Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/22/2006: "Tweede Kamer vindt dat Mehdi nog even mag blijven"

De steungroep van Mehdi Hooshyar meent goed nieuws te melden te hebben in verband met zijn zaak: een grote meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat christenen uit Iran niet teruggestuurd mogen worden naar Iran - voorlopig althans. Een groots gebaar uit deze hoek hoeft men nooit te verwachten.

stephanoskerk (15k image)
Iran was gedeeltelijk christelijk voordat het te vuur en te zwaard tot de islam bekeerd werd
Klik op meer

Het ANP-bericht hierover (van de site Red Mehdi):

"De Tweede Kamer wil dat de Vlissingse asielzoeker Mehdi Hooshyar voorlopig niet wordt uitgewezen. Een grote meerderheid stemde gisteren in met een motie van ChiristenUnie-Kamerlid Huizinga-Heringa, waarin wordt gepleit voor een moratorium op uitzetting van Iraanse asielzoekers die in Nederland christen zijn geworden.
Ook Hooshyar, die bijna twee maanden in hongerstaking is geweest om tegen zijn uitzetting te protesteren, is tot het christendom bekeerd. VVD-Kamerlid Visser gaf aan waarom zijn partij de motie niet steunde. ,,Omdat er geen relatie is tussen de vlucht en het hebben van een geloof zien we dit als een verkapte invitatie tot bekering dan wel een invitatie tot verkapte bekering.”
SP, Groenlinks, PvdA, Wilders, D66, CU, SGP, CDA en LPF-Kamerleden van As, Herben, Van den Brink en Kraneveldt hielpen de motie aan een ruime meerderheid." (Einde bericht).

Met de sneer naar het ontbreken van een verband tussen geloof en vervolging in Iran blijkt de VVD zich op de uiterste rechterflank te hebben genesteld - maar dit wisten we al. We gunnen Mehdi en de zijnen deze overwinning van harte.
Twee kanttekeningen:
1. Verdonk en haar IND hoeven zich hieraan niet te houden. Het is maar een motie.
2. Het is wat schamel dat het om een moratorium gaat voor tot het christendom bekeerde mensen uit Iran (of zij in Iran zijn overgegaan tot het christendom of in ballingschap maakt voor het risico bij uitzetting niet uit, en dit kunnen de xenofoben van de VVD natuurlijk weten). Een royaal gebaar naar mensen die al (traditioneel) christen waren, die mazdeïst, Mandeeëer, Baha'i, atheïst of zelfs moslim zijn en die Iran willen ontvluchten - het blijft te veel gevraagd. En dan hebben we het alleen maar over Iran.


Powered by Greymatter