Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/04/2006: "Verkiezingsoverwinning Hamas gevolg van bezettingspolitiek IsraŽl"

De klinkende verkiezingsoverwinning van Hamas bij de Palestijnse parlementsverkiezingen heeft IsraŽl grotendeels aan zichzelf te wijten, stelt Ilan Shalif van de IsraŽlische Anarchisten tegen de Muur.
Abbas (19k image)
Rode verf op het portret van Palestijns leider Abbas in Kharbata nabij Ramallah
Klik op meer voor zijn analyse over de achtergrond van het succes van Hamas.De gevestigde orde in IsraŽl die rekende op de bereidheid van de PLO en Fatah om compromissen te sluiten vanwege de zeggenschap over sommige bezette gebieden, heeft zich misgerekend. Een deel van de pogingen om de Palestijnse krachten te verzwakken bestond uit een zekere clementie richting de fundamentalistische Hamas met de bedoeling de nationalistische tendens te doorkruisen met een religieuze agenda.

Het resultaat van deze strategie was simpelweg een verzwakking van de corrupte Palestijnse Autoriteit tot een niveau dat het door IsraŽl niet meer te controleren viel. In plaats daarvan kregen de IsraŽliís een meer fundamentalistische en minder corrupte regering van Hamas die een actieve strijd tegen de bezetting voert vanuit een religieus motief (een extreem nationalistisch georiŽnteerde religieuze beweging is niet alleen voorbehouden aan de JodenÖ)

Het moderne kapitalistisch systeem is afhankelijk van een kapitalistische klasse dat de staatsbureaucratie overheerst. Als het kapitalistisch systeem in handen is van ex-koloniale heersers zonder dat er sprake is van een sterke kapitalistische klasse dan neemt de staatsbureaucratie of de militaire elite de touwtjes in handen. De Palestijnse gebieden werden overgedragen aan teruggekeerde PLO-militairen en Ėbureaucraten zonder dat er sprake was van een beperkende invloed van een sterke, lokale kapitalistische klasse. Vandaar dat het hogere kader van de teruggekeerde PLO corruptie aanwende om zichzelf te verrijken en het lagere kader omkocht om van hun loyaliteit te zijn verzekerd.

De werkende klasse en de boeren konden slechts de nieuwe corrupte heersende klasse benijden. Het systeem kon niet goed functioneren omdat het niet onafhankelijk van de bezettingsmacht van IsraŽl stond. Deze moedigde de groei van de fundamentalistische Hamas aan.

Hamas stelde zich ogenschijnlijk niet corrupt op. De organisatie stak veel energie in liefdadigheid voor de meest behoeftigen op terreinen als onderwijs, medische zorg en sociale dienstverlening. Daardoor slaagde zij erin om veel sympathie te verwerven en daarmee stemmen, ook van Palestijnen die niet als fundamentalisten beschouwd kunnen worden.

Uit verkiezingsonderzoek blijkt dat er wat betreft religieuze voorkeur niet veel verschillen zijn tussen kiezers van Fatah en Hamas. Er zijn echter twee andere oorzaken aan te wijzen op grond waarvan mensen voor Hamas kozen. Ten eerste speelt de afstraffing van de corrupte Fatah een rol en ten tweede wordt de meer systematische strijd van Hamas tegen IsraŽl gesteund.

Daarbij kwam dat Fatah organisatorisch verzwakt was geraakt door interne conflicten en de aanhoudende aanvallen van de IsraŽlische (strijd)krachten dat Hamas in staat stelde veel meer stemmen te verwerven dan op grond van haar trouwe aanhang viel te verwachten.

Hamas vormt geen monolithisch blok. De belangrijkste motivatie van haar kaderactivisten is het uitdragen van de islam op grond waarvan ze een extreme militantie aan de dag legde. Veel van hen zin echter tot compromissen met IsraŽl bereid om hun machtspositie te kunnen handhaven.

Het is geen toeval dat in ťťn gemeente waar Hamas een jaar gelden de raadsverkiezingen won, nu alleen kandidaten van Fatah werden verkozen. Ook in een dorp als Bilíin waar het volkscomitť de strijd tegen de Muur van Apartheid zo uitstekend voert, kreeg fatah 20 stemmen meer dan Hamas.

Hamas behaalde onder de vlag van de ĎChange and Reformí-partij ongeveer 42,9% van de stemmen in de Palestijnse verkiezingen. Vanwege de gevolgde procedure zijn er door Hamas echter 56% van de zetels in het parlement behaald. Nu dient de organisatie te beslissen of ze haar nieuw verworven macht zal aanwenden om hun fundamentalisme door middel van de Palestijnse Autoriteit te uiten en het militaire verzet te staken in ruil voor legitimiteit van de belangrijkste kapitalistische staten.

Ilan Shalif Ė Anarchists Against The Wall


Powered by Greymatter