Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/14/2006: "Slachtoffers orkaan Katrina eisen onderdak"

Slachtoffers van de orkaan Katrina die thans overal hun tijdelijke onderkomens, veelal hotels, dienen te verlaten, gaan in New Orleans actie voeren om in leegstaande trailers te worden ondergebracht.
FEAMAshirt (17k image)
Al geruime tijd te koop in het rampgebied
De actie vindt plaats in de wijk 8th Ward bij een van de grootste opslagplaatsen van de officiële hulporganisatie FEMA waar zo’n honderd trailers onbewoond staan geparkeerd.
Klik op meer.

De trailers zijn voorzien van elektriciteit en stromend water maar worden niet ingezet om onderdak te bieden aan de ruim 10.000 inwoners van New Orleans, die inmiddels zijn teruggekeerd om hun huizen op te gaan bouwen en de draad van hun leven op te pakken.

Op 13 februari en 1 maart zullen de laatste hotels hun deuren sluiten voor de slachtoffers van de orkaan Katrina, zowel in New Orleans als in de rest van de VS. Zij beginnen zich in toenemende mate te roeren vanwege de huisvestingssituatie, het gebrek aan eenduidige communicatie en het inconsistente beleid.

“We zijn vluchtelingen in ons eigen land. Waar zijn onze belastingcenten die we ons hele leven hebben betaald, waarom kan er wel weer 60 miljard dollar naar de oorlog in Irak. Er is absoluut geen reden dat we hier in de VS moeten smeken… Ik zal voor mijn rechten vechten”, aldus Lorraine Ervin, een teruggekeerde inwoonster van New Orleans.

Teruggekeerde inwoners en pleitbezorgers voor een samenhangend herstel in de stad hebben de handen ineen geslagen en reeds enige overwinningen geboekt wat betreft gelijke behandeling en het recht om zelf de wederopbouw mee te mogen bepalen. Het basisrecht op onderdak dient echter nog bevochten te worden.

Zowel de FEMA als de federale overheid houden zich niet aan de wet-Stafford die voorschrijft dat slachtoffers van natuurrampen voor de duur van achttien maanden dienen te worden bijgestaan. Daarvan zijn er nu pas zes maanden verstreken. De regering van de VS houdt zich niet aan haar eigen wetten en dient daar verantwoordelijk voor te worden gesteld.

“Er zijn tenminste 14.000 trailers in Arkansas en andere plaatsen rond de Golf die niet worden bewoond. FEAMA betaalt 25.000 dollar per maand voor deze trailers. Waarom worden ze niet ter beschikking aan de mensen gesteld? Dat geld zou ingezet moeten worden om mensen te helpen om definitieve woonruimte te vinden”, stelt Saad Muhammad van het People's Hurricane Relief Fund, een alternatieve hulporganisatie in New Orleans.

De mobiele huizen die in Arkansas in de modder staan zijn honderden miljoenen dollars waard. De reden dat ze niet ingezet worden is gelegen in onenigheid waar ze neergezet moeten worden, zo verklaarden federale overheidsfunctionarissen afgelopen maandag. Voorschriften van de FEMA verbieden de inzet van dergelijke trailers in kustgebieden waar overstromingen kunnen optreden.

Van de 25.000 aangeschafte exemplaren ter waarde van 850 miljoen dollar zouden er slechts zo’n 2700 zijn ingezet. Alleen al in de staat Louisiana wachten ongeveer 55.000 gezinnen op vervangende woonruimte. Leden van de Amerikaanse Senaat hebben inmiddels schande gesproken over deze gang van zaken.

Het rapport van een comité van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden over de hulp na de orkaan Katrina dat woensdag wordt gepubliceerd, spreek van een ‘nationale mislukking’. In het rapport getiteld ‘A Failure of Initiative’ wordt het hoofd binnenlandse veiligheid Michael Chertoff zwaar bekritiseerd. Zijn maatregelen worden omschreven als ‘laat, ineffectief of afwezig’. Alleen een snel optreden president Bush had de bureaucratische verlamming kunnen doorbreken aldus het rapport.

Maar ja, ook die liet het afweten…
Meer informatie vind je op Commonground Relief en Community Labor United.


Powered by Greymatter