Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/16/2006: "Rijke tradities waar men zich maar bij moet aansluiten"

De Duitse houding ten opzichte van Joden, homoseksuelen en andere democraten is historisch gegrondvest en wereldwijd vermaard. De deelstaat Baden-Württenberg stelt dan ook vragen aan mensen die Duits staatsburger willen worden of zij wel bij deze tradities aansluiten. Wij weten nog niet hoe de Nederlandse inburgercursusvragen luiden, maar dit zijn ..eh.. hoogfijne, om in stijl te blijven. Het is wel de vraag of nr. 28 zeker Kamerlid dat dol is op beledigen zal bevallen.
Verder commentaar overbodig.
d_2_landtag1 (9k image)
Bron van de tekst

Klik op meer

1. Het belijden van de vrije [freiheitliche] democratische grondorde van de grondwet voor de Bondsrepubliek Duitsland omvat de waardering van de Grondwet die naar inhoud voor alle staten van de Europese Unie geldt. Hiertoe behoren onder andere
- de bescherming van de menselijke waardigheid
- het geweldsmonopolie van de staat, dit betekent dat behalve de staat niemand in de Bondsrepubliek Duitsland geweld mag uitoefenen tegen een ander tenzij uit noodweer. De staat zelf mag geweld alleen op grond van de wet toepassen
- en de gelijkberechtiging van man en vrouw.
Komen deze grondregels met uw persoonlijke denkbeelden overeen?

2. Wat vindt u van de volgende uitspraken?
- "De democratie is de slechtste regeringsvorm die we hebben, maar de beste die er is."
- "De mensheid heeft nog nooit zo'n donkere periode doorleefd als onder de democratie. Om zich van de democratie te bevrijden moet de mens eerst begrijpen dat de democratie de mensen niets goeds kan brengen. [...]"

3. In films, toneelstukken en boeken worden vaak godsdienstige gevoelens van mensen van verschillende geloofsrichtingen gekwetst. Welke middelen mag het individu naar uw mening gebruiken om zich tegen dergelijke beledigingen te beschermen en welke niet?

4. Hoe staat u tegenover kritiek op een godsdienst? Vindt u deze acceptabel? Verzet u zich hiertegen?

5. In Duitsland kunnen politieke partijen en verenigingen wegens grondwetsvijandige activiteiten verboden worden. Zou u ondanks zo'n verbod de partij of vereniging toch ondersteunen? Onder welke omstandigheden?

6. Hoe staat utegenover de uitspraak dat de vrouw haar man moet gehoorzamen en dat deze haar mag slaan als zij hem niet gehoorzaam is?

7. Vindt u het acceptabel dat een man zijn vrouw of zijn dochter in huis opsluit om te verhinderen dat zij hem in het publiek "te schande zet"?

8. In Duitsland kan de politie bij ruzies met geweld tussne echtelieden ingrijpen en ter voorkoming van verdere risico's de dader voor enkele dagen het huis uitsturen? Wat vindt u daar van?

9. Vindt u het een teken va nvooruitgang dat mannen en vrouwen inDuitsland op grond va nde wet gelijkberechtigd zijn? Wat zou de staat volgens u moeten doen wanneer mannen dit niet accepteren?

10. In Duitsland kan iedereen bij passende opleiding bijna elk beroep uitoefenen. Wat vindt u hiervan? Vindt u dat bepaalde beroepen alleen voor mannen of vrouwen gereserveerd zijn? Zo ja, welke en waarom?

11. Welke beroepen zou een vrouw naar uw mening in geen geval mogen uitoefenen? Heeft u bij bepaalde beroepen moeite ene vrouw als leidinggevende te erkennen?

12. In Duitsland kan iedereen zelf besluiten of hij zich liever door een mannelijke of een vrouwelijke arts laat behandelen. In bepaalde situaties bestaat deze keuzemogelijkheid echter niet: noodgeval, wisseling van diensten in het ziekenhuis. Zou u zich (voor mannen) door een vrouwelijke arts of (voor vrouwelijke kandidaten) door een mannelijke arts laten onderzoeken of opereren?

13. Men hoort steeds weer dat ouders hun volwassen dochters verbieden een bepaald beroep te kiezen of een man naar haar keuze te huwen. Hoe staat u persoonlijk tegenover dit gedrag? Wat zou u doen als uw dochter een man met een andere godsdienst trouwt of een opleiding wil volgen die u niet bevalt?

14. Wat vindt u er van, dat ouders hun kinderen uithuwelijken? Gelooft u dat zulke huwelijken met de menselijke waardigheid te verenigen is?

15. In Duitsland behoort sport- en zwemonderwijs tot het normale schoolprogramma. Zou u uw dochter daaraan laten deelnemen? Zoniet: waarom niet?

16. Wat vindt u er van dat schoolkinderen aan schoolreisjes en werkweken deelnemen?

17. Uw volwssen dochter/uw vrouw zou zich graag zo kleden als andere Duitse meisjes en vrouwen. Zou u proberen dit te verhinderen? Zo ja: met welke middelen?

18. Bij vrouwelijke inburgeringskandidaten: uw dochter zou zich graag zo kleden als andere Duitse meisjes en vrouwen, maar uw man is er tegen - wat doet u?

19. Uw dochter/zuster komt thuis en verteld dat zij seksueel is lastiggevallen. Wat doet u als vader/moeder/broer/zuster?

20. Uw zoon/broer komt thuis en vertelt dat hij beledigd is. Wat doet u als vader/moeder/broer/zuster?

21. Laat de Grondwet naar uw mening verandering van godsdienst toe, dus het verlaten van de geloofsgemeensschap waartoe men tot nu toe behoort en zonder godsdienst gaan leven of een ander geloof te kiezen? Wat vindt u er van wanneer men om zo'n verandering van godsdienst bestraft wordt (bijvoorbeeld met verlies van erfrecht)?

22. U verneemt dat mensen uit uw buurt of uit uw vrienden- of kennissenkring een terroristsiche aanslag hebben geplegd of palannen. Hoe staat u er tegenover? Wat doet u?

23. U heeft van de aanslagen op 11 september 2001 in New York en op 11 maart 2004 in Madrid gehoord. Waren de daders in uw ogen terroristen of vrijheidsstrijders? Licht uw uitspraak toe.

24. In de krant wordt vaak over gevallen bericht waarin dochters of echtgenotes van mannen wegens "onzedelijk gedrag" gedood zijn om de eer van de familie te redden. Hoe staat u tegenover zo'n daad?

25. Wat vindt u er van als een man in Duitsland met twee vrouwen tegelijk getrouwd is?

26. Wat vindt u er van als een getrouwde man uit Duitsland naar zijn vroegere vaderland gaat en daar voor een tweede keer trouwt?

27. Veel mensen stellen de Joden aansprakelijk voor alle kwaad in de wereld en beweren zelfs dat zij achter de aanslagen van 11 september 2001 in New York zitten. Wat vindt u van zulke beweringen?

28. Uw dochter solliciteert naar een baan in Duitsland. Zij krijgt echter een afwijzing. Later hoort u dat een zwarte Afrikaanse uit Somalië de baan heeft gekregen. Wat doet u?

29. Stel u voor dat uw volwassen zoon bij u komt en zegt dat hij homoseksueel is en graag met een andere man wil samenwonen. Hoe reageert u?

30. In Duitsland hebben diverse politici bekendgemaakt dat zij homoseksueel zijn. Wat vindt u er van dat in Duitsland homoseksuelen openbare ambten bekleden?


Powered by Greymatter