Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/24/2006: "Geen extreem rechts op de februaristaking!"

Op zaterdag 25 februari willen een aantal extreem-rechtse splintergroepen op de Dam in Amsterdam een manifestatie houden. Zij grijpen de Deense spotprenten aan om hun populistische en nationalistische gedachtegoed door de neus van de Amsterdammers te boren.
Dokwerker (23k image)
De dokwerker als symbool van de februaristaking
Dit alles op een dag die bekend staat als een dag van verzet tegen het fascisme, namelijk de herdenking van de februaristaking. Aldus AFA-Amsterdam die iedereen oproept om op zaterdag om 12.30 uur naar de Dam te komen om duidelijk te maken dat extreem-rechts niet gewenst is.
Klik op meer!

Voor de mensen die al eerder willen komen is er om 12.00 uur koffie en thee in de Vrankrijk. Van hieruit zal dan gezamenlijk om 12.30 naar de Dam gegaan worden om extreem-rechts duidelijk te maken dat zij hier niet thuis horen en al helemaal niet op een dag als deze!

De aanleiding van deze tegenactie is een oproep van ene Michiel Mans die meent dat er op 25 februari op de Dam gedemonstreerd moet worden om "de politiek te laten zien dat veel Nederlanders de religekte over de cartoons, de roep om beperking van vrijheid van meningsuiting spuugzat zijn. De demonstratie moet laten zien dat we geen millimeter beperking van de vrijheid van meningsuiting willen. De demonstratie moet een signaal van solidariteit naar de Denen zijn. De demonstratie moet aan Solana duidelijk maken dat we niet willen dat de EU-top naar het Midden-Oosten kruipt voor �dialoog� over de vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid is er en die blijft er. Basta."

Dat de Dam als locatie is gekozen is vanwege de demonstratie van moslimjongeren op 11 februari j.l. naar aanleiding van de Deense cartoons. De gekozen datum is evenmin toeval: "Zonder krachtig tegengeluid is anders de eerste stap op weg naar het verlies van meer dan have en goed gezet...".

Je moet inderdaad maar durven. De bekende Februaristaking op 25 en 26 februari 1941 was een reactie op de toenemende NSB-terreur in Amsterdam tegen de joden, die deel uitmaakte van de tactiek van de NSB om door de Duitsers serieus genomen te worden.

De staking wordt vooral op het conto van communisten bijgeschreven. Anarchisten hebben echter ook meegewerkt aan het welslagen van deze actie en riepen nadien een steunfonds in het leven voor de slachtoffers van deze actie. Deze keerde honderden guldens uit aan steun.

Voor de februaristaking had de voorzitter van de anarchistische �Vereeniging van werklieden der Gemeente Energie Bedrijf Amsterdam �Vooruit��, C.J. (Jo) Priem, liet in deze hoedanigheid op briefpapier van zijn organisatie die bij het NSV was aangesloten, een openlijk manifest uitgaan onder het overheidspersoneel die opriep tot actie tegen deze jodenvervolging.

Hij wekte op om de ontslagen Joodse collega�s althans financieel niet in de steek te laten. Arrestatie volgde in februari 1941 maar dankzij de uitstekende verdediging van zijn advocaat kwam Priem er af met slechts vier maanden celstraf.

De SD Aussenstelle Amsterdam eiste terstond dat deze vakbond verboden werd, vanwege het syndicalistisch en anti-Duits karakter van de vereniging. De Duitsers achtten dit eenvoudig te voltrekken omdat de vakbond met zijn 70 leden vrij klein was. In mei 1941 werd de bond inderdaad verboden. Secretaris Pieter Hoogwout en de opvolger van Priem, Jan Hendrik Gulien viel arrestatie ten deel, maar beiden kwamen snel weer op vrije voeten.

En wat betreft die oproep van lieden als Mans meen ik te kunnen volstaan met de opmerking zij de vrijheid van meningsuiting verwarren met het recht van de sterkste.

2 Reacties


Over anarchisme gesproken - de beeldhouwer Mari Andriessen (van de Dokwerker) was er ook een (van ons)... smile
Treurig maar wel in de geest des tijds dat ultrarechts zich roert in verband met deze herdenking. Ik zou het ook heel erg vinden als het op een confrontatie met deze types zou aankomen.

zei: Prul op 24/02/2006 om: 22:38u

PERSBERICHT 25 februari 2006 van AFA Amsterdam

Herdenking Februaristaking 2006: de Antifascistische Actie Amsterdam voorkomt extreemrechtse betoging en holocaust-ontkenning op de Dam.

Vandaag hebben Amsterdamse antifascisten weten te voorkomen dat een aantal neo-nazi's en holocaustontkenners aansluiting kon vinden bij een kleine betoging op de Dam. De betoging was georganiseerd door internetblogger Michiel Mans, die meent dat de reacties vanuit de moslimgemeenschap op de Deense spotprenten vergelijkbaar zijn met de gevoerde politiek van nazi Duitsland. Op zijn oproep kwamen behalve enkele van zijn internet-vrienden ook een twintigtal rechtsextremisten af, die uit waren op provocatie.

Antifascisten hebben kunnen voorkomen dat extreem-rechtse betogers met kwetsende vlaggen en spandoeken met leuzen zoals “Revisionisme is geen misdaad” de Dam konden bereiken. Enkele neo-nazi's waren duidelijk uit op geweld en gebruikten o.a. vlaggenstokken om om zich heen te slaan.
Geweldadigheden bleven gelukkig beperkt tot een paar kleine schermutselingen.

De manifestatie van Mans was door Burgemeester Cohen toegestaan, ondanks de beladen achtergrond en de kans op misbruik door neo-nazi's. De Antifascistische Actie Amsterdam vindt het een kwalijke ontwikkeling wanneer symbolische dagen zoals de herdenking van de februaristaking aangegrepen worden door rechtsextremisten om op de Dam te lopen met spandoeken als “Revisionisme is geen misdaad”. Met de gebeurtenissen van vanmiddag blijkt weer eens dat de versluierde of openljke anti-moslim boodschap van “liberaal rechts” a la Michiel Mans vooral op sympathie van neo-nazi's kan rekenen.

Stop islamophobie en extreem-rechtse propaganda!
Solidariteit met migranten en slachtoffers van vreemdelingenhaat!

zei: J.B. Arend op 25/02/2006 om: 23:31u


Powered by Greymatter