Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/05/2006: "Libertaire slotverklaring Alternatief Sociaal Forum Caracas"

Gelijktijdig met het Wereld Sociaal Forum in Caracas vond daar een Alternatief Sociaal Forum plaats dat door anarchisten werd georganiseerd. Thans is er van dit Forum een slotverklaring verschenen.
ASFCaracasbarricadas (18k image)
Tijdens een van de bijeenkomsten tijdens het ASF
Klik op meer voor deze verklaring.

Libertaire slotverklaring Alternatief Sociaal Forum Caracas

Tussen 23 en 29 januari 2006 kwamen in tijdens het Alternatief Sociaal Forum in Caracas anarchistische activisten samen afkomstig uit ArgentiniŽ, Bolivia, BraziliŽ, Canada, Chili, Colombia, Cuba, Ecuador, Frankrijk, Duitsland, ItaliŽ, Mexico, Rusland, Spanje, Groot-BrittanniŽ, Verenigde Staten, Uruguay en Venezuela. We vinden het van belang een specifiek anarchistische stellingname in te nemen die voortvloeit uit onze ervaringen en uitwisselingen. Tegen deze achtergrond, verklaren we het volgende:

1. Overeenkomstig onze ideologische achtergrond verwerpen we alle vormen van overheersing en onderdrukking. Vandaar dat we om alle twijfel en mediamanipulatie uit te sluiten andermaal het kapitalistische regime en de statelijke organisatie van de samenleving veroordelen, alsmede militarisme, imperialisme, patriarchaat, racisme, de verschillende vormen van gevangenschap, milieuvernietiging, het opleggen van een zogenaamde superieure cultuur en elke verhandeling die overheersing veronderstelt.

2. Wij daarentegen zijn toegewijde liefhebbers van vrijheid: we putten onze inspiratie uit de anarchistische gelijke vrijheid van allen en de waarde van solidariteit die de vorming van een socialistische maatschappij in het hier en nu bezield, een samenleving die door directe democratie, federalisme en zelfbestuur worden bepaald en de kunstmatige staatsgrenzen overschrijd.

3. Verdergaand dan de gewoonlijke goede bedoelingen en socialistische verklaringen, denken we dat het eveneens gepast is nogmaals te benadrukken dat een werkelijk vrijheidslievende samenleving alleen het resultaat kan zijn van bewuste keuzes die aan de basis worden genomen en dat er geen enkel historisch voorbeeld bestaat dat hoop rechtvaardigt op grond van legalisme, besturen van bovenaf of sterk persoonlijk leiderschap. Dit alles is niets meer dan een anti-emancipatoire illusie dat aan de kaak dient worden gesteld en in diskrediet moet worden gebracht.

4. Deze stellingname is thans nadrukkelijk actueel en noodzakelijk daar het er naar uitziet dat een nieuwe historische golfbeweging gaande is in Latijns Amerika waar de bevolking hun smart en hoop op sociaal-democratische en populistische regeringen fixeren, die erop gericht zijn om de crisis van het dominante systeem te bezweren met geen ander doel dan deze uiteindelijk te laten voortbestaan.
Consequent benadrukken we nogmaals, gesteund door een rijke historische ervaring, dat er geen vrijheidslievende socialistische samenleving kan worden bereikt door de weg van de staat te bewandelen of te vertrouwen op voorhoedepartijen. Om geloofwaardig te zijn dient zoín samenleving gebaseerd te zijn op de directe deelname van sociale bewegingen die hun wortels in de samenleving zelf hebben met hun nadruk op zelfbestuur en onafhankelijkheid.

5. Wij geloven niet dat vrijheid slechts een eindbestemming inhoudt maar tevens een weg en een praktijk aanduidt. Daarom verdedigen we reeds verworven vrijheden alsmede die nog bevochten moeten worden. Het vergt een lange adem waarbij alle regeringen resoluut veroordeelt dienen te worden, ook die zichzelf revolutionair noemen. Om duidelijk te zijn staan we tegenover al diegenen die in Latijns Amerika of elders hun basisinspiratie vinden in het terugdringen of het uitstellen van vrijheid. We veroordelen hen zonder ons te bekommeren om de redenen waarmee ze zich verdedigen of rechtvaardigen

6. Als laatste willen we benadrukken als mensen die tot verschillende richtingen van het anarchistische denken en doen behoren en in de praktijk duidelijk hebben gemaakt dat het mogelijk is ondanks onze verschillen een sfeer van respect en solidariteit te creŽren, dat het voor onze beweging mogelijk en nodig is om de vele kansen te benutten om ons organisatienetwerk in alle denkbare opzichten uit te bouwen. Dit is waar we ons nu aan gebonden achten.

Organisaties:
Biopoliticos (Colombia)
International Workers of the World (IWW)
Colectivo Autonomo Magonista, CAMA (Mexico)
Federacion Libertaria Argentina (FLA)
Comision de Relaciones Anarquistas (CRA) (Venezuela)
Centro de Estudios Sociales Libertarios, CESL (Venezuela)
Ateneo de Contracultura y Estudios Acratas ďLa LibertariaĒ, Biscucuy (Venezuela)
The Alarm - Newspaper(USA)
Espacio - Review (Ecuador)
Kolectivo de Objecion por Konciencia ART (Colombia)
Movimiento Libertario Cubano (MLC)
Grupo de Estudos Libertarios Babilonia (BraziliŽ)
Cruz Negra Anarquista (Venezuela)

Individuen:
LuŪs Prat, gedelegeerde IWW (USA)
Andreas Speck (Duitsland)
Javier Garate (Chili)
Marina Legaz Bursuk, delegate F.L.A & I.F.A. (ArgentiniŽ)
Sylvia C. Jimenez (Bolivia)
Erica Lagalisse (Canada)
Daniel Barret (Uruguay)
Santiago Cadena, Espacio Review (Ecuador)
Kristina Dunaeva (Rusland/BraziliŽ)
Eduardo Rodriguez, FAL-Valencia (Venezuela)
Luis Jimenez, CRA/CA3 (Venezuela)
Jim Ochoa, CRA/UnionĖRache y CA3 (Venezuela)
Lizardo Said Lugo, CRA/CESL (Venezuela)
Salvador Mendez, CRA/CESL (Venezuela)
Ender Ynfante (Venezuela)
Humberto Decarli (Venezuela)
Karina Araujo (BraziliŽ)
Iva Gouvea Bocchini (BraziliŽ)
Gustavo Rodriguez (Movimiento Libertario Cubano)
Sebastian @, Kolectivo de Objecion por Konciencia Art (Colombia)
Rob Block (USA)
Sarah Coffey (USA)
Cristian Guerrero - Arizona Earth First! (USA)
Individuen uit Canada, Colombia, Spanje, Groot-BrittanniŽ, ItaliŽ, Frankrijk en Venezuela.

12 Reacties


Dus Chavez en de nieuwe presidenten van Peru en chili hebben als doelstelling "om de crisis van het dominante systeem te bezweren met geen ander doel dan deze uiteindelijk te laten voortbestaan"

wat een kul!

zei: pffff op 06/02/2006 om: 11:06u

Nou, nou welke sociaal-democraat heeft ooit iets anders gedaan dan het ondersteunen van het bestaande politieke systeem dan?

zei: J.B. Arend op 06/02/2006 om: 18:03u

Beste pffff,
Van de Chileense presidente staat dit wel zeker vast. In Peru zijn de gevreesde verkiezingen nog niet gehouden, waarschijnlijk bedoel je Bolivia. Ik denk dat de heren Chavez en Morales als het ware de weg van Castro worden opgejaagd door de neoconservatieve halvegaren in Washington - hoor eens hoe Rumsfeld te keer gaat tegen de heren. Zij worden in een rol gedrongen die - net als Castro destijds - niet die van hun eerste keuze is. Ik vind het al heel wat dat "het socialisme" door de ontwikkelingen in Latijns-Amerika weer bespreekbaar is en in beeld komt, wat de ruimte schept voor een kritiek van links als bovenstaand. In tegenstelling tot wat de meeste anarchisten - ikzelf niet uitgezonderd - misschien verwacht hebben zijn "wij" ook buiten beeld geraakt na de instorting van het leninisme, links had afgedaan. De kritiek onder punt 4 is dan ook paradoxaal. Ik zou mij genuanceerder uitdrukken, maar ik was er niet bij. smile

zei: Prul op 06/02/2006 om: 18:58u

Prul heeft gelijk, ik refereerde aan meneer Morales. Zoalng we het er maar over eens zijn dat dit een platte vage tekst is en dat de huidige golf van "sociaal-democratische en populistische regeringen" GEEN uitdrukking is van de wens van de imperialisten maar een belangrijke en positieve ontwikkeling voor het welzijn van alle mensen in de regio. Deze veranderingen zijn, ten koste van vele offers afgedwongen op de locale collaborateurs met de vooramelijk amerikaanse bezetters.
In tegenstelling tot wat deze verklarig stelt is niet mogelijk om de verschillende ontwikkelingen in de verschillende landen in een "sociaal-democratisch" en "populistisch" vakje te duwen.
Het is jammer dat de verklaring zich niet uitlaat over de amerikaanse agressie in de regio.

zei: pfff op 06/02/2006 om: 19:57u

Pfff: oke

zei: Prul op 07/02/2006 om: 12:01u

Dit is Rumsfeld, zijn uitspraken lijken sprekend op die van deze libertariers.

"We've seen some populist leadership appealing to masses of people in those countries and elections, like Evo Morales in Bolivia, take place that clearly are worrisome," said Mr. Rumsfeld.

Secretary Rumsfeld said he would not characterize the situation as "a new wave of left-wing anti-American regimes," as the questioner did. But he went on to criticize the leftist Venezuelan leader, Hugo Chavez, who has become a sharp critic of the United States and a close friend of Cuba's communist leader, Fidel Castro.

"We've got Chavez in Venezuela with a lot of oil money," he noted. "He's a person who was elected legally, just as Adolph Hitler was elected legally, and then consolidated power, and now is, of course, working closely with Fidel Castro and Mr. Morales and others. It concerns me."

http://www.voanews.com/english/2006-02-02-voa79.cfm

zei: pfff op 07/02/2006 om: 13:02u

LibertariŽrs zijn anarcho-kapitalisten: ze bestrijden de staat maar verdedigen het kapitalisme. Anarchisten zijn libertairen, ze bestrijden zowel de staat als het kapitalisme.
Dat de woorden van Rumsfeld lijken op die van de anarchisten in Caracas is pure suggestie. de kritiek van de anarchisten komt voort uit de zorg dat de nieuwe leiders in Latijns-Amerika toch uiteindelijk het huidige maatschappelijke systeem zullen laten voortbestaan zonder fundamentele veranderingen door te voeren.

zei: J.B. Arend op 07/02/2006 om: 20:21u

Ze zullen wel moeten, alleen zou het wel eens een herhalingsoefening van Cuba kunnen worden - enfin, dat had ik al gezegd.
ZIe verder dit bericht.

zei: Prul op 07/02/2006 om: 21:11u

Tja dat probleem heb je nu eenmaal als je macht ambieert.

zei: J.B. Arend op 09/02/2006 om: 22:46u

J.B. Arend: wat een dooddoener. Maar goed van jouw geen steun voor Morales, Chavez en die arme sloebers wiens leven ze verbeteren.

zei: pffff op 10/02/2006 om: 12:23u

President Chavez won al verscheidene verkiezingen, sinds hij aan de macht kwam in 1998. Hij hervormde het onderwijs en verdubbelde het onderwijsbudget waardoor 1 miljoen arme jongeren voor het eerst naar school konden. Hij reguleerde de informele economie. Hij bracht de werkweek terug tot 44 uur. Hij introduceerde een systeem van microkrediet voor armen en vrouwen. De kindersterfte daalde van 21 naar 17 per duizend.

het is kenmerkend voor de voor 99% blanke anarchistische beweging hier in het westen dat ze zich over dit soort elemenaire zaken liever niet uitlaten. Ik denk dus dat dat komt vanwege hun bourgois achtergrond.

zei: pfff op 10/02/2006 om: 15:49u

Kijk pff, dat ik het hier opneem voor de anarchisten in Zuid-Amerika wil niet zeggen dat ik geen oog heb voor de zekere verdiensten van de huidige regimes in dit werelddeel. Ik heb al eerder in een ander item aangegeven dat ik wat dat betreft de ontwikkelingen daar hoopvol vind.
Dat neemt niet weg dat we als anarchisten kritiek op sociaal-democraten hebben. Als luis in de pels is het nu eenmaal onze taak hun zuurtjeswater zo rood mogelijk te houden. Het blijven wel machthebbers in een hiŽrarchisch maatschappelijk systeem die niet aan de kapitalistische orde zullen morrelen. Al ben ik het ook met Prul eens dat wanneer ze wel dat lef zouden hebben hen het lot van Cuba zal treffen.
En wat je onzinnige bourgeois-beschuldiging betreft (sinds wanneer beoordelen we mensen op hun afkomst?), kan ik je gerust stellen. Ik kom uit een milieu van land-en fabrieksarbeiders dat vele generaties omvat.

zei: J.B. Arend op 10/02/2006 om: 21:38u


Powered by Greymatter