Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/29/2006: "Zwarte vlaggen in Nepal"

Van links tot rechts wordt iedere mogelijke beweging in Nepal vermalen tussen de monarchie enerzijds en de oprukkende maoisten anderzijds. Ironischerwijze heeft China bemiddeling tussen alle partijen aangeboden. De vooruitzichten zijn somber.

anfsu12 (28k image)
De beste benadering van een rood-zwart-combinatie die vooralsnog te vinden was; het symboliseert zeker niet het anarchisme; de zwarte vlag - meer hierover hieronder - betekent vermoedelijk: dood aan deze of gene...
Klik op meer

Nadat de koning een jaar geleden de moeizaam verworven parlementaire democratie had afgeschaft was er geen mogelijkheid om zonder geweld van leger of politie te protesteren tegen het regime van de koning. De oppositie zit klem: zij wil niet meedoen aan de verkiezingen die de monarchie heeft uitgeschreven, en men zegt dat zij onderhandelt met de maoisten. Het guerrillaleger wint steeds meer terrein en het is goed mogelijk dat binnen een jaar voor het eerst sinds lang een communistische heilstaat tot stand komt. Het repressief neerslaan van keurige oppositiepartijen (die tot een jaar geleden de regering vormden), van Congres tot en met "gewone" communisten, speelt tenslotte vooral de maoisten in de kaart.
Een anarchistische beweging in Nepal - onder die naam - is niet te vinden. Hoe dan ook wordt zij net zo vermalen als alle andere stromingen, tussen monarchie en maoisten. Een (herstelde) parlementaire democratie zou al heel wat zijn, voorlopig. Maar zoals gezegd, de vooruitzichten zijn somber.
Er wordt bij demonstraties veel met zwarte vlaggen gezwaaid in Nepal. Dit wordt gedaan door de Nationale Studentenunie die sterk verbonden is met de "echte" communistische partij. Ze voeren officieel een rode vlag met een vulpen erin...
Hier een aardig beeld: demonstranten hebben gisteren de auto van het hoofd van de Rekenkamer in brand gestoken. De man moest maar gaan lopen...

rekennepal (19k image)

2 Reacties


op het eerste gezicht zou je denken dat ze daar hopeloos achter lopen: absolute monarchie vs dictatoriaal communisme, maar misschien weet mijn broer (prometheus) er meer van

zei: epimetheus op 29/01/2006 om: 16:55u

Oorspronkelijk stond hierboven wat vanuit anarchistisch standpunt wenselijk is voor Nepal. Hier kwam een klacht over waar ik verder maar over zwijg, waarna ik de tekst gewijzijgd heb. Er is natuurlijk niet zoiets als het anarchistisch standpunt.
Gek is dat. In landen als China, Cuba en niet te vergeten Spanje weet men wat het is om als anarchist tussen rechtse dictatuur en marxisten-leninisten ingeklemd te zitten, en wat de waarde van "burgerlijke vrijheden" en mensenrechten is.

zei: Prul op 30/01/2006 om: 16:32u


Powered by Greymatter