Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/30/2006: "Op reis met de tijdmachine naar Nederland"

Er is veel waarvan je diep, diep misselijk kunt worden, denkend aan Nederland - misschien is het altijd al zo erg geweest als in de tijd toen Slauerhoff ("In Nederland wil ik niet wonen") de neiging had zomaar zo'n glad burgertiepje een mep te verkopen.

Van de site waar men zich beroepshalve bezig houdt met het inburgergebeuren:
"Op 19 februari 2006 werd aan minister Verdonk, tijdens de conferentie voor aanbieders te Den Haag, het nieuwe boekje over het examen in het nieuwe inburgeringsstelsel aangeboden."

tijdmachine (17k image)
(nu - voor iedereen aantrekkelijk - te vinden in de ramsj)

De software waarmee deze bijdrage aangemaakt wordt genereert zelf de aangegeven datum waarop dit geschreven wordt, maar ik leg het maar even vast, want het wordt gearchiveerd: 30 januari 2006.
Klik op meerHet individu dat leiding heeft gegeven aan het opstellen van het examen KNS (dit betekent Kennis der Nederlandse Samenleving) over de problemen die hij had bij het opstellen van het examen:
"Een deel van het KNS (Kennis Nederlandse Samenleving)-examen gaat over artikel 1 van de grondwet. Dat vind ik behoorlijk ingewikkelde materie. In het algemeen zijn vragen over de staatsinrichting van een land lastig als je buitenlander bent. Stel dat je uit een dictatoriaal land komt. Als je dan plotseling over democratie hoort, dan is dat best even wennen."

- In de Nederlandse grondwet komt het hele woord democratie niet voor. Terecht natuurlijk, want Nederland is geen democratie. Nederland kent verkiezingen voor territoriaal bepaalde vertegenwoordigende lichamen. Het zal toch uitgelegd moeten worden aan de examinandus/-a dat de opsteller van het examen en zijn opdrachtgevers dit als "regering door het volk" zien.
Er zijn heel veel artikelen over de koning. Daarvoor moet men al ruim 110 jaar "koningin" lezen. Hoeveel Nederlanders weten dit?

Wie hoeft er geen Inburgeringsexamen af te leggen?

"Vrijstellingen gelden voor:
1. personen met de nationaliteit van Australiƫ, Belgiƫ, Canada, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Ierland, IJsland Italiƫ, Japan, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Sloveniƫ, Slowakije, Spanje, Tsjechiƫ, Vaticaanstad, Verenigde Staten van Amerika, Zweden, Zwitserland;
2. personen met de Surinaamse nationaliteit die tenminste lager onderwijs in de Nederlandse taal hebben gevolgd in Suriname of Nederland en dit kunnen aantonen door middel van schriftelijk bewijs (verklaring, getuigschrift) afgegeven en geauthentiseerd door het Surinaamse ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling
3. personen die voor een tijdelijk doel naar Nederland komen, zoals studie, au pair, uitwisseling, medische behandeling;
4. personen met een werkvergunning, zelfstandigen en kennismigranten
5. gezinsleden van een persoon die een verblijfsvergunning Asiel heeft."

- Zoals iemand zei naar aanleiding van de brand in het opsluitcentrum op Schiphol: iedereen uit Suriname was tot november 1975 Nederlander. Maar je moet nu wel Nederlands op school gehad hebben. Andere voormalige Nederlandsche koloniƫn hebben helemaal geen vijstelling te beiden.
Merk ook op dat er vrijstellingen zijn voor zelfstandigen en kennismigranten. En denk dan weer eens aan bovenstaande zemelarij van de opsteller van de toets over artikel 1 van de grondwet (het zogeheten anti-discriminatieartikel). Maar ja, dat geldt voor mensen die in Nederland verblijven. Zie er maar eens in te komen (wees eens zo gek...).

" Kennis van de Nederlandse Samenleving
Naast het toetsen van de Nederlandse taal wordt ook kennis van de Nederlandse samenleving (KNS) getoetst. Dit onderdeel van het basisexamen stelt geen hogere eisen aan de beheersing van het Nederlands dan het taalexamen. Dat betekent dat daarbij wordt uitgegaan van maximaal A1-min niveau van mondelinge vaardigheden. Het examenonderdeel KNS omvat 30 vragen, die horen bij fotoā€™s die geselecteerd zijn uit de film ā€˜Naar Nederlandā€. De vragen veronderstellen dat examenkandidaten de film ā€˜Naar Nederlandā€™ (in de eigen taal en/of in het Nederlands) hebben gezien en dat zij in staat zijn de vragen mondeling via de telefoon te beantwoorden. De vragen gaan over de zeven onderwerpen uit de film ā€˜Naar Nederlandā€™:
1. geografie en wonen
2. geschiedenis
3. staatsbestel, democratie en wetgeving
4. de Nederlandse taal
5. opvoeding en onderwijs
6. gezondheidszorg
7. werk en inkomen
Het zijn korte vragen, gesproken in een langzaam spreektempo die beantwoordt moeten worden met Ć©Ć©n woord of enkele woorden. Er worden drie soorten vragen gesteld:
- ja/nee vragen
- open vragen met een gesloten, eenduidig antwoord
- gesloten vragen met twee antwoordmogelijkheden"

- Van het weekeinde speelde ik trivial pursuit per computer met het barmeisje van de tent waar ik was - een vraag: "van welke partij is Jan-Peter Balkenende"? Ik hief mijn handen wanhopig ten hemel: "Wat een vraag!" Maar daar ging ons miljoen: zij had al "PvdA" ingevuld. Op een bepaalde manier onthulde zij een diepe waarheid, natuurlijk. Maar of ze er Nederland mee in had kunnen komen, met dit antwoord...

Verder is deze opsomming , evenals het braaksel dat Verdonk uitstootte in Rotterdam vorig weekeinde, onthullend. Officieel is Fries ook een landstaal van Nederland. Maar stel je voor dat er iemand binnenkomt die wel Fries en geen Nederlands beheerst... (of is diegene dan een kennismigrant?)
In het Verenigd Koninkrijk wordt kennis van het Engels gevraagd. Welsh of Gaelic tellen niet. De binnenlandse verhoudingen worden duidelijk weergegeven. U acht het onwaarschijnlijk dat iemand daar immigreert die wel Welsh spreekt en geen Engels? Er is een Welshtalige streek in Argentiniƫ, dus helemaal denkbeeldig is het niet. En in ieder geval zou het van het minste binnenlands fatsoen getuigd hebben de gelijkstelling van landstalen weer te geven.

Bron voor de teksten.


Powered by Greymatter