Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/13/2006: "Joepie! Jottum! doen we! kernenergie tegen het broeikaseffect!"

Zijn ze nu slecht of dom, de boven ons gestelden in Den Haag? Is kernenergie plotseling bespreekbaar? Houdt dit D66 in de regering speciaal voor het groene profiel van de club?

kerncentrale (23k image)


Klik op meer


Het onderstaande is gehaald van een site ten dienste van het vmbo, een niveau van onderwijs waarvan je zou denken dat een aantal Kamerleden, ministers en staatsssecretarissen het toch zou moeten kunnen halen:

Kernsplijting
Een kerncentrale is een krachtcentrale. In een kerncentrale wordt gebruik gemaakt van kernsplijting. Kernsplijting is een heel simpel proces. Bij deze splijting komt zeer veel energie vrij. De energie die vrij komt, wordt gebruikt om water te verdampen en daarmee een stoomturbine aan te drijven.

Kernfusie
Bij kernfusie fuseren twee atomen tot een atoom. Bij kernfusie is de brandstof waterstof; het restproduct is helium. Beide stoffen zijn ongevaarlijk. De elektriciteitopbrengst bij kernfusie is een veelvoud van de energie die vrijkomt bij kernsplijting. Een kernfusiecentrale is ongevaarlijk. Wetenschappers zijn er echter nog niet in geslaagd kernfusie in de praktijk toe te passen.

Verrijkt uranium
De brandstof voor kerncentrales bestaat uit uranium. Uranium behoort tot de groep zware metalen. Uranium wordt gewonnen in: Australië, de VS, Canada, Zuid-Afrika maar ook in Europa. Het gevonden uranium wordt gezuiverd. Voor de meeste reactors moet uranium verrijkt zijn. Verrijking is een speciale behandeling.

Radioactief
Kernenergie biedt in principe grote mogelijkheden voor de wereldenergievoorziening. Toch wordt kernenergie niet door iedereen omarmd. De bezwaren betreffen vooral het afval. Na iedere opwerking resteert er zo’n 50 kilo zwaar radioactief afval. De halveringstijd van radioactieve straling is 10.000 jaar! Daarom wordt het opgeslagen in dikke lagen glas, beton, staal en nog eens een laag beton. Opslaan in de oceaan of in zoutkoepels geeft te veel risico’s op lange termijn.

Tot zover dit citaat. Misschien moet het ministerie van onderwijs er iets ernstig aan gaan versleutelen, dat kernenergie zo goed is tegen het broeikaseffect en dat we dan niet in 2050 onder water staan of zo?

Nu ik toch op zoek ben geweest: in 2002 moest je voor het vwo uitrekenen hoe lang de Serviërs, die in 1999 naar de democratie gebombardeerd zijn, zullen genieten van de zegeningen van de verarmde kernbommen - zoiets verzin je niet.

Aan het werk, natuurkundepakketters v/m.

Misschien kan dit vraagstuk aangepast worden aan de ervaringen in Afghanistan en Irak?


Powered by Greymatter