Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/19/2006: "Contouren programma Pinksterlanddagen 2006 zichtbaar"

De contouren van het programma van de Pinksterlanddagen 2006 (PL) worden zichtbaar, zo bleek op de laatste bijeenkomst van de voorbereidingsgroep op 18 februari in Utrecht.
pl2005-terrein2 (40k image)
Pinksterlanddagen 2005
Een aantal inhoudelijke thema’s staan zo goed als vast, zoals de anarchistische hulpverlening in New Orleans na het huishouden van de orkaan Katrina, de problematiek rond strafrecht en gevangenissen, de strijd rond de huidige, onzekere arbeidsverhoudingen en dierenrechten.
klik op meer.

Bovendien gaat er een demonstratie tegen de oorlog in Irak plaatsvinden. Er komen opnieuw (internet) radio-uitzendingen, terwijl een perscentrum voor de verslaggeving van de dagen zal gaan zorgen. De dagen vinden plaats van 2 tot en met 5 juni op het terrein ‘tot Vrijheidsbezinning’ in Appelscha.

De Pinksterlanddagen-organisatie heeft een tweetal Amerikanen bereid gevonden naar Nederland te komen om een presentatie te verzorgen van hun werkzaamheden als alternatieve hulpverleners in New Orleans. Dit ‘anarchistisch antwoord op Katrina’ kreeg organisatorisch vorm in de groep Common Ground waar inmiddels duizenden vrijwilligers hun steentje aan hebben bijgedragen. Hun inzet is gericht om bij te dragen aan de leefbaarheid in de stad en het ondersteunen van de oorspronkelijke bewoners (al dan niet teruggekeerd). Naast het inzamelen en distribueren van hulpgoederen gaat het om het opruimen van de troep, het opknappen van huizen en buurten, het bieden van juridische en politieke ondersteuning aan bijvoorbeeld huurders die uit hun huizen dreigen te worden gezet, het opzetten van communicatiesystemen (internet, lokale radio) en gezondheidsklinieken. De bijdrage van de anarchisten voorziet in een behoefte daar de Amerikaanse overheid en de officiële hulpverlening nog altijd of afwezig of volstrekt onvoldoende aanwezig is.

De Anarchistische Groep Amsterdam (AGA) bekommert zich dit jaar om de problematiek rond strafrecht en gevangenissen. Het thema wordt breed ingevuld, zowel theoretisch als wat betreft de concrete solidariteit met gevangenen, alsmede met de historie rond gevangenissen en het strafrecht en niet te vergeten de relatie met problemen in de samenleving. De Amsterdamse groep van Anarchist Black Cross (ABC) die solidariteitswerk ten behoeve van politieke gevangenen verricht, zal tijdens de Pinksterlanddagen schrijfacties op touw zetten.
Aansluitend zal de jaarlijkse lezing worden gewijd aan de Nederlandse anarchiste en juriste Clara Meijer-Wichmann (1885-1922) die ondermeer pleitte voor hervorming van het strafrecht.

De strijd tegen de huidige, onzekere (precaire) arbeidsverhoudingen komt de laatste jaren steeds meer in de belangstelling te staan. De Anarchistische Groep Amsterdam (AGA) geeft verslag van hoe zij actie voert in dit kader. Iemand van de Freie Arbeiter Union (FAU) uit Duitsland komt vertellen hoe hun praktijk van het anarcho-syndicalisme er uit ziet. De FAU groeit de laatste jaren behoorlijk en voert regelmatig acties en campagnes.

De nieuwe groep AnimalRights dat binnenkort verschijnt als een nieuw mediumplatform voor dierenrechten & activisme zal een programma-onderdeel over dit onderwerp verzorgen. Het is de bedoeling dat tijdens de Pinksterlanddagen de start van AnimalRights RTV Broadcasting zal plaatsvinden.

Er zal tijdens de Pinksterlanddagen wederom een actie plaatsvinden. Na de succesvolle actie bij het deportatiecentrum in Ter Apel in 2005, zal er thans een demonstratie tegen de oorlog in Irak gehouden worden. Deze start op zaterdag 3 juni om 16.00 uur in Oosterwolde, het grotere dorp naast Appelscha.

Verdere bijdragen aan het programma zijn te verwachten van GroenFront!, de Stichting Zelfbeschikking West-Sahara, de cliëntenorganisatie GGZ Limburg en Kees Stad die voornemens is aandacht te besteden aan de huidige repressie tegen milieuactivisten in de VS.

Als vanouds is er een kinderprogramma voor kinderen in de leeftijd van de basisschool.

Er komen dit jaar opnieuw (internet) radio-uitzendingen vanaf de locatie van de Pinksterlanddagen. Hieraan zal door diverse vrije radiostations aan worden meegewerkt. Een perscentrum zal voor de verslaggeving van de dagen gaan zorgen, waar Indymedia aan gaat meewerken.

Wat betreft het culturele gedeelte staat vast dat er op vrijdagavond films vertoond zullen worden. De Amsterdamse band Johnny Kapot brengt haar sociaal getinte smartlappen.

Verder zullen er dit jaar opnieuw veganistische hapjes verzorgd worden door de vrienden van actiecampagne Koen en gaat Rampenplan als vanouds het warme eten bereiden.

Niet weg te denken zijn uiteraard de boekenmarkt en de stands. Willen de groepen en organisaties die standruimte willen hebben zich even via de e-mail aanmelden?

De Pinksterlanddagen vinden plaats van vrijdag 2 tot en met maandag 5 juni 2006 op het anarchistische kampeerterrein ‘tot Vrijheidsbezinning, Aekingaweg 1a in Appelscha. De dagen kosten slechts 10 euro en dat is inclusief kamperen. Vergeet dus niet je kampeerspullen mee te nemen!

de voorbereidingsgroep is via dit mailadres te bereiken.


Powered by Greymatter