. K. van Velzen, beide commissies
Mw. F. Vergeer, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LPF

Dhr. W. van den Brink, beide commissies
Dhr.M. Herben, commissie Europese Zaken
Dhr. B.J. Eerdmans, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

D66

Dhr. B. van der Ham, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Mw. L.W. van der Laan, commissie Europese Zaken
SGP

Dhr. C.G. van der Staaij, commissie Europese Zaken
Dhr. B.J. van der Vlies, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


Nederlandse EuroparlementariŽrs

Hieronder staat een overzicht van de Nederlandse EuroparlementariŽrs die betrokken zijn bij Buitenlandse Zaken en/of visserij. De postadressen van de EuroparlementariŽrs zijn afkomstig van de website van het Europees Parlement.

CDA

Camiel Eurlings, commissie Buitenlandse Zaken
postadres: Europees Parlement, Wiertzstraat ASP 12E102, BE-1047 Brussel,
BelgiŽ
Albert Jan Maat, commissie Visserij
postadres: Brinkhovenlaan 3A, 9765 BH Paterswolde
Maria Martens, commissie Ontwikkelingssamenwerking
postadres: Europees Parlement, Wiertzstraat ASP 12E153, BE-1047 Brussel,
BelgiŽ

PvdA

Margrietus (Max) van den Berg, commissie Ontwikkelingssamenwerking
postadres: Europees Parlement, Wiertzstraat ASP 15G305, BE-1047 Brussel,
BelgiŽ
Ieke van den Burg, commissie Economische en Monetaire Zaken
postadres: P. Gijzenbrugstraat 12, 1059 XH Amsterdam
Dorette Corbey, plaatsvervanger commissie Visserij
postadres: Europees Parlement, Wiertzstraat ASP 15G317, BE-1047 Brussel,
BelgiŽ
Jan Marinus Wiersma, commissie Buitenlandse Zaken
postadres: AloŽlaan 41B, 2316 XR Leiden

VVD

Jules Maaten, plaatsvervanger commissie Economische en Monetaire Zaken
postadres: Europees Parlement, Wiertzstraat ASP 10G257, BE-1047 Brussel,
BelgiŽ
Toine Manders, plaatsvervanger commissie Juridische Zaken
postadres: Europees Parlement, Wiertzstraat ASP 10G265, BE-1047 Brussel,
BelgiŽ
Jan Mulder, plaatsvervanger commissie Visserij
postadres: Europee s Parlement, Wiertzstraat ASP 10G253, BE-1047 Brussel,
BelgiŽ

ChristenUnie/SGP

Bastiaan Belder, commissie Buitenlandse Zaken
postadres: De Jagerschuizen 109, 7316 NC Apeldoorn

Europa Transparant

Paul van Buitenen, fractievoorzitter
postadres: Europees Parlement, Wiertzstraat ASP 08H154, BE-1047 Brussel,
BelgiŽ

GroenLinks

Joost Lagendijk, commissie Buitenlandse Zaken
postadres: Europees Parlement, Wiertzstraat ASP 08G301, BE-1047 Brussel,
BelgiŽ

SP

Kartika Tamara Liotard, lid van delegatie voor de betrekkingen met de
Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
postadres: Acaciastraat 2, 7271 JD Borculo
Erik Meijer, plaatsvervanger commissie Buitenlandse Zaken en subcommissie
Mensenrechten
postadres: Schaepmanstraat 62, 3027 CD Rotterdam

D66

Sophia in 't Veld, fractievoorzitter
postadres: Europeees Parlement, Wiertzstraat ASP 10G157, BE-1047 Brussel,
BelgiŽ

(Bijdrage van Fred Jederman)


Powered by Greymatter