Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/24/2006: "Den Haag beperkt demonstratierecht in strijd met wettelijke bepalingen"

De gemeente Den Haag tast structureel het demonstratierecht aan. Zo legt de gemeente demonstranten regelmatig beperkingen op die strijdig zijn met de wet.
demonstratierecht (31k image)
V.l.n.r. de heren Wijsmuller, Jansen en Janssen
Dat is de belangrijkste conclusie van een lijvig rapport van onderzoeksbureau Jansen & Janssen dat vandaag door de opdrachtgever, de Haagse Stadspartij, werd gepresenteerd.
Klik op meer.

De regelmatige klachten over de restrictieve manier waarop de autoriteiten in Den Haag met demonstraties omgaan, leidde de laatste jaren regelmatig van vragen van de Haagse Stadspartij in de gemeenteraad. Een folderactie in mei 2005 op de Lutherse Burgwal in Den Haag tegen de slechte luchtkwaliteit, waarbij onder andere raadslid Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij (HSP) onder minstens vreemd te noemen omstandigheden werd gearresteerd, vormde voor de HSP mede aanleiding de vrijheden met betrekking tot het demonstratierecht in Den Haag eens onder de loep te nemen.

De Stadspartij nam het onderzoeksbureau Jansen en Janssen, een onderzoeksbureau met een lange ervaring in het kritisch volgen van politie- en inlichtingendiensten, in de arm, dat de demonstraties over de periode 2000 tot half november 2005 nader onderzocht.

Dat resulteerde in het rapport "Ruimte voor het recht" dat vanmorgen in het IJspaleis (gemeentehuis) werd gepresenteerd. een gerenommeerd onderzoeksbureau met een lange ervaring in het kritisch volgen van politie- en inlichtingendiensten. Onderzocht zijn zowel het beleid van de gemeente Den Haag en Politie Haaglanden als de praktijk met betrekking tot het demonstreren in de hofstad.

In het door Nederland ondertekend Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens is ondertekend, is vastgelegd dat er een recht is op vrije meningsuiting en demonstratierecht. Het recht op vrije meningsuiting en recht op betoging is eveneens opgenomen in de Nederlandse Grondwet. Het is dus een belangrijk grondrecht dat alleen maar onder bepaalde voorwaarden ingeperkt mag worden:
- door formele wetten;
- door wettelijke regels ter bescherming van de gezondheid;
- door wettelijke regels in het belang van het verkeer;
- door wettelijke regels ter bestijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Na bestudering van veel betogingen is het onderzoeksbureau tot de conclusie gekomen dat de gemeente Den Haag teveel beperkingen oplegt, of zelfs verbiedt, tegen regels van de grondwet in. Het bureau concludeert onder meer dat Den Haag te veel invloed uitoefent op de inhoud van uitingen demonstranten, terwijl dat volgens de wet niet mag. Gemeente en politie controleren onder meer of teksten op spandoeken niet opruiend of discriminerend zijn, aldus Jansen & Janssen.

Verder schrijven de onderzoekers dat bepaalde wegen nooit voor demonstranten toegankelijk zijn, betogers bij staatsbezoeken ver weg worden gehouden van het bezoek en deelnemers aan spontane demonstraties bijna altijd worden gearresteerd.

De HSP gaat dit onderzoek aan burgemeester Deetman aanbieden en voorstellen het beleid ten aanzien van demonstraties te herzien.

Het onderzoeksresultaat staat inmiddels online en is hier te zien (pdf-bestand).

1 Reactie


prima

zei: bas op 24/02/2006 om: 19:29u


Powered by Greymatter