Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/16/2006: "Protest tegen onzinnige kernergieplannen"

Afgelopen dinsdag was er rond het vragenuur in de Tweede Kamer, waarbij de onzinnige kernenergie plannen van van Geel aan de orde waren, protest voor de deur.
Bries3427 (20k image)
Kernenergielobbyist Pi Nokkio: "De aanhouder wint"
Onze vrienden die soms als Bries 11 door het leven gaan, confronteerden de deelnemers opnieuw met de mogelijke gruwelijke consequenties van kernenergie. Dat is thans terwijl de ramp in Tsjenobyl juist 20 jaar geleden plaatsvond, helaas broodnodig!
Klik op meer

Bij een eerdere actie van het tweetal bij de Tweede Kamer op 17 januari j.l. naar aanleiding van het kabinetsbesluit om Borssele open te houden tot 2033, deelden zij een flyer uit aan de leden van het parlement en andere passanten, waarvan de tekst als volgt luidde:

Geachte volksvertegenwoordiger,

Een stem voor kernenergie is per definitie niet democratisch!
Zelfs als elke Nederlander zich voor kernenergie zou uitspreken dan zouden zij daarmee een beslissing nemen over het lot en gezondheid van duizenden generaties na ons die daarin geen stem hebben gehad. Kortom wij de “baten” zij de lasten.
Los van de risico's van nucleaire ongelukken en de gevolgen daarvan voor de gezondheid op lange termijn, zadelen we hen op met het probleem van radioactief afval en de niet te voorziene financiële lasten die gepaard gaan met de bewaking en beheer daarvan.
En aangezien straling niet stopt aan de grens wordt ook over landsgrenzen heen geregeerd.

Langer openhouden van Borssele en bouw van nieuwe kerncentrales.....
Het vele geld dat geïnvesteerd zal worden in de bouw, bedrijfsvoering en afbraak van kerncentrales en de beveiliging en beheer van het afval zal niet kunnen worden ingezet in werkelijk schone, veilige en duurzame energievormen.
Bovendien als deze kosten nu zouden worden doorgevoerd in de prijs van kernenergie is dit een onbetaalbaar energievorm.

Hoofdelijke stemming
Over een onderwerp als kernenergie met zo'n enorme risico's en gevolgen voor duizenden generaties in Nederland en daarbuiten zou hoofdelijk moeten worden gestemd.
Het kan niet zo zijn dat individuele volksvertegenwoordigers hun persoonlijke afwegingen niet kunnen maken en zich daarover uitlaten, maar zich verschuilen achter partijpolitiek.
Zo zou “geweten” of “de wens voor behoud van de schepping” een overweging kunnen zijn.

Kernenergie was niet, is niet en kan nooit veilig zijn
kerncentrale Borssele langer open houden.......
- Nog langer risico op nucleaire ongevallen
- Nog langer kans op proliferatie
- Nog langer productie van nucleair afval
- Nog langer kans op aanslagen
- Nog minder geld voor veilige, schone, duurzame energie

De slachtoffers van de toekomst zeggen:
Stop kernenergie in Nederland
Stop import van kernenergie
Investeer in veilige, schone en duurzame energie

Het woord is aan u!
(hoort aan u te zijn)

Bries11

Meer foto's van de actie vind je hier.


Powered by Greymatter