Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/08/2006: "Het Alternatief Sociaal Forum in Caracas"

Tien lokale politieke groepen organiseerden tussen 23 en 29 januari in Caracas (Venezuela) een Alternatief Sociaal Forum als antwoord op het Wereld Sociaal Forum.
CaracasASFhollo (25k image)
De bijeenkomst met John Holloway werd druk bezocht
Het was uiteraard een veel kleinschaliger gebeuren dan het grote Forum maar werd wel onafhankelijk en op basis van zelfbestuur georganiseerd, aldus de organisatoren in hun verslag.
Klik op meer voor hun verhaal.

Het Alternatief Sociaal Forum (ASF) hield de grote broer een spiegel voor. Het Wereld Sociaal Forum (WSF) verbureaucratiseert ieder jaar verder en verwijdert zich van zijn oorsprong, namelijk als een samenkomen van diverse en aan elkaar tegengestelde bewegingen. Momenteel fungeert het WSF vooral als platform en legitimatie van verschillende politieke leiders, regeringen, instituties, NGO’s en linkse politieke partijen en heeft de beschikking over aanzienlijke middelen. Hun belangen staan voorop terwijl meer radicale en kleinere bewegingen worden gemarginaliseerd.

Een van de doelstellingen van het ASF was het creëren van ruimte waar verschillende lokale bewegingen elkaar konden treffen en alternatieve visies naar voren konden worden gebracht.

Het ASF vond op drie verschillende locaties plaats en wel op de centrale universiteit van Venezuela, de ’Colegio de Ingenieros’en bij de organisatie Nelson Garrido. Het programma bestond uit conferenties, praktische workshops en een filmprogramma met onafhankelijke films.

De activiteiten waren divers. Bij de conferenties waren veel internationale sprekers betrokken die hun visie en ervaringen deelden. Onder hen bevond zich John Holloway die voor een enthousiast publiek sprak over zijn boek “Changing the World Without Taking Power” wat resulteerde in een debat van ruim vier uur.

Andere lezingen betroffen die van Daniel Barret (Uruguay) over “Horizons of Change in Latin America”, Ezequiel Adamovsky (Argentinië) over “New Social Movements and Anti-Capitalism in the 21st Century”, Frank Fernandez (Cuba) over “Anarquism in Cuba”, Christian Guerrero (USA) on “Radical Ecology in the USA”, Javier Garate (Chile) en Andreas Speck (UK) over “The Relationship Between the Arms Race and Transnational Corporations”, Radical Critique (Brazil) over “Leftist Politics in Latin America”, Ricardo Garcia (Mexico) over “Autonomy and Magonismo in Mexico”, Rob Block (USA) over “The Anti-Prison Movement in the USA” and Kristina Dunaeva (Russia) over “The Chechnyan War and Anti-Militarism in Russia”.

De bijdragen van de deelnemers uit Venezuela zelf waren niet minder indrukwekkend. Op de openingsbijeenkomst sprak Domingo Alberto Rangel over “Islamic Fundamentalism and Globalization”. Humberto Decarli leidde een discussie in over “Militarism and Social Change in Venezuela”. Maria Pilar Garcia en het Amigransa collectief zaten een paneldiscussie voor over huidige ecologische srtijd en de strijd van inheemse volkeren in Venezuela en elders die een gehele dag duurde.

De Anarchist Black Cross van Venezuela organiseerde een forum over gevangenen in het land. Anderen die een bijdrage leverden waren: Francisco Prada over “External Invasion and the Integrationist Response”, Ricardo Benaim over “Xenophobia and Anti-semitism”, Lenin Ovalles over “Urban Culture” en Alfredo Vallota over “Foundations of Socialism in the 21st Century”. De deelnemenden moisten afzien van de bijdrage van Douglas Bravo, wiens onderwerp “Proposals for Today and the Future” geen doorgang kon vinden vanwege droevige familieomstandigheden.

Workshops voor activisten
Tijdens de workshops op het ASF werden verschillende vaardigheden door tal van organisaties gedeeld. Een tweedaagse ‘Introductie over videoactivisme’ moest op verzoek van enthousiastelingen zelfs worden herhaald en werd verzorgd door Angelica Diehn en medegefinancierd door Indymedia Arizona en Pan Left Productions (VS). In deze workshop werd basiskennis en vaardigheden overgedragen die nodig is om een onafhankelijk audiovisueel project te kunnen realiseren.

Carlos Nieto en Anarchist Black Cross Venezuela hielden eenworkshop over “Mensenrechten in tijden van crisis”, waarin juridische strategieën werden verkend teneinde mensenrechten te kunnen verdedigen.

Fabian Unlogistic, van de Franse band Unlogistic gaf een workshop over “Basic Sound-Tech” waarin opnametechnieken voor muzikanten werden overgedragen. Twee andere workshops werden gegeven door de War Resisters International, een van de oudste antimilitaristische groepen in de wereld. De eerste betrof “Niet-gewelddadige directe actie” waarin praktische vaardigheden geleerd konden worden in het kader van burgerlijke ongehoorzaamheid, maar die ook van pas komen bij elke willekeurige actie en campagnes. De tweede was gericht op ‘Dienstweigering en antimilitarisme’.

Een week lang werden er talloze films afkomstig uit acht verschillende landen vertoond op de univeriteit (UCV) in twee verschillende ruimtes. De meest spraakmakende film was “Nuestro Petroleo y Otros Cuentos” [Our Petroleum and Other Stories], die door de regering van Venezuela werd gecensureerd. Drie keer werd de rolprent in de grootste zaal vertoond voor telkens een enthousiast en talrijk publiek.

Knopen van verbindingen
De ruimte van de organisatie Nelson Garrido fungeerde een week lang als epicentrum van het ASF. Oorspronkelijk had men gerekend om dagelijks voor zestig mensen ontbijt en lunch te verzorgen maar het werden er meer dan honderd, zodat er water aan de soep moest worden toegevoegd om iedereen te kunnen voorzien. Het menu voorzag zowel in vlees- als vegetarische maaltijden. De koffie was afkomstig van coöperatieven uit Portugal, terwijl de koekjes werden betrokken van kleine familiezaakjes.

Veel groepen hielden er naast geplande ook spontaan georganiseerde bijeenkomsten, zoals de Peoples Global Action Assembly en de Internationale Anarchisten Ontmoeting waarbij meer dan zestig activisten betrokken raakten afkomstig uit achttien landen. Zij ondertekenden allen de Libertaire Verklaring van Caracas.

Tevens werd er de gehele week een alternatieve boekenmarkt gehouden. De opbrengst van 800 dollar was bestemd om de ASF mede te financieren. Verschillende groepen droegen vrijwillig bij om de kosten van de ASF te dekken, zoals de Fundacion Era Ecologica, Federacion Libertaria Argentina (FLA) en Colectivo Autonomo Magonista (Mexico) alsmede gaven individuen zaken in natura zoals Brennan Wauters (Canada) die t-shirts en een videorecorder schonk. Earth First! (USA) doneerde een deel van de opbrengst van hun hun verkoop.

Ondermeer de Federación Anarquista Iberica (FAI), de anarchopunk band Los Dolares (Venezolanen in Catalonia) en de Montreal Anarchist Bookfair/Salon de livres anarchiste de Montreal organiseerden in hun eigen omgeving benefietactiviteiten om het ASF financieel te ondersteunen. Zo werden in vier maanden tijd zo’n 3000 dollar bijeen gebracht.

Met een derde deel van dit geld werden 10.000 exemplaren van het blad “Alterforo” betaald dat aan het ASF was gewijd en waarin ook het programma stond vermeld. De invloed van deze publicatie overtrof zelfs de optimistische verwachtingen van de organisatoren.

De fondsen werden ook ingezet om om een mobilisatiecampagne van inheemse en milieugroepen uit de staat Zulia in het westen van Venezuela te ondersteunen. Zij hielden op 27 januari een mars tegen de winning van kolen en vóór autonomie van de inheemsen, ondanks de agressie die pro-regeringsgroepen pleegden. Er werd namelijk niet alleen geageerd tegen het staatsbedrijf Carbozulia, maar tevens tegen het gehele mijnbeleid de regering. Hiervan zijn de inheemsen de dupe aangezien ze door de mijnbouw en te vertrekken waarbij sprake is van onderdrukking.

Deze ‘Chavista’ tegenacties waren niet de enige intimidaties tegen het ASF. De gehele week dat dit Forum plaatsvond reed de politie voortdurend rond bij het gebouw van de organisatie Nelson Garrido.

Het doel om een week lang ruimte te bieden aan kritiek op de regering van Venezuela, staatsminnend links, traditionele politieke partijen en het kapitaal is dusdanig succesvol bereikt dat het de verwachtingen ver heeft overtroffen. Dit doel om een verscheidenheid aan politieke visies en strategieën te bieden, is bereikt zonder de logistieke steun van het leger van Venezuela en zonder de financiële steun van de overheid.

Het tweede doel om een netwerk van autonome sociale bewegingen te vormen die tot nieuwe politieke wegen zal inspireren is een project dat de tijdspanne van een week overtreft. De organisaties die aan het ASF hebben bijgedragen zullen daarom voortgaan met hun verschillende programma’s op verschillende niveau’s: ecologisten, studenten, buurtorganisaties, feministen, inheemse volkerenorganisaties, jongeren en anderen vormen een emancipatorische uitdaging voor een politiek systeem dat wordt gekenmerkt door verkiezingscycli en agenda’s die van bovenaf worden gedicteerd.

ASF Media Team // Caracas, February 2, 2006


Powered by Greymatter